Kristna sionister och en begränsad palestinsk stat


Jag har många gånger reagerat på DN:s korrespondent Nathan Shachar. Idag presenterar han uppgifter som han fått från Haaretz, uppgifter som om de är sanna utgör ett direkt dödshot mot Mahmoud Abbas.

DN:/Jerusalem: ”Palestiniernas president Mahmoud Abbas har samtyckt till en mycket begränsad palestinsk stat och Israels premiärminister Ehud Olmert skulle ha fått sin militärledning med på en palestinsk korridor mellan Västbanken och Gaza. Ett par av de frågor som Olmert och Abbas manglat fram i tysthet inför höstens USA-ledda förhandlingsoffensiv redovisades på torsdagen av Tel Aviv-tidningen Ha-Aretz.

Idén med en palestinsk korridor hörde till den första fredsprocessen på nittiotalet, men förverkligades aldrig. Abbas villkor för att proklamera en palestinsk stat på bara ett fragment av Västbanken är klara garantier från samtliga stormakter; medan Israels villkor för korridoren är att en fientlig regim inte styr Gaza.”

Det är i och för sig inte helt otänkbart att Mahmoud Abbas gått med på ”en mycket begränsad palestinsk stat”, jag har länge förundrats över hans agerande. Jag, som verkligen inte har speciell insyn i den palestinska politiken, inser att Abbas agerat kraftfullt för att – behålla makten, och han tycks strunta helt i palestiniernas situation. Politiker i EU kanske kallar det för pragmatism, det jag kallar det vill jag helst inte skriva här.

Samtidigt häpnar jag över den nyhet som CNN presenterar på sin hemsida.

CNN: “A recent poll found that 59 percent of American evangelicals believe Israel is the fulfillment of biblical prophecy.

The Israeli Ministry of Foreign Affairs estimates 85 million evangelicals believe God tells them to support Israel — more than six times the world’s Jewish population.

One of the most successful Jewish fundraisers, Rabbi Yechiel Eckstein, raised $39 million last year from Christian Zionists to fund human services and humanitarian work in Israel and the settlements.

Christian Zionists often converge on Washington by the thousands to lobby members of Congress in support of Israel. Sen. Joseph Lieberman, I-Connecticut, was among the speakers at last month’s convention of Christians United for Israel.

”There are a lot more Christian Zionists in America than Jewish Zionists,” the former Democratic vice presidential candidate told the group. ”The support of Christian Zionists today is critical to Israel’s security and strength and to America’s security and strength.”

Back in church, Baras told the congregation: ”We need to stand together so that our governments will believe that the land of Israel, the entire land of Israel, belongs to the Jewish people.”

Uppenbarligen så investerar tok-kristna I USA mängder av miljoner som rent stöd åt illegala bosättningar på Västbanken. Rimligen borde dessa människors bankkonton frysas samtidigt som de ställs till ansvar för terroristbrott. Vi minns alla hur de svenskar drabbades när de bara misstänktes för att ha skänkt pengar till terrorverksamhet, här förefaller det helt klart att det sker. Och duger inte ”Gud” och religionen som argument för muslimska terrororganisationer så ska det inte duga åt kristna och judiska sådana heller.

Märkligt att svenska medier inte refererar CNN:s nyhet…

Källor: SvD DN CNN DN2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Israel, Nathan Shachar, Mellanösternkonflikten, Folkmord, Etnisk Rensning, Palestina, Gaza, Västbanken, Genevekonventionen, Apartheidpolitik, Ockupation, Folkrättsbrott, Mänskliga rättigheter, Politik, Kristna sionister, Abbas[/tags]