Är Danielsson skyldig?


Jag tog upp det senaste i ”Danielssonaffären” och fick raskt mothugg. Det var intressant eftersom jag själv trodde att de flesta ansåg att han har ljugit som en borstbindare.

Men tydligen så anser några att detta är en ”högergrej” alternativt en tidningsanka. Men jag blev så nyfiken så att jag startade en liten poll för att få reda på vad ni tycker. Vetenskapligheten kan verkligen ifrågasättas men jag blir i alla fall himla nyfiken.

Anser du att detta är en av högerkrafterna regisserad nyhetsanka, eller anser du att medieuppgifterna idag tyder på att de har på fötter, dvs. bevis för att Danielsson ljugit på ett avgörande sätt?

Du får gärna klicka in ditt svar – längst uppe i högerspalten!

(Eventuella kommentarer i min förra post om LD!