Kalasjnikov säljes, del II


Dagens Nyheter skriver: ”Regeringens EU-politik mot terrorism får fortsatt kritik av moderaterna. Partiet vill inte tvingas fatta kontroversiella riksdagsbeslut i blindo. Regeringen driver ett kontroversiellt förslag till rambeslut i EU. Målet är en lag som tvingar teleoperatörer att lagra alla uppgifter om vilka som talar med varandra i telefon, var de befinner sig och hur långa samtalen är. Uppgifter om sms, e-post och liknande ska också lagras i minst ett år, och göras sökbara för polisen.

EU:s eget organ med uppgift att bevaka medborgarnas integritetsintressen anser att datalagringen är oproportionerlig och oacceptabel.”

DN:s artikel!

”E-post och liknande” är en extremt luddig formulering. I praktiken betyder det att all internetkommunikation kan lagras i minst ett år. Med andra ord så kan mitt Kalasjnikov-inlägg lagras precis som allt annat som faller inom ramen för ”telefoni och datorkommunikation” vilket allt i elektronisk kommunikationsväg givetvis gör.

Att regeringen Persson vill införa en sådan gummiparagraf förvånar mig inte alls eftersom min uppfattning om Bodströms kunskaper och åsikter om mänskliga rättigheter och rättsäkerhet är som de är. Att det råkar vara moderata samlingspartiet som reagerar mest förvånar mig inte heller. De har alltid en både sund och skeptisk inställning till (s) vilket givetvis borde omfattas av den svenska bloggosfären och dess bloggare och läsare.

När EU:s egna organ reagerar, varför är det då bara (m) som reagerar i Sverige?