Krisen som snart kommer att kallas katastrof


Ett stort antal spektakulära rymningar där bilar använts som murbräcka, automatvapen för att hota personalen, insmuggling av telefoner och skjutvapen (!) och sedan gisslantagande. Det är en kort sammanfattning av de händelser som fått stor medial uppmärksamhet nu det senaste halvåret.

Expressen: ”Fångar på kriminalvårdsanstalten i Vä utanför Kristianstad iscensatte på fredagskvällen ett upplopp och slog sönder inredning och möblemang i två av fängelsets avdelningar. Efter tre timmars resultatlösa förhandlingar trängde en insatsstyrka från polisen in och övermannade de elva fångarna.”

Läs artikeln i Expressen!

Återigen ett upplopp inne på ett fängelse. För vilken gång i ordningen minns jag inte ens, men att det är många i år tvivlar ingen på. Men orsaken har jag visst hum om efter att ha arbetat åt kriminalvårdsverket 7-8 år. Regeringen Persson har praktiskt taget undantagslöst lagt ner kriminalvårdsanstalter och minskat budgeten för kriminalvården under en lång följd av år.

Man gjorde en ytterst intressant transferering av budgetmedel nu under Bodströms tid som innebar att man flyttade över en halv miljard från kriminalvården till polisen. Men om man anställer fler poliser så borde man kunnat lista ut att dessa poliser skulle fånga fler brottslingar. Men det kom som en fullständig överraskning för justitieministern.

Resultatet syns nu tydligt på anstalterna. Det blir ju inte heller lättare när domstolarna i praktiken skärpt straffen samt nästan helt slutat döma till sluten psykiatrisk vård. Fler fångar har idag s.k. multidiagnos, missbruk och en allvarlig psykisk störning. Om då trängseln på häkten och anstalter blir så stor att fångar tvingas dela cell, ja då är det inte speciellt förvånande att det händer saker.

I dagens SvD berättar en psykolog på Tidaholmsanstalten att det står 30-35 fångar i kö för att få psykiatrisk behandling. Den som väntat längst tid har väntat sedan februari 2003. Tidaholmsanstalten har sedan länge en dyster historia av rymningar och upplopp inne på anstalten.

Nu har man från departementet begärt att få en plan för utbyggnad av platser och nya anstalter från KVV. Det borde man ha gjort redan på 90-talet.

När borgarna krävde Bodströms avgång så offrades i stället GD:n Lena Häll Eriksson. Personligen så är jag av den uppfattningen att situationen kräver att ansvar tas på högsta ort, d.v.s. av Bodström. Men med tanke på hur illa Kriminalvården skötts under de senaste åren så tror jag också att man behöver göra en rejäl omstrukturering på departementet. Varför inte plocka in ett antal människor med erfarenhet från fältet? Det finns säkert ett antal fängelsechefer som har intresse och kunskap.

Än så länge har ingen dött i rymningsförsöken från anstalterna. Tyvärr är det bara en tidsfråga.