Konspirationerna om 9/11 – POLL


Sedan attacken mot World Trade Center år 2001 så har konspirationsteorierna minst sagt flödat. Inte så konstigt kanske, konspirationsteorier är nästan äldre än människan själv.


Det finns också
en hel djungel av teorier som ser ut på allehanda sätt. Jag har ännu inte sett någon om små gröna gubbar, men jag utgår ifrån att även en sådan dyker upp före tioårsminnet av katastrofen. En av de mest spridda är annars att CIA skulle ha sprängt båda tornen för att förvissa sig om att många dog så att man därigenom fick en orsak att angripa Afghanistan, och efter det oljelandet Irak.

Teorin har givetvis sitt ursprung bland dem som vill få debatten att handla om något helt annat än den amerikanska imperialismen och dess strävan efter ett fullständigt världs-
herravälde. Men andra ord så finns det anledning att förmoda att de verkliga intressenterna bakom vissa av dessa teorier inte har någon annan målsättning än att förvilla eller förirra.

De applicerade sprängladdningarna bringades sedan att explodera på ett speciellt utstuderat sätt. Det började upptill och sprängdes med någon sekunds fördröjning våning för våning nedåt. Att applicera sprängmedel nära bärande strukturer i båda tornen gjordes givetvis inte över en natt. Man måste ha ägnat flera dagar åt det arbetet och lustigt nog var det ingen av de cirka 30 000 människorna som hade WCT som arbetsplats som reagerade på en hel armé av agenter med borrar och dynamit…

Om saken hade gällt att få ihop till motiv att anfalla ett antal skäggiga filurer i Afghanistan så hade man inte behövt mörda 3000 personer. Det hade räckt utmärkt med att kapa och spränga några amerikanska inrikesplan så att 3-400 människor dog. Men den sortens petitesser bortser alla älskare av konspirationsteorier från.

Det är dock klart att olika länder agerat genom sina säkerhetstjänster för att påverka den politiska opinionen. Men att bevisa det är ofta svårt.

Personligen så tror jag att USA:s nuvarande regering, och även många före den, har agerat på ett utomordentligt klandervärt sätt många gånger. Man har brutit mot mänskliga rättigheter, krigets lagar och praktiskt taget alla internationella konventioner. Motivet har i alla lägen varit egennyttigt, man har ansett att nationen tjänar så mycket på den brottsligheten att landets intressen har fått styra.

Men ingen kan få mig att tro att man skulle ha sprängt WTC, och dessutom innan sett till att amerikanska agenter dödar sig själva och ett antal passagerare genom att flyga in i dessa torn, i Pentagon och dessutom krascha ett

plan. För sådana handlingar tarvas politisk och religiös fanatism av oerhörda mått.

Genom att lansera och fäktas för sådana teorier så flyttas diskussionen från imperialismen till något som ett fåtal agenter pysslar med. De som tjänar på detta är givetvis de som gynnas mest av imperialismen och dess strävan efter ett totalt världsherravälde. Diskuterar människor hur mycket sprängmedel det gick åt för att döda 3000 oskyldiga i stället för att diskutera imperialismen så är alla kapitalister nöjda, till och med mycket nöjda.

Den sortens dimridåer dyker dessutom upp från och till i kommentarerna här på min hemsida, fantastiska teorier med lika fantastiska länkar till olika desinformationssidor. Den som först lanserar en hyfsat välskriven bok om alla gröna gubbar som sprängde WTC kommer givetvis att bli multimiljonär.

Tacka då mig för tipset genom att ge mig procent på intäkterna tack!

Du kan rösta om saken i högerspalten!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Konspirationsteorier, Kontrarevolutionärt, Kontraproduktivt, 9/11, WTC, CIA, Kriget mot Terrorismen, George W Bush, USA, Afghanistan, Irak, Dimridåer, Desinformation, Politik[/tags]