Ewa Björlings kriminalitet


Igår restes frågan om hur det kommer sig att alla moderata ministrar underlåtit att betala TV-licens, haft svart arbetskraft och deklarerat vårdslöst.


Idag visar det sig
att den nyutnämnde ministern Ewa Björling även dumpat jord på andras mark och ägnat sig åt ett synnerligen omfattande svartbygge, d.v.s. byggt utan bygglov. Ekerö kommun har påtalat oegentligheterna men trots detta har Ewa Björling inte åtgärdat de direktiv hon fått av kommunen.

Givetvis så bör man fråga sig hur det kommer sig att moderater i regeringsställning praktiskt taget undantagslöst begått olika sorters brott mot samhället. I många av dessa fall så liknar det obstruktion, det handlar i de flesta fall om småslantar sett ur deras ekonomiska synvinkel. De är normalt välavlönade och förmögna, men väljer ändå att anlita svart arbetskraft och fuska med TV-licensen. Nu sitter de i en regering, där det till och med nu avslöjats ministrar som köpt sin akademiska examen på postorder.

Frågan jag i första hand ställer mig är förstås hur det kommer sig att just moderater tycks ha så svårt att följa lagar och regler. På presskonferensen igår raljerade Reinfeldt om att Björlings kriminalitet hänför sig till tiden innan hon blev förtroendevald. Men det är en ytterst dålig förklaring. Skulle brottslighet vara mindre brottslig bara för att den skedde innan hon valdes in i riksdagen?

Dessutom är det bevisligen lögn.

Svartbygget och jorddumpningen har skett medan hon satt i Sveriges Riksdag. Möjligen har hon hoppats på att hennes riksdagsmannaskap skulle imponera på byggnadsnämnden i Ekerö, men nu är svartbygget offentligt. Hur ska hon kunna få svenskar att respektera lagar och förordningar när hon själv anser sig stå över dessa?

Igår skrev jag om hennes politiskt extrema israeldyrkan och det att hon prisats av World Zionist Organisation tillsammans med en ökänd Sverigedemokrat till följd av detta. Nu har jag via Esbati och Bulten hittat mer information. Sällskapet av prisade sionister innefattar också den ökända bloggaren och islamofoben från ”Jihad i Huvudet”, kristdemokraten Hans C Pettersson i Malmö, och andra storheter som pastor Helge Fossmo, Kumla.

Det förefaller med andra ord som Fredrik Reinfeldt återigen misslyckats med rekryteringen av en minister, vilken gång i ordningen börjar bli

svårt att hålla reda på. Nu är inte patologisk dyrkan av Israel ett brott mot svensk lag. Men man har givetvis all anledning att fråga sig hur en sådan minister ställer sig till frågor som om de mänskliga rättigheterna och FN:s roll i världen. Anser hon inte att medlemmarna av Förenta Nationerna ska följa de av FN uppställda resolutionerna?

Och om hon inte anser det, vilka är då motiven för detta? Är det i linje med regeringens policy på ett allmänt plan att ministrarna inte förväntas följa svenska lagar och förordningar och att de även kan bortse från de regler som gäller mänskliga rättigheter, FN:s resolutioner och Genève-
konventionen?

Eller ska jag omformulera frågan och göra den mer begriplig?

Vilka nationella och internationella lagar och förordningar kan vi förvänta oss att regeringens representanter SKA respektera och leva upp till?

Har statsministern något svar på den frågan?


Källor: SvD DN SvD1 DN1 SvD2 Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Ewa Björling, Helge Fossmo, Fredrik Reinfeldt, Hans C Pettersson, Sionism, Kriminalitet, Mänskliga rättigheter, FN, Svartbygge, Ekerö, Laglöshet, Högerregeringen, Val 2010, Politik[/tags]