Är Ryssland ett hot? Ny bok av Per Garthon med fokus på Georgien!


Här en bok som verkar mycket intressant! Är Ryssland ett hot? Exemplet Georgien

”Gahrton, med instämmande av (förre Georgien ambassadören) Aldén, gör i boken gällande att vad som torgförs i väst, det vill säga att det var Ryssland som anföll Georgien i augusti 2008, är missvisande. ”Ändå är det ställt utom allt tvivel att det var Saakasjvili som beordrade sina styrkor att angripa Sydossetien för att med våld ’återställa den konstitutionella ordningen’. Resultatet har blivit att Georgien förlorat kontrollen över de bägge utbrytarområdena Abchazien och Sydossetien”, framhåller Aldén.”

* Läs mer i Mats Björkenfeldts recension på Alliansfriheten.se!

ryssland gahrton
Boken presenteras så här av bokförlaget:

År 1801 införlivades Georgien med Ryssland. Så småningom ingick det även i Sovjetväldet – lika uppskattat som en motsvarighet till nordeuropéernas föreställning om Italien, inte minst bland pampar och militärer. Efter Sovjetimperiets fall blev Georgien en självständig stat, fortfarande med en mäktig granne. Många har fascinerats av det natursköna landet mellan öst och väst, så också idag. Till dessa hör Per Gahrton. ”Han har skrivit en initierad, detaljerad och nyanserad skildring av det moderna Georgiens historia”, skriver den tidigare svenska ambassadören i landet, Hans Gunnar Adén, i företalet. Tack vare Gahrtons bok får vi en inblick i den georgiska utvecklingen liksom den komplicerade relationen till ”den stora björnen”, Ryssland. ”Låt oss studera det georgiska exemplet på hur man kan förhålla sig till den farlige grannen med Per Gahrton som ciceron! Vi kan måhända dra lärdom av georgiernas misslyckanden och framgångar i detta avseende.”
Sakasvilji-BushGeorgiens förre president Saakasjvili och USA:s förre president GW Bush
Författaren har under många år besökt Georgien i olika roller: som EU-parlamentets rapportör, som valövervakare, som representant för de gröna partierna, som skribent. Han skriver om ett land och människor som står honom nära.

Per Gahrton är författare och politiker med en lång karriär, bl.a. som grundare av Miljöpartiet, riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Han har tidigare givit ut en bok om Georgien på engelska respektive finska liksom en rad andra om exempelvis Palestina. Gahrton talar dessutom både ryska och arabiska utöver de vanligare utländska språken.

i Andra om: , , ,, , , , , , , , ,