Är Riksdagen korrumperad?


Idag berättar Ekot att Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar när det gäller att ägna sig åt lobbyverksamhet i den amerikanska kongressen.

Det Ekot inte tar upp är den lobbying som pågår i den svenska riksdagen. Men det kanske kommer.

Så här säger Ines Uusmann i en debatt i riksdagen 1997: ”Påtryckare har vi alltid haft och kommer också att ha i fortsättningen. Den egna kunskapen är alltså väldigt viktig för att man skall kunna göra en egen värdering. Man skall naturligtvis också fråga sig i vems ärenden vederbörande går.”

Att lobbying är vanligt före-kommande är inte så konstigt. Det är naturligt att olika intressegrupper försöker påverka de politiskt valda, och tjänstemännen runt dessa.

Tyvärr så finns det en betydande obalans eftersom t.ex. näringslivet har enormt mycket större resurser än andra.

Men är det möjligt att tänka sig en mer demokratisk och balanserad lobbying? Nej jag har svårt att föreställa mig hur det skulle gå till.

Men det jag gärna vill veta är hur mycket som olika organisationer spenderar på lobbying.

Och vilka som faktiskt är mottagarna av den ”information” som dessa sprider.

Och det gäller givetvis både i vår egen riksdag och inom EU. Har vi en aaning om hur många miljoner som går till sådant?

Hur mycket tid ägnar ”min” riksdags-kvinna/man åt att lyssna på lobbyister?

Och vilka lyssnar hon/han på?

Jag känner mig lätt förundrad över att dessa fakta inte framgår på partiernas hemsidor.

Rimligen borde det göra det, liksom det hos organisationer och företag borde framgå hur många miljoner man spenderar på konferenser, bjudresor eller annan ”information” till beslutsfattare.

Citatet jag redovisade inledningsvis kom från en riksdagsdebatt där man ifrågasatte om SJ skulle ägna sig åt lobbying mot den svenska riksdagen.

En lite märklig ordning eftersom företaget är statligt. Men på samma sätt förhåller det sig med Vattenfall AB. De lobbar för miljoner.

Samma sak gäller givetvis s.k. ”tankesmedjor”. Det är ju per definition också ett slags lobbyorganisationer.

Någon driftig person skulle kanske registrera www.lobbying.se och sätta igång att kartlägga branschen?

Själv funderar jag på att nöja mig med att kartlägga alla höger-extremistiska bloggar. En mer lagom uppgift.. :-)

Läs Ekots artikel!