Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – möte på Stortorget på USA:s nationaLdag 4 juli


På USA:s nationaldag inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén inbjöd till:

Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm.

Musik och sång: Jan Hammarlund, Pepe&Mary, Stina Bengs, Elin Lyth, Ted Bjurwill, Wayra m fl

Flygbladet förtjänar att återges:

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka. Med dessa vackra ord grundades USA för 238 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har nu förött flera länder. Och deras avlyssning av oss alla närmar sig Orwells mardrömmar.
4-juli-20151-723x1024

Försvagat imperium allt aggressivare
Men samtidigt fortsätter USAs ställning i världen att försvagas ekonomiskt och moraliskt av krigsbrotten mot Irak, Afghanistan, Libyen och stödet både till Israels folkmordspolitik och till terrorn i Syrien. Världsmakten undergrävs också av latinamerikanska folkens frigörelse och bildandet av ett eget förbund utifrån den nationella självständighet som USA gör allt för att undergräva. Med ofattbara miljarder för militär kraftsamling i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa hoppas Washington kunna rädda sitt fördärvliga maktsystem.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris
Oberörda av den egna politikens totala bankrutt har IMF, Världsbanken, WTO – styrda av USA och EU – drivit skuldsatta länder till undergång. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera de egna naturtillgångarna, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling. Världens fattiga folkflertal – innefattande det rika Europas – får bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen sätter bolagens rätt före folkens och när bolagsvinsterna går före kampen för att bevara miljön och hindra klimatkatastrofer.

USA/NATO siktar på världsmakt
Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver. Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century. Utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har blivit vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.

Kontroll över världens olja och gas
USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka den militära övermakten. Målet är att säkra tillgången till världens olja, att kontrollera oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot energitillförseln. Med anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta kolonialmakter det tredje kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot Syrien, har de lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.

Över 1.000 USA-baser i världen, inringning av Ryssland och Kina
USA/NATO fortsätter att stärka inringningen av Ryssland och Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Östasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer. Konflikten i Ukraina måste ses i detta sammanhang. I Afrika har USA byggt ut militärbaser i nästa alla länder. Nya fruktansvärda bomber utvecklas.
Finlands och Sveriges stegvisa inlemmande i NATO ingår i ett enormt projekt för världsherravälde som överträffar både Napoleons och Hitlers. Sverige och Finland deltar aktivt i krigsövningar i Norden med sikte på kontroll över olja och gas under ryska Arktis. I Kiruna står Esrange, världens största nerladdningsstation från satelliter, till tjänst. Vi kan inte längre skydda våra samveten bakom formell neutralitet. Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige smygs allt tätare in i NATO med deltagande i militära anfall och upplåtelse av stora delar av Norrland för dess bombövningar.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen
Hemmavid har USA sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och Karibien, med beredskap för militära ingripanden. Nya militärbaser i Colombia hotar hela Latinamerika och inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBA- länderna demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs och hotas av militärkupppernas återupplivade spöke. Hundratals miljoner US-dollar ägnas undergrävande verksamhet. Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi firar den 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot de mänskliga rättigheterna, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.

Stöd solidaritetsarbetets paroller:

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!
• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!
• Fördöm USAs omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna
• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!
• För en ny ekonomisk och social världsordning!
• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!
• För ett aktivt och demokratiskt FN!
• För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Syrien! Erkänn Västsahara!
• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!