If you can’t beat them, join them


Jag har skrivit några gånger och framfört mina farhågor och tankar om och kring utvecklingen av Twingly när det gäller ”bloggosfären”.

Samtidigt som jag gjort det så har jag delvis avhållit mig från att citera morgontidningarna, delvis skriver jag eftersom jag ändå gjort det för att testa och se vilken effekt det skulle få på besöksstatistiken. Mitt skrivande har tagits illa upp av dem som tagit åt sig mest, det förutsåg jag redan i mitt andra inlägg och jag blev givetvis sannspådd.

Även om jag i vanliga fall hade länkat i första hand till Ekot eller någon annan tidning så känns det fånigt att medvetet avstå från att länka till morgontidningarna – bara för att… Därför kommer jag att länka dit då det går, och så länge deras artiklar rör sig om de ämnen jag vanligen tar upp på bloggen, dvs. Vargar, Bush, Irak, Israel, Mellanöstern, Politik etcetera…

Och det viktigaste – så länge jag anser mig ha ett behov av att kommentera nyheterna.

Jag tycker mig ha nått ut med mina funderingar, och det räcker för mig.