Högsta domstolen ger grönt ljus för ökat skattefuskPå Dagens Nyheters första sida kan man 17/7 läsa att Högsta domstolen funnit att svensk skattelagstiftning inte är förenlig med EU-rätten. Detta medför att staten ska betala tillbaka pengar till kriminella skattebrottslingar. En följd av detta är att skatteverket inte kommer att beivra mindre skattebrott. DN skriver ”Högsta domstolens beslut i går tvingar också Skatteverket att ändra praxis och sluta polisanmäla lindriga skattebrott.” Detta medför förstås att möjligheterna till skattebedrägerier ökar, och detta kommer sannolikt att ske. Domstolsutslaget medför alltså ökad kriminalitet. Detta är egentligen skandalöst och mot all vettig skattemoral.

De som har störst möjlighet till mindre skattebrott är förmodligen de med ganska hög inkomst och med möjlighet att anföra olika avdrag. En annan grupp som kan gynnas är företagare av olika slag. De med låg inkomst, de med få eller inga avdrag och de som helt eller delvis lever på bidrag har rimligen inte samma möjligheter.
Skatt Bamse images

Domen kommer så att bidra till ökade socoekonomiska skillnader i disponibel inkomst. Hur stor effekten är vet vi inte förstås. Men signalen till den tämligen hederlige medborgaren är skrämmande.En aspekt är att det ytterligare en pusselbit till bilden av EU som kapitalets gemensamma marknad som man insiktsfullt sade redan för mer än 40 år sedan. Detta ser vi inom det ekonomiska området, vilket behandlats bl.a. i blogginlägg här tidigare.

I sin huvudledare 17/7 skriver Dagens Nyheter ”Inte heller finns det något skäl att kritisera Högsta domstolen i Sverige för de aktuella domarna i skattemål. Det är i dag uppenbart att den svenska hanteringen av skattebrott är oförenlig med Europadomstolens praxis. Så HD gjorde det enda rimliga.Någonstans har det ändå gått fel. Att rättsläget förändrats var uppenbart redan efter en dom i Europa­domstolen 2009.”
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
Felet enligt ledaren är inte att EU godtar och bäddar för skattebrott, och det främst för de med ganska eller mycket hög inkomst utan att Sverige släpat efter. Skrämmande – men väntat. Att DN skulle uppmana regeringen till kraftfulla protester i denna fråga – sannolikt med stöd av en betydande majoritet av befolkningen – är närmast otänkbart, eller?

DN skriver ”I grunden tror rådman Anders Alenskär, som fört målet till HD att det lätt går att korrigera de svenska lagarna så att den som begår skattebrott kan bestraffas på ett korrekt sätt. ”Det är ganska enkelt att lösa om man samordnar förfarandet mellan åklagare och Skatteverket. Det är inte så svårt.” Vi får väl se. Väntar ni att HD ska göra 180 graders gir och åter göra det möjligt att beivra dessa skattebrott (enligt vanlig bedömning).

Men i DN 14/7 gjorde Erik Bylander, docent i processrätt, bedömningen att ”Det här är en stor prestegeförlust för det svenska rättssamhället”, vilket jag gärna vill tro och hoppas att en stor del av den svenska befolkningen instämmer i.

Förra året beslöt Skatteverket att de svenskar som placerat pengar i skatteparadis utan att informera skatteverket – ett skattebrott – skulle få ”ta hem” pengarna lagligt utan att få straff för sitt brott. Så gynnar staten och lagstiftarna åter de bemedlade. Har de gjort större eller mindre brott än de desperata ungdomar som bränt bilar i Husby och i andra förorter?

Logikens förfärande konsekvensenser för rättsmedvetandet?
Nu när Sverige sanktionerar lättare skattebrott borde man väl tillåta andra småbrott? Några ”kreativa förslag”:
-Tillåt rån mindre än 10.000 kr
-Tillåt misshandel som ej medfört bevisat behov av sjukvård
-Tillåt narkotikabrott till ett värde av mindre än 10. 000 kr

Jag förmår ej komma med ”kreativa förslag” gällande barnmisshandel, barnpornografi, våldtänkt och rasism…

Hur ska detta sluta?

I ett blogginlägg senare idag eller i morgon ska jag återuppmärksamma det närliggande temat ”skattaparadis för rika”.


intressant.se, , , , , ,, ,
, , , , , ,, , , , ,, ,

DN 17/7 DN 14/7 ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9