2000 demonstrerade för strejkrätten utanför LO-borgen


Denna rapport kan man läsa i viktiga tidningen Proletären. Proletären Jag var utomlands denna dag.
Manifestationen annonserades här STRIKE BACK – En dag för strejkrätten. Norra Bantorget kl 12-14

Strejkmötet 180825
”Det var smockat med folk på Norra Bantorget, framför LO-borgen, när 2000 personer protesterade mot LO:s överenskommelse med Svenskt Näringsliv om inskränkt strejkrätt.

På plats fanns representanter för 11 LO-förbund, tre fristående fack, ett TCO-förbund, samt representanter från norska och danska LO-förbund.

Första talare var Marta Aguirre från Seko.

– Riv överenskommelsen! Ni har inte medlemmarna med er och därför har ni inte mandat att ta ett sådant här beslut, sa hon med adress till LO-topparna.

Ulf Nilsson, plåtslagare och medlem i Byggnads, underströk att han inte hade mandat att tala för varken sitt förbund eller sin region, men att han säkerligen talade för många byggnadsarbetare när han fördömde strejkrättsuppgörelsen.

– Om vi vill så kan vi stoppa den här lagen. Vi kan få tillbaka vårt självförtroende och samtidigt göra upp med toppstyrningen och handlingsförlamningen i våra förbund. Även om våra vapen har blivit rostiga är de fortfarande skarpa. Det är vi som får landet att fungera. Och när vi enar oss, höjer våra röster och sätter ner foten, då blir det en politisk jordbävning i det här landet. Och det är precis vad som behövs!

Camilla Ingman, bussförare och styrelseledamot i Kommunalklubben på sin arbetsplats underströk i sitt tal varför rätten att strejka är så viktig för arbetarklassen.

Strejkrätten är det enda som gör att arbetsgivarna över huvud taget är beredda att förhandla.

Sedan riktade hon sig mot ledningarna i LO-förbunden som ställt sig bakom LO.s överenskommelse med svenskt Näringsliv:

– Tar ni inte strid för strejkrätten, då har ni förbrukat ert förtroende!

Metallarbetaren Erik Petterson talade för flera IF Metall-klubbar, men berättade först att han blivit uppringd av förbundsledningen dagen före.

– Den som ringde var orolig för att de skulle förknippas med den här protesten. Men jag sa att ”ni behöver inte vara oroliga. Det är ingen som kommer förknippa er med något försvar av strejkrätten!”

Sjuksköterskan Eva Karlsson talade för Vårdförbundets avdelning Västerbotten, och varnade för att en inskränkt strejkrätt snart kommer följas av fler försämringar för arbetare.

– Vi håller med arbetsgivarna som länge hävdat att den svenska modellen har kantrat. Men med stor slagsida åt arbetsgivarsidan! Vår gemensamma utmaning nu är att vända på skutan!

Förutom nämnda fackförbund talade också Jenny Bengtsson (Transport), Sara Westberg (SAC) och Erik Helgeson (Hamnarbetarförbundet). Inskickade tal och hälsningar lästes upp från medlemmar i HRF, Fastighets, Elektrikerna, Pappers och Brandmännens riksförbund.

Anförande hölls även av Ditte Busén från kampanjen Rör inte strejkrätten, strejkforskaren Christer Törnqvist, Linn Svensson från Juristupproret, samt Francisco Acosta, en av sophämtarna i Stockholms Sopgubbar som förra sommaren tog en viktig strid mot Reno Norden och Stockholm Vatten och avfall.

För kulturen stod Kajsa Grytt, Jenny Wrangborg, Athena Farrokhzad, kören N-synk och trubaduren Alexander Ringbäck.

intressant.se, , , , , , ,, , , ,, , , ,