”Krigets första offer är sanningen””Krigets första offer är sanningen” – krigskorrespondenten som hjäte och mytskapare”. Detta är namnet på en klassiker av Phillip Knightley som kom första gången 1977. På svenska kom den ut på Ordfront förlag 2003. Därifrån kan den inte köpas, och den nämns inte heller i denna tidskrifts förteckning över utgivna böcker. Det finns flera aspekter och erfarenheter av detta. Detta inlägg är en kort resumé av policy och praktik hos världens enda supermakt, USA.
Senare idag eller i morgon kommer inlägget ”Krigets första offer är sanningen – Borg & Reinfeldt förbereder Sverige”, baserad på en aktuell svensk utredning. (Jag får ibland kritik för att en del inlägg är för långa och här blir det två inlägg i samma fråga, det ena med fokus på USA och nästa på Sverige)

1. Ilskan och hotet mot Wikileaks och dess främste talesman Julian Assange som avslöjat dels tveksamma agerande från ledande politiker ur demokratisk synvinkel, osanningar av desamma och brutala övegrepp mot människor av USA:s krisgmakt.
Hemlighetsmakeriet i USA har gått långt. Under de tre första åren av Irak-kriget hemligstämplade USA:s regering 40 miljoner dokument. Utan WikiLeaks avslöjanden skulle många viktiga förhållanden varit okända för det amerikanska folket, t.ex. hur USA-armén i Irak efter Abu Ghraib-avslöjandena lagt ut tortyren på entreprenad till den irakiska polisen och armén.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO
8assange1

2. Åtalet mot soldaten Bradley Manning som på eget initiativ kontaktade Wikileaks för att informera dem om lagvidriga övergrepp av USA:s militär. De dokument som läckt ut från Manning pekar på en lång historia av korruption, krigsförbrytelser och en brist på respekt för suveränitet andra demokratiska nationer av USA:s regering i internationella affärer. Dessa avslöjanden har underblåst manifestationer för demokrati runt om i världen, bland annat den demokratiska revolutionen i Tunisien. Dessa dokument belyste företags hemliga inflytande på utländsk och inhemsk politik, och har bidragit till att Obamas administration tvingats dra tillbaka alla trupper från ockupationen i Irak.
Bradley Manning före untitled

USA:s regering har hållit Bradley Manning inspärrad i mer än 1000 dagar. Juan Mendez, FN:s särskilda rapportör om tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling, har upprepade gånger begärt och nekats ett möte med Manning för att bedöma hans kondition.
Bradley Manning har nominerats till Nobels fredspris 2013, vilket behandlas i separat blogginlägg.
3. Minskningen av rättsäkerheten och demokratin i USA. Detta har påtalats i några blogginlägg, bland annat i två om ”Minskad demokrati och frihet i USA, utgående från analys av juridiskprofessorn John Thurley i USA.

4. Som några av flera relevanta exempel på detta kan inlägg kan nämnas:* att världen ropade på åtal mot de ansvariga för ”waterboarding”-tortyr av terroristmisstänkta under Bushadministrationen, men Obama-administrationen uppgav 2009 att den inte skulle tillåta att CIA-anställda skulle prövas eller åtalas för detta. Detta går mot Nürnberg- principerna i internationell rätt. När domstolar i länder som Spanien började undersöka Bush’ tjänstemän för krigsbrott, krävde Obama-administrationen att utländska tjänstemän inte gick vidare med sådana fall, trots att USA länge har använt samma förfarande för misstänkta krigsförbrytare i andra länder.

* USA:s regering har ökat sin användning av den hemliga ”Foreign Intelligence Surveillance Court”, som har utökat sin hemliga verksamhet till att omfatta personer som bedöms vara medhjälpare till fientliga utländska regeringar eller organisationer. Under 2011 förnyade Obama dessa befogenheter, som kom att inkludera även möjlighet till hemliga undersökningar av individer som inte ingår i en identifierbar terroristgrupp. Obamas förvaltning har hävdat rätten att ignorera kongressens gränser för sådan övervakning.
* Liksom Bushadministrationen har Obama-administrationen framgångsrikt drivit krav på juridisk immunitet för företag som hjälper till övervakning av medborgarna, vilket gör det omöjligt för medborgarna att påvisa och kritisera kränkning av privatlivet. (På samma sätt har Kina bibehållit en immunitet både inom och utanför landet och blockerar.

Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Medborgare, demokrater, vänner & organisationer som vill främja av sanning och tryck- och yttrandefrihet – upp till kampen mot detta förslag till inskräning av våra demokratiska rättigheter!


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Manning Nobelpriskandidat Mannings modiga uttalanden vid rättegångenSvT 24 SvD 5 mars DN 28/2 Expressen N Funcke Henrik Alexandersons blogg Dagens Arena 14/3 Guardian SvD 20/10 DN 20/10 Hayden i Afghanistan.nu nr 2 2011 ”Tankbilen” Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10