FÖRR OCH NU Tidskrift för en folkets kultur och historia


Tidskriften ”FÖRR OCH NU – Tidskrift för en folkets kultur och historia” har återuppstått!

Nummer 2 har kommit ut nu!

Förr och Nu är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. Detta är ett försök att åter väcka liv i tidskriften, nu som en webbtidskrift.

* http://www.forrochnu.se/

Förr och Nu:s program och inställning uttrycks genom de fyra parollerna:
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
För en folkets kultur
För en folkets historia
Antiimperialism

Varje artikelförfattare svarar dock själv för de åsikter hen framför.

REDAKTION

Ulla-Britt Antman
Jan-Olof Erlandsson
Jan Käll
Per-Olov Käll (ansvarig utgivare)
Anne Lidén

Innehåll i NUMMER 2-2017

Ledare 2
Anders Björnsson SENT I LIVET OCH PÅ JORDEN – Om modernisten Theodor Fontane
Jan Käll Om Tjechov
Jan Käll Om Tjechovs Körsbärsträdgården
Hans Arwin Frihet
Julien Hach Macrons valseger är maktelitens Brumairekupp
Per-Olov Käll När Frankrike bröt samman, del II – om William L. Shirers storverk The Collapse of the Third Republic

Förr och nu cropped-Fontane-TjechovTheodore Fontane och Anton Tjechov

NUMMER 1-2017
Ledare
Anne Lidén Fredsarbete i Betlehem
Jan-Olof Erlandsson Författaren Wolfgang Schorlau skärskådar det tyska samhället i sina kriminalromaner
Jan Käll Teater Tribunalen – den oppositionella teaterns röst på Söder i Stockholm
Jan Käll VID DOMSTOLEN
Jan Myrdal ETT ANDRA ANSTÅND
Per-Olov Käll När Frankrike bröt samman – om William L. Shirers storverk The Collapse of the Third Republic

Ingress till den långa artikeln Julien Hach Macrons valseger är maktelitens Brumairekupp
Julien Hach, som skrivit denna analys av årets franska presidentval, är jurist från Lyon och sedan ett antal år bosatt i Sverige. Hach menar att Emmanuel Macrons seger är ett exempel på en framgångsrik kampanj iscensatt av olika eliter inom politik, finansvärld och media. Dessa eliter var överens om att de ville ha Macron som ny president, inte minst av eget intresse, och att störst chans att uppnå detta var om Macron i den avgörande 2:a valomgången i ställdes mot Marine Le Pen.

Frihet AV HANS ARWIN*

Frihet är att bada när man vill

då och då med blick på fjärran ö

Varje sådan stund blir tankens frö

och ger kraft till annat som man vill

Frihet är att låta tid stå still

och njuta av vår kustmiljö

att till tvång med glädje ta adjö

och akta sig för livets spill

Frihet är likväl att måsten slippa

att avstå från en del som andra gör

och inte ryckas med i innegrej

Frihet är en stund på Bohus klippa

en stilla kväll då inga båtar stör

det blir en härlig stund bara för mig

*Hans Arwin är professor i Tillämpad optik vid Linköpings universitet. Han skriver också gärna dagsverser, som han publicerar på Facebook, (www.facebook.com/hans.arwin )

Utförligare historik.

Kulturtidskriften Förr och Nu utkom under drygt två decennier mellan 1974 och 1996. Ambitionen var att ge ut fyra nummer per år, något man för det mesta lyckades med trots att allt arbete utfördes ideellt. Tidskriften hade samma principiella inställning till statligt tidskriftsstöd som tidningen Folket i Bild/Kulturfront. Nämligen att inte ansöka om sådant stöd och därmed hamna i beroendeställning till den statliga välviljan. Det första numret (Nr 1/1974) var på 66 sidor och kostade 7:50 kr. Omslagsgrafiken (till vänster) var gjord av Sven Ljungberg och tidningen innehöll en utförlig presentation av och intervju med konstnären av Annelie Jordahl, (ej identisk med författaren Anneli Jordahl).
Förr-och-Nu-Nr-1-74-212x300
Andra inslag i det första numret var en artikel om 30-talets svenska arbetarförfattare av Ola Holmgren (”Storstrejken gjorde dem till författare”), ett intressant inlägg av F.N. Andersson om varför det i Frankrike aldrig utvecklades någon litteratur motsvarande den skandinaviska arbetarlitteraturen (”Franskan är för svår att skriva!”), ett fint reportage om det västerbottniska landskapet med bilder av fotografen Sune Jonsson och text av Per Uno Ågren, (”Det här landskapet är gjort med yxa och lie”) och en utförlig diskussion av begreppet ”folkets kultur” av Jan Myrdal (”Ta tjuren vid hornen!”). Att Jan Myrdal även medverkar i detta försök till omstart känns följaktligen helt rätt. Redan från första numret och framåt innehöll tidskriften ett stort block av korta bokrecensioner, ett inslag som inte minst uppskattades av landets bibliotekarier. Detta stående inslag redigerades länge av Margareta Zetterström och Svante Svensson i Uppsala.

Förr och Nu:s första ordförande var nyligen bortgångne författaren Lars Gustafsson, som efter ett par år efterträddes av Christina Ericsson. En bit in på 80-talet, då jag själv kom att tillhöra styrelsen – som samtidigt fungerade som tidskriftens redaktion – hette ordföranden Gun Kessle. Hon förblev sedan ordförande fram till 1989. Gun (död 2007) hörde till de märkliga människor som förstod att förena konstnärlig skärpa med en ofta drastisk humor och ett mycket gott hjärta. Andra som gjorde viktiga insatser för Förr och Nu var Kent Begler, Jan-Olof Erlandsson, Ann-Katrin Lennartsson, Anne Lidén, Mats Miljand och Håkan Ågren. Ulla-Britt Antman tillhörde redaktionen från det första numret till det sista och ingår även i den nuvarande. Tillsammans med Kerstin Käll satte hon många av numren. Två som var med mycket länge var Tomy Gustavsson och Gunilla Karlsson, hängivna entusiaster för folkets kultur och historia. Två personer som tidigt gjorde en viktig insats var Lars Linder och Lotta Jonsson. Det bör sägas att de här nämnda personerna inte utgör en fullständig lista över dem som vi olika tidpunkter deltog i arbetet.

Under 90-talet blev tidskriftens dåliga ekonomi alltmer besvärande men man lyckades ändå hålla ut till 1996.