Gråben och andra varghistorier från Haninge


Som många av er vet så är jag lite fascinerad av hundarnas stamfader Ulven. Dessutom skulle jag gärna se en vargstam här i Haningeskogarna.

Jag har berättat att vargen var vanlig förr, och en av de som berättat för mig är Viktor Pettersson vars bok Sägner och minnen från Södertörnsbygden kom ut 1935. Jag ska återberätta några av historierna om varg från den boken.

Historien kommer från Ösmotrakten och ett torp vid Fjättersjön tillhörigt Nynäs Gods.

En vinter hade torparen, som bodde i det omnämnda torpet, varit till Nynäs och avlämnat de träkol som han förbundit sig att bränna och var nu på väg hem. Tagande vägen över Fjättersjön. Torparen hade kommit ungefär till mitten av sjön då han får se en flock vargar rusa ur skogen och sätta kurs på honom. Torparen hade visserligen yxa med sig , men detta skulle ej ha hjälpt, därtill voro vargarna för många. En enda möjlig räddning fanns dock, och denna möjlighet begagnade sig torparen utav. På dragkälken som han sköt framför sig, hade han en större korg i vilket han fraktat träkolen till Nynäs. I en hast tog han korgen och stjälpte över sig. Där låg nu torparen hållande sin yxa i handen beredd att taga emot vargarna som ej läto vänta på sig utan kommo med

en fart som gjorde att både gubben och korgen åkte iväg ett långt stycke på isen. Det första vargarna gjorde var att sätta tassarna under kanten på korgen för att komma åt torparen men denne var ej sen med att med sin yxa korta av de farliga tassarna som han kom åt att märka. Vargarna som ser blodet och bli ilskna över smärtan börjar nu ett inbördes slagsmål och springa till skogs.

Samme torpare var en annan gång utsatt för ett mindre äventyr på samma sjö då han efter avslutat dagsverke var på väg hem bärande sin matäska och ett par oxtömmar. När vargarna blevo allt för närgångna kastade han både äska och tömmar för att ge vargarna lite sysselsättning medan torparen hann undan.

Nackdelen med den här sortens sägner är att de förekommer i många socknar runt vårt avlånga land.

Troligen kommer jag att återkomma med ytterligare några vargskrönor ur Viktor Pettersons bok..