Gammelgäddan Persson sprattlar på kroken


I dagarna så har ledande representanter för Social-demokratiska Kvinno-förbundet berättat att ingen hade talat med dem innan Marita Ulvskog gick ut och berättade att nätverket Feminista var bildat.

”Feminista” påminner en hel del om ”Feministlista” och det var ju så Schyman et consorties nya parti beskrevs tidigare.

Det är med andra ord alldeles klart att socialdemokraterna hoppas att kunna ta loven av ett kommande feministparti genom att försöka öka fokuseringen på den egna verksamheten.

Personligen är jag övertygad om att det skändligen kommer att misslyckas samt att det -inte- är det sista plasket av gammel-gäddan Persson vi ser.

Maria Abrahamsson som är ledarskribent på SvD inledde sin spalt på detta sätt för några dagar sedan:

Om det är en ren spekulation eller inte vet jag inte. Men tanken är under alla omständigheter intressant. Grupper inom (s) har ju hotat med att samla in 7000 namnunderskrifter den 1:a maj för att få en omröstning inom partiet för ett klarläggande inom demokrati-frågan.

Så visst kan vi vänta oss att gammelgäddan gör en sista rusning innan den landas..