Bara Persson tystnaden hör…


Jag fick en lite märklig känsla i magen när jag läste att Göran Persson skulle åka till Thailand för att tacka för den hjälp som svenska medborgare fått av befolkningen i de tsunamidrabbade områdena.

För det som förmedlas hem är bilderna av en magsur statsminister som beter sig likadant i Thailand som hemma i Sverige. Han härjar och domderar och ställer krav inför framtiden och villkorar svensk turism till landet mot Thailands förmåga att bygga upp ett bra förvarningssystem för den här typen av händelser.

Tror möjligen Persson att han kan hindra svenskar att åka till Thailand?

Hans tack till thailändarna blev i stället en uppfordrande fråga om hur det kom sig att man inte i tid varnade turisterna. Där krävde han en utredning för att få svar på den frågan, enligt TT.

Ja det har inte varit lätt för honom den senaste tiden. Och att låta sitt dåliga humör gå ut över andra är bara alltför vanligt när det gäller honom.

Att man nu avpolitiserat frågan om det egna agerandet fram till december månad kan ju synas som en listig lösning. Den kommitté som ska utreda landets agerande (läs regeringens brist på) kommer givetvis att få tilläggsdirektiv som gör att den tidigast blir klar december 2006, långt efter nästa riksdagsval.

I våra inhemska medier framskymtar allt oftare bilden av en statsminister som styr och ställer som en envåldshärskare. Men i ett demokratiskt land kan väl inte regeringschefen använda sig av en utnämningspolitik som i praktiken gör att allt makt koncentreras till en enda person..?

Eller kan han?

Att Perssons demokratiska sinnelag ifrågasätts vet alla medborgare sedan länge. Vi, som tillhör den EU-kritiska majoriteten, försöker begripa varför vi inte ska få rösta om EU:s nya konstitution.

Persson anser att frågan är för svår för det svenska folket och vill att riksdagens ledamöter själva ska avgöra den utan folklig inblandning. Konstitutionen finns översatt till svenska och är på 200 sidor. Det är lätt gjort att skriva ihop den till ett ja-kompendium och ett nej-kompendium och låta folket avgöra saken.

Men det kommer inte att ske. Resultatet skulle nämligen bli att riksdagens ledamöter puttades iväg flera meter från syltburken.

I vår lilla avkrok av världen har vi ofta klappat oss för bröstet och hävdat att “all makt utgår från folket”. Jag undrar i mitt stilla sinne hur många som idag tror på den gamla devisen.

För sanningen är ju att all makt utgår från Persson. Och Persson hör inte folkets mummel…