Maud Olofsson missköter arbetet – igen?

Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson är bägge nationalekonomer och arbetar vid IFN, Institutet för näringslivsforskning. De pekar idag på möjligheten att kraftproducenterna styr priset på elektricitet via Nord Pool, eller i vart fall den reella möjlighet dessa företag har att göra just det.

Om marknadens pris styrs av efterfrågan så kan man höja priset genom att strypa tillgången. Dessa nationalekonomer säger inte att så sker, de säger däremot att Sverige inte bidrar till möjligheten att kontrollera detta eftersom man inte ger Nord Pool order om ökad transparens mot myndigheter och forskare.

Tangerås & Fridolfsson/DN: ”Nord Pool ägs gemensamt av de fyra nordiska så kallade systemoperatörerna, i Sveriges fall av statliga Svenska Kraftnät. Svenska staten, det vill säga regeringen, borde således utöva sin ägarroll och kräva att Nord Pool, i likhet med flera europeiska elbörser, gör relevanta data tillgängliga för såväl myndigheter som en bred krets forskare. Det vore synnerligen lämpligt att någon annan än elbörsen själv undersökte aktörernas agerande på marknaden – om inte annat så för att undanröja misstanken om att allt inte står rätt till på elmarknaden.”

Det är många som skrivit spaltmeter om Vattenfall AB och företagets dubbla misslyckanden. Man har från företagets sida använt vinsterna från elkonsumenterna till att köpa och bryta kol i Tyskland och i Polen. Man har dessutom köpt upp ett stort antal kraftproducenter och därigenom utsatt Sverige för fara. När det gäller kärnkraftsverken i Tyskland så har man satt hela Vattenfall AB i pant i den händelse något av kärnkraft-
verken i Tyskland skulle haverera.

Ett förhållande som näringsministern felaktigt uppgav i TV:s Agenda – att hon hade upptäckt, en uppgift som inte är med sanningen överensstämmande. Hon visste ingenting, och det visste inte Vattenfall AB:s verkställande direktör heller.

Som om inte det räckte så visade det sig att Vattenfall AB hade köpt upp en energiproducerande koncern för hundra miljarder i Holland/Belgien, ett företag vars energiproduktion praktiskt taget hundraprocentigt sker med kol och olja. Detta skedde parallellt med att landets miljöminister planerade inför den miljökonferens som skulle hållas i Köpenhamn, en konferens där Fredrik Reinfeldt låtsades som om Sverige når

Vattenfall ABEn symbol för Vattenfall AB, Maud Olofsson och vår miljö.

upp till utsläppsmålen, detta trots att en stor del av alla utsläpp som sker i Nordeuropa sker från Sverige och/eller svenskägda statliga företag.

Att näringsminister Maud Olofsson inte gett elkraftsbörsen Nord Pool order om en ökad transparens gentemot forskar-
världen och myndigheter är knappast förvånande. Det finns stor risk för att Maud Olofssons tillkortakommande som närings-
minister demonstreras ytterligare, för det många undrar över är givetvis om Vattenfall AB använder kärnkraftsproduktionen som ett verktyg för att öka sina intäkter kortsiktigt. Dessutom reses givetvis frågor om det dessutom finns underlag för att misstänka att kraftproducenterna samverkar i någon form av kartellbildning.

Men med Maud Olofsson som näringsminister och Fredrik Reinfeldt som statsminister så lär vi få vänta på svaret till efter valet 2010.

intressant Andra om: , , , , , , , , , hd svd ab dn ex t

  5 comments for “Maud Olofsson missköter arbetet – igen?

 1. Christer W
  29 december, 2009 at 12:59

  Missköter sitt arbete? Nej, knappast. Det är de facto traditionell borgerlig politik som hon och regeringen bedriver, går nått åt helvete låt andra betala har ju alltid varit deras måtto.
  Som jag upplever det är det en lyckad upprepning av tidigare borgerliga regimers laissez-fairepolitik.
  Olofsson har fyllt sin roll väl, att den sen inte är bra för sverige och medborgarna är en annan sak.

 2. Charles
  29 december, 2009 at 14:29

  Usch va trist det är med propaganda vare sig den är från höger eller vänster. Notera att ingen, sedan avregleringen 1996, har konstaterat, det som borde vara uppenbart för vem som helst, att elmarknaden i bästa fall är ett oligopol och i värsta fall en informell kartell.

  Med över 20 miljarder i årsvinst för Vattenfall är det bekvämt för varje politiker i alla färgskalor att låtsas som ingenting och låta saker och ting fortgå. Lite vaga löften om grön energi fungerar som rökridå. Fy Jinge för att du försöker utmåla detta som partipolitik. Kalla det istället för realpolitik.

 3. Rogge
  29 december, 2009 at 16:04

  Jag undrar ibland om Maud Olofsson är medveten om sina uppenbara begränsningar och då med tanke på övriga ministrar från Centern som nu sitter i regeringen. Är hon rädd at någon ska ta över hennes ledarroll i partiet? Eller är det så illa ställt med regeringsdugliga personer i Centern? Ingen kan väl tycka att vår Miljöminster är någon höjdare – i mina ögon en clown -, inte heller Infrastrukturministern har ju rosat marknaden – titta t.ex. på utbyggnaden av bredband, Centern ska ju vara ett glesbygdsparti! – och slutligen Jorbruksministern – har någon sett honom komma med något som är till för oss konsumenter? Den tröst man kan ha är dock att de alla bidrar till att folk börjar inse vilken politik den Alliansen för!

 4. Fritidspedagogen
  30 december, 2009 at 02:22

  Politiker borde inte få fatta viktiga beslut eller delta i seriösa diskussioner och sammanhang.

 5. Gruv.arb
  30 december, 2009 at 23:08

  Remember Enon

Comments are closed.