Lobbyismens Katastrofer


Befolkningen i landet kan återigen se hur en lobbyorganisation styr politikerna i Sveriges Riksdag. Det handlar om jägarlobbyn som på olika sätt, med olika påtryckningsmedel, förmått majoriteten att besluta om ytterligare jakt på vårt rödlistade rovdjur.

Detta trots att innevånarna i varglänen vill ha vargen kvar, detta trots att medborgarna i riket som helhet vill ha vargen kvar, detta trots att svenska folket är motståndare till vargjakt. Det är givetvis pinsamt för våra politiker att de inte klarar av att säga nej till en lobbyorganisation, men det reser samtidigt en hel del frågor. Vilka riksdagsärenden beslutar riksdagens ledamöter själva om?

Och idag avslöjar Aftonbladet att Ilija Batljan sålt sig till Svenskt Näringsliv, vi är nog många som höjer på ögonbrynen åt denne man, en figur som inte har förstått en bokstav ur socialdemokraternas partiprogram. Det är ett problem som partiet måste åtgärda, inte konstigt att de faller i opinionsmätningarna.

it , , , , , ab123 ex dn12 svd svt1 Läs oxo: annarkia k&å hampus allende tonårsmor erik s ilsemarie kaj röda m zaramis


6 svar till “Lobbyismens Katastrofer”

  1. Inte några av vikt! Och det behövs inga underliga konspirationsteorier för att förklara det. En demokrati kan inte fungera så länge befolkningen inte har makt över ekonomin (=produktionen) i beslutsområdet. Sedan kan det naturligtvis konstateras att våra nuvarande representanter i riksdagen inte ens försöker pressa motparten eftersom deras personliga karriärer väger tyngre än våra önskemål.

  2. Det är illa nog att jägarlobbyn har så stort inflytande över riksdagen. Vargjakten är det mest horribla exemplet på det. 3000 jägare ska jaga 20 vargar. Man säger att man vill ha bort genetiskt svaga djur, men då handlar det väl först om en kartläggning av dessa och sedan att några viltvårdare gör jobbet. En idiot kan ju genomskåda den blodtörst och trofélystnad om finns hos åtminstone 3000 jägare, som struntar fullkomligt i vilka djur de skjuter.
    Men än värre är lobbyismen inom partipolitiken. Om någon skulle säga att Illya Baltjan i själva verket jobbar för Svenskt Näringsliv eller är utsänd av moderaterna med ett lobbyuppdrag, skulle jag inte bli det minsta förvånad. Den mannen kan inte stava till socialdemokrati.

  3. Jag blir helt matt, vargjakten är en sak som är hell sjuk men jag är mer orolig för parti politiken och lobbyism, detta gör mig rädd att vi är på väg till ett 2 parti system där båda partierna är egentligen det samma precis som i USA.

  4. Det senaste från Sv. Jägarförbundet är en framställning till regeringen om absolut sekretess hos myndigheter för alla uppgifter om vilka som jagar. Skälet är att det är så farligt om någon får veta vem som kan tänkas ha vapen hemma… Vilka som jagar och vilka som har vapen hemma kan man enkelt få veta om man går ut på krogen en fredagkväll – utanför Fjollträsk förstås. På krogen råder varken sekretess eller tystnadsplikt…

  5. Socialdemokratins problem är nog tyvärr betydligt större än att bara handla om Batljan. Samsynen om att arbeta utifrån ett partiprogram och därmed framstå som en samlad politisk kraft har jag inte sett mycket av efter valet. Tvärtom är det positioneringar åt olika håll, och utpekande av olika riktningar som bästa färdväg. Det är lätt för utomstående att helt tappa orienteringen om vart S vill. Följden är föga förvånande ras i opponionen. Just nu är det en gåta att man fortfarande attraherar var fjärde svensk.

  6. Självklart. Jägarna skjuter ju varandra, och bara för en vecka sedan sköt de en obeväpnad skidåkare. Fram för professionella jägare, vi kanske skulle behöva 30-40 av dem om de ska sköta om eftersök på trafikskadade djur oxo.