Etikett: Folkpartiet

 • Förstörelsen i Gaza visar sanningen

  Israel har hävdat att man i anfallet mot Gaza var ute efter att oskadliggöra de terrorister som sköt raketer mot Israel. Dessa bilder visar sanningen. Man var ute efter att förstöra så mycket som möjligt samtidigt som man straffade Gazas befolkning maximalt. Bilderna är tydliga, det ser exakt likadant ut som det gjorde i Libanon […]

 • Jag skäms för Haninge Kommun

  Idag har jag anledning att skämmas för min hemkommun sedan fyrtio år tillbaka, Haninge Kommun lämnar nämligen vidlyftiga byggnadstillstånd trots lagen om strandskydd. DN: ”En dag i februari gav sig några tjänstemän från länsstyrelsen ut i en båt mot ett av skären nära Kymmendö i Haninge kommun. De skulle titta på en vik där markägaren […]

 • Dåligt förtroende för regeringen

  Idag berättar Svenska Dagbladet att förtroendet för regeringen sjunkit dramatiskt sedan den förra Skop-mätningen. Det samtidigt som Björklund och Sabuni skriver en debattartikel i DN. DN: ”Regeringen inför maxtid på tre år och nationella slutprov i sfi-programmet. Bristerna i svenskundervisningen för invandrare (sfi) är alarmerande. Nu tar därför alliansregeringen ett samlat grepp om problemet och […]

 • Den Danska Rasismen

  Olle Svennings favoritland är Danmark, skriver han i dagens ledare i Aftonbladet. Det kanske skulle vara mitt med om jag slapp prata engelska för att göra mig förstådd där. Det Danska Gemytet har jag trots allt upplevt, men idag förknippar jag inte alls landet med något slags gemyt utan enbart med – Rasism. Givetvis är […]