Denguefeber, Marburgfeber och Ebola


I en bok som jag just läser förekommer en parallellberättelse som utspelas i Afrika. Det som man får följa i denna berättelse är ett utbrott av Ebola, blödarfeber. Ebola är en sällsamt vidrig virusinfektion som i praktiken har en dödlighet på 80-90 procent.

Och givetvis kan jag läsa i dagens SvD att ”Marburgfebern” som är en Ebolalik sjukdom nu tagit 115 liv i Angola. Den ”skapar panik” säger SvD. ”Marburgviruset sprids genom kroppsvätskor och är mycket smittsamt. Det finns inga kända botemedel mot smittan, som orsakar en febersjukdom som liknar Ebola och den tropiska Denguefebern.”

Det är lite läskigt med dylika utbrott eftersom man lätt kan tänka sig vad det skulle kunna ställa till med i den del av världen där folk flyger och far mellan världsdelarna. Eller givetvis, eftersom det är ett virus, vad som händer om det muterar och blir luftburet..

Läs notisen i SvD!