Förbjudet att bli utbränd

Nu fullföljer högerregeringen den politik som inleddes av socialdemokraterna när det gäller att modifiera vad de anställda får vara sjukskrivna för.


Det som når rubrikerna
idag är förstås de utbrändas situation. Att begreppet egentligen är lite oklart och att diagnosen sannolikt är svår att ställa löser man genom – att ta bort möjligheten i den nuvarande formen. Man åtgärdar på det sättet ett symptom genom att förbjuda det.

Samma taktik går givetvis att tillämpa på en rad områden. Jag tycker att man ska passa på att förbjuda bränder och andra olyckor när man ändå är i farten. Kunde man t.ex. förbjuda trafikolyckor skulle mycket vara vunnet. Idag dör närmare 300 personer om året, och många tusen skadas. Ett förbud är verkligen på sin plats.

DN: ”- Vi kan inte säga att vi har någon god vetenskaplig grund för några av de här riktlinjerna eftersom själva frågeställningen om arbetsförmåga är rätt ny för den medicinska vetenskapen, säger Jan Larsson, ansvarig på Socialstyrelsen.

Han är medveten om att de nya rekommendationerna kan bli kontroversiella, särskilt när det gäller de mer diffusa diagnoserna som utmattningssyndrom och långvarig värk.”

Själv har jag aldrig drabbats av utbrändhet, men jag har sett arbetskamrater som bokstavligt talat fått punktering på alla fyra hjulen. Jag fick istället hjärtinfarkt, något som går att se med många av de verktyg som sjukvården har tillgång till. Med andra ord har jag inte haft svårigheter med att bli sjukskriven, mina svårigheter var istället att den hjälp som fanns att få bara gjorde mig friskare, men inte frisk.

Från socialstyrelsens sida erkänner man att man inte har någon vetenskaplig grund för att ändra riktlinjerna, något som rimligen borde oroa samtliga innevånare i landet. En adekvat åtgärd hade givetvis varit att se till att få en vetenskaplig grund, inte bara ta bort möjligheten att sjukskriva för utmattningssyndrom. Men att högerregeringen fullföljer den linje som socialdemokraterna slog in på är kanske inte så konstigt.

I samma slev åker nu diagnoser som Fibromyalgi och andra diagnoser som läkarvetenskapen ännu inte hittat adekvat behandling mot. Andra diffusa diagnoser som t.ex. stress lär åka samma väg. För egen del tycker jag att det är helt godtagbart, men man måste då förbjuda, benbrott, cancer, blodpropp, cykelolyckor och alla andra sjukdomar.

Tänk vad härligt friska vi ska bli! / Ironi

Uppdatering: Nu säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att det ”är inhumant att sjukskriva” när hon förvarar den nya riktlinjerna om sjukskrivningar… Så kan det gå…

Källor: DN DN1 DN2 DN3

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]Utmattningssyndrom, Sjukskrivning, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Högerregeringen, Politik[/tags]

POLL I HÖGERSPALTEN HÖGST UPP!