Stöd överlevnaden för FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar! (UNRWA) Appell The Lancet


Den internationellt ledande medicinska tidskriften ”The Lancet” har 12 september publicerat Uppropet/artikeln ”Support for UNRWA’s survival.” The Lancet

Jag återger uppropet, som undertecknats av 163 forskare och akademiker.

FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) ger livräddande humanitärt bistånd till 5,4 miljoner palestinska flyktingar som nu inleder sitt åttonde decennium av statslöshet och konflikter. Omkring en tredjedel av de palestinska flyktingarna lever fortfarande i 58 erkända läger. UNRWA driver 702 skolor och 144 hälsocentraler, varav några påverkas av de pågående humanitära katastroferna i Syrien och på Gazaremsan. UNRWA har dramatiskt minskat förekomsten av infektionssjukdomar, dödlighet och analfabetism.
Dess sociala tjänster inkluderar återuppbyggnad av infrastruktur och bostäder som förstörts av konflikter och man tillhandahåller kontanthjälp och mikrofinansieringslån till palestinier vilkas rättigheter begränsas och som nekas rätten att återvända till sitt hemland.

Foto från artikeln i The Lancet

Men nu kämpar UNRWA för sin överlevnad. Den 31 augusti 2018 bekräftade Trump- regeringen att USA, tidigare UNRWAs största givare, inte längre kommer att finansiera UNRWA. Finansieringskriser är inte nya för UNRWA. Denna kris är dock större än de tidigare.

Ett abrupt upphörande av UNRWAs tjänster kommer att skapa humanitära nödsituationer som kommer att belasta redan överbelastade värdländer. Det kommer att förvärra befintliga konflikter, störa en bräcklig fred, skapa nya tvångsförflyttningar och generera missnöje och ilska.
Om åtgärder inte vidtas kommer regeringarna att ge grönt ljus till en förödande mångfacetterad nödsituation, som regionen helt enkelt inte klarar. Vi, forskare och akademiker, uppmanar våra regeringar att stödja UNRWA nu, upprätthålla UNRWAs tjänster och därigenom avvärja ytterligare förlust av liv, värdighet och hopp.

, , , , ,

4 svar till “Stöd överlevnaden för FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar! (UNRWA) Appell The Lancet”

 1. Ja, hur ska man sammanfatta den här konflikten? Problemen började när ett stort antal europeiska flyktingar sökte sig till Palestina, mycket beroende på att USA (och GB) införde förbud för dem att söka en fristad i dessa länder. Till skillnad från idag restes inga krav på att dessa människor skulle integreras i den rådande kulturen och lära sig språket i sitt nya hemland. Nej, i stället följde invandrarna gammal europeisk tradition med överhöghet för det egna språket, den egna kulturen och den egna religionen. Den lagstiftande, dömande och verkställande makten, inklusive ett FN-medlemskap, tillföll den invandrade minoriteten, medan majoriteten av landets egen befolkning fördrevs till ett liv som statslösa flyktingar. De folkrättsvidriga övergreppen i Palestina har nu, med hjälp av västvärlden och FN, pågått under sju årtionden och ska följdriktigt firas med en europeisk melodifestival, tydligen i Tel Aviv den här gången.
  Naturligtvis kan ingen av kvinna född titta på hanteringen av det palestinska folket, under en mansålder, utan att ta skada vad gäller förmåga till empati och medmänsklighet. Afghanistan, Irak, Libyen och nu Syrien vittnar om att rasismen och övergreppen i Palestina har normaliserats i stora delar av Mellanöstern, främst i länder som klassas som fiender till axeln USA, Israel och Saudiarabien.
  Ett nytt och tydligen oväntat problem är att människor inte längre på ett effektivt sätt kan hållas inlåsta i getton och flyktingläger. Alltför många söker trygghet i länder där fred råder vilket medfört att nya politiska partier växer i Europa. Partier med symptombehandling på programmet, ofta med krav på utbildning av flyktingar inom områden som klädsel, språk och kultur. Roten till problemen, krigen, kan möjligen hittas i någon fotnot medan patrioter med Stockholmssyndrom rekommenderar Natoanslutning och ökade militärövningar med utländskt deltagande på svensk mark.
  Västvärlden speglar till en del Selma Lagerlövs romanfigur Jon i Skrolycka (lägg märke till att Selmas namn på fadershuset innehåller ordet olycka) och hans förhållande till sin egen dotter. Det är bara att ersätta Klara-Fina Gulleborg med staten Israel och förtränga verkligheten omkring faderskapet.
  Andra sammanfattningar av konflikten finns förstås. Ett argument som ibland åberopas är att Gud vakar över oss människor när vi på egen hand försöker skilja mellan ont och gott.

 2. Fyrtio medlemmar av den amerikanska kongressen Har här om dagen protesterat vid två tillfällen och krävde en omvändning av de orättvisa besluten som Trump har vidtagit mot det palestinska folket .
  De krävde att Trump ska behålla det finansiella stödet till FN organet UNRWA och till den palestinska myndigheten samt till sjukhusen i östra Jerusalem .
  De har också anklagat Trump för att improvisera och sprida förtvivlan bland de palestinska medborgarna och sex av de anser att Trump använder det hungriga folket svältpolitiken som en pressfaktor på den palestinska myndigheten för att acceptera det så kallade millenniums fredsplanen som Trump ska presentera i November .

  De anser också att Trump har misslyckats att stoppa Netanyahus bosättningspolitiken och därför han kommer att framstå som icke trovärdig . Vi palestinier anser att Trump försöker ändra den rättsliga statusen för de palestinska flyktingar samt han talar inte alls om tvåstatslösningen utan bara om självstyre under Israel kontroll .
  Innan Trump blev president har han lovat att stå vid sidan av Israel i den pågående konflikten med palestinierna . Vi är de äldsta flyktingar i världen , Jag född en flykting och ordet UNRWA kan vara det första ordet som jag lärt mig att uttala under mina yngre år .
  UNRWA är det första försvaret för de palestinska flyktingars intresse och framtid .

 3. Det är väl bara att gratulera de amerikanska skattebetalarna till att de blir av med en onödig utgift! Varför ska USA understödja en korrupt regim vars främsta nöje är att håna och häckla USA samt motarbeta alla planer på fred? Det verkar inte vara en speciellt användbar metod? Eller som ett citat jag såg häromdagen: ”If you spit the US in the face, they get wet. If they spit back, you drown.”

 4. Ja, USA har ju redan billioner, billioner dollar i utgifter till ” first world nation” Israel, Thomas Åkerblad! Alla som kan något om Israel/Palestina konflikten och dess historia vet också att det inte är så enkelt som att Palestina ”motarbetat alla planer på fred”! Sorgligt outbildad.