Freivalds och EU:s nya konstitution


Enligt tidningen Riksdag & Departement så är Sverige nu beredda att sända stridande svensk trupp även om mandat i FN saknas.

”- Det bör vara möjligt att skicka en EU-trupp till en oroshärd utan FN-mandat.” Det menar utrikesminister Laila Freivalds och hennes finländske utrikesministerkollega Erkki Tuomioja.

I en gemensam artikel i dagstidningen Helsingin Sanomat, som refereras av nyhetsbyrån TT, betonar de båda ministrarna vikten av att EU-trupper kan sändas med kort varsel..

Helst bör EU-truppernas insatser vila på ett FN-mandat, men i vissa fall kan det inträffa att FN:s säkerhetsråd inte röstar för något mandat, trots att insatsen är i enlighet med FN:s stadgar. Det är i sådana fall som EU borde kunna överväga att som en sista åtgärd ändå genomföra en operation för att säkra freden eller förhindra folkmord, menar Freivalds och Tuomioja.”

Läs artikeln på R&D!

I samband med USA:s invasion i Irak var det många röster som höjdes för att man under inga omständigheter skulle ingripa utan att FN sanktionerat åtgärderna. Bland annat så har både statsministern och dåvarande utrikesministern uttalat sig i frågan.

Men i det konstitutionsförslag som vi svenskar förvägras att ta ställning till stadgas det i artikel I-41 att EU ska bygga upp en insatsstyrka på 60 000 soldater som kan sättas in i strider.

Och detta utan att det ska krävas ett FN-mandat. Denna styrka ska sedan kraftigt byggas ut och ”Medlemsländerna ska förbinda sig att gradvis förbättra sin militära förmåga”.

Var och en inser givetvis konsekvenserna. Svenska ungdomar kan komma att offras i krig.

Men rösta om den konstitution som stadgar detta får de inte.