Tag Archive for Krigsförbrytarer

Tortyrförespråkaren Dick Cheneys nya hjärta

Dick Cheney har fått ett nytt hjärta, ja fått och fått, det är någon som har donerat det till honom. Med tanke på hans historia som tortyrförespråkare och superhök så har folk i USA reagerat, och inte bara där. Läser man kommentarerna i Aftonbladet så ser man att hans fanclub i Sverige tycks ha upplösts.…