Kan inte Nederländerna göra som USA?


Ekot: ”Regeringen i Nederländerna överväger att utfärda riktlinjer för dödshjälp även för patienter som inte själva kan ge sitt medgivande…”

De kan ju följa USA:s exempel. Där ges de egna medborgarna dödshjälp i en allt mer accelererande omfattning. Det senaste året har ett antal förstånds-handikappade ungdomar avlivats på grund av att de inte haft intellekt nog att förstå att man måste följa lagarna.

Bortsett från dessa barn så är det huvudsakligen färgade medborgare som får del av den amerikanska dödshjälpen.

När det gäller Irak har man säkert hjälpt 100 000 människor till dödsriket bara för att de trampat mark som döljer rejäla oljekällor.

Läs om Nederländerna på Ekots hemsida!