Etikett: Attityder

  • Klimatförnekarna är Liberaler?

    När det gäller frågan om den pågående klimatförändringen så tycks detta faktum väcka lika mycket känslor som Mellanösternkonflikten, eller frågan om vargens vara eller icke vara i våra skogar. Själv befinner jag mig i den prekära situationen att jag får information från media, och från de böcker jag läser. Opponenterna låter ofta påskina att de […]

  • Kontaktförmedling och könsdiskriminering

    Jag har varit inne på ämnet förut, kontaktförmedlingarna som annonserar på nätet är – könsdiskriminerande. De bilder som används på kvinnor föreställer uteslutande kvinnor i sängläge. Om en man finns med på bild så är han stående, en liggande karl anses tydligen inte fungera som lockbete, men liggande kvinnor gör det uppenbarligen. Vore jag själv […]

  • Lars Adaktusson gör licensbetalarna glada?

    Idag har Svenska Dagbladet Lars Adaktusson som medarbetare i en kolumn, en spalt där han tar upp att ingen av de borgerliga partiledarna tänker närvara vid Israels 60-årsjubilerande den 11 maj i Stockholm. Lars Adaktusson starka sympatier för Israel är väl kända sedan lång tid tillbaka, och det är inte mycket att orda om det […]