Tag Archive for Rättsväsendet

Thomas Quick, vår egen Jihad Jane?

Idag skriver Hannes Råstam en artikel på DN/Debatt där han återigen tar upp saker som inte varit kända för allmänheten rörande skandalen Thomas Quick. Det är en artikel som får mig att undra över om det inte är möjligt att utreda agerandet hos målets tidigare åklagare, Christer van der Kwast, för att utreda om det…

Thomas Quick – Rättsskandalen

Christer van der Kwast har sedan en längre tid varit driftkucku för journalister och andra skribenter. Han har gjort sig känd genom att förlora praktiskt taget varje mål han har varit inblandad i, det är i alla fall den bild man får om man gör en mediesökning på honom. Aftonbladet skrev den 28/11 i år:…