Varför ska regeringskansliet få beställa signalspaning?


En underlig massmedial slagskugga reser sig nu när regeringen fått med de trilskande riksdagsledamöterna upp på vagnen i bildandet av den färdiga FRA-lagen. För ingen tidning ställer sig frågan om varför regeringskansliet och regeringen ska vara två av de tre möjliga beställarna av signalspaning förutom den mer rimliga försvarsmakten. Vilka ska regeringskansliet, statsrådsberedningen och regeringen spana på?

Och varför ska en domstol tillsatt av samma regering vara den som prövar legaliteten i regeringens spanande i kablar?

Sanna Rayman/SvD: ”FRA:s beställare blir framöver bara regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten. Myndighetsflorans möjligheter att initiera signalspaning stryps alltså. Därtill måste de få beställare som blir kvar alltid få tillstånd av domstolen och själva tillståndsförfarandet smalas ner från de tidigare vida inriktningsbesluten till att gälla mer specificerade uppdrag. Domstolen, inte FRA, ska sitta på makten över samverkanspunkterna och därmed också på av/på-knappen i trafikflöde.”

Att säkerhetspolisen får bedriva spaning mot spioner och förmodade terrorister anser nog de flesta är tämligen rimligt. Troligen anser folk i allmänhet att även FRA bör få spana på främmande makts verksamhet både inom och utom landet, framförallt så länge den spaningen helt inriktas på militära underrättelser av olika slag. Man kan förstås misstänka att det finns en inte obetydlig del av industriellt användbar information som FRA också samlar upp, men vi är sannolikt själva utsatta för sådant spioneri kan vi väl trösta oss med.

Men jag har rynkat min panna sedan igår för att försöka sätta in regeringen i ett sammanhang som en självklar uppdragsgivare, lika bekymrad blir jag över att regeringskansliet själva ska få initiera signalspaning i kablar utan direkta order från regeringen. Trots att mina kunskaper om hur regering och riksdag arbetar så förstår jag inte i vilka fall dessa ska få initiera signalspaning och på vad de ska spana på.

Journalistkåren

Uppenbarligen är landets samtliga journalister mer kunniga än jag, något som jag innerst inne tvivlar på. Men om så vore så borde väl åtminstone någon försöka göra en ansats till att förklara denna märkliga ordning. Men ingen gör det, alla anser uppenbarligen att läsare, lyssnare och tittare är fullt införstådda i saken precis som dessa journalister. På något annat sätt kan jag inte förstå saken.

Att Sanna Rayman och andra borgerliga ledarskribenter sväljer regeringens ord kan jag förstå, kritiskt tänkande lyser relativt ofta med sin frånvaro där. Men hur kommer det sig att inte andra journalister förklarar det hela, är det bara jag i vårt lilla land som inte förstår?

Tänk jag tror inte det…

SvD12 HD SDS123 AB12 Dagen DN1 t Blogge Opassande Odsvall Linander Scabern Hartman Engström Alliansfritt Zaramis Fotolasse Rawia Morra Motbilder

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]FRA, Sanna Rayman, FRA-lagen, Journalistkåren, Mediekritik, Regeringskansliet, Regeringen, Högerregeringen, Spioneri, Integritet, Mediekritik, Politik[/tags]


13 svar till “Varför ska regeringskansliet få beställa signalspaning?”

 1. Jag förstår inte varför regeringen eller regerings kanslit skulle få beställa avlyssning.

  Polisen och militären kan jag förstå och om de finner något som regering bör vet kan de dela med sig av vad de har funnit. Varför politker och byrokrater ska kunna beställa avlyssning går över mitt förstånd.

 2. Man slutar aldrig att förvånas! Beslutsfattarna visar ännu en gång att de inget lärt! De vill tro att väljarna kommer att köpa detta. Sossarna måste undra vad deras motståndare sysslar med!

  Tror inte Rayman och de andra ledarskribenterna tror på detta heller. Deras ”optimism” bygger på önsketänkande. Frågan är varför FRA-förespråkarna aldrig lär sig något? Det är nästan så att man lider med dom. Men bara nästan!

 3. ”Jag förstår inte varför regeringen eller regerings kanslit skulle få beställa avlyssning.”

  Kan det vara för att diktatoriska drömmar och att jobba för det finns även bland oss i Sverige.

  Jag vet att många har svårt att till sig det och tror på fullt allvar att demokrati är ett evigt tillstånd. Demokratis utveckling är i största del summan av vem som styr landet och de lagar de tillsätter. Har man valt ett gäng som visat sig drivas av att vilja ha mera mak, kontroll och saknar skam ja då är det rätt så enkelt för dem att bygga upp en modern version av diktatur och polisstat.

  Kan inte låta bli att låna ett antal ord som bla kristdemokraterna använt i ett annat sammanhang i fjol när det gällde ett annat land, jag ändrar vissa delar:

  ****
  Sveriges regering diktatoriska metoder oroar

  – Den politiska utvecklingen angående FRA i Sverige är skrämmande och omvärlden måste gemensamt sätta press på landets ledning för att inte regeringen och FRA anhängare ska kunna fullfölja en nedmontering av den demokrati som finns i landet.
  Yttrandefriheten hotas i Sverige i och med FRA förslaget.
  ****

 4. Antagligen handlar det om att kunna använda sekretessen fullt ut. Domare som är tillsatta av regeringen ger förstås regeringen tillstånd.

 5. Dom är inkompetenta nog att försvara det gamla förslaget länge nog att regeringen nästan föll, och sådana ska få bestämma vem som ska avlyssnas! Ligger nära till hands att det läcker lite info om piratpartiet och andra inför nästa val så valstrategin kan planeras därefter. Kanske är jag paranoid men det är oundvikligt med den utveckling som sker i detta nu med allt från kameraövervakning till massavlyssning. Vad fan menas med ”trafikstråk” förresten i dessa sammanhang?

 6. ”Kanske är jag paranoid”

  Det är du INTE alls du gör som alla gör man tar fakta vi haft i historien, fakta vi har idag och sätter ihop dessa för hur en framtida utveckling kan tänkas bli. En sådan är att Sveriges regering använder sig av spioneri för sin egen vinningskull som många andra regimer gjort och gör.

 7. @Nadia #3

  Jag vet att detta är många wannabe diktorers våta dröm, men jag ser inte varför vi ska acceptera detta.

  En samhällskunskaps lärare som jag hade varnade mig och klassen jag gick i för just saker som detta. Han sa att vi är alltid bara ett steg i väg från bli en diktatur.

 8. Gripen #8:

  … från att bli en …?

  Diktaturer kan se ut på många olika sätt, den här är föralldel ordentligt vadderad och stoppad, men skrapa lite på ytan så ser du att detta med att rösta fram politiker var 4:e år har rätt så lite med den faktiska styrningen av samhället att göra.

 9. Skrämmande Pelle.

  Jag läser även att ”all 468 local authorities in Britain have the power to track someone they think has – or intends to – commit a crime.” tror någon här att dessa lagar kommer att användas mot ledande politiker som drog in England i ett krig baserat på lögner där miljoner dött och miljoner hamnat i flykt or intended wars? Knappast – TYVÄRR.

 10. De gör som de vill i vilket fall som helst. Kallar det vad de vill och döljer det på det sätt som passar dem. Sanktioner går att driva på olika sätt. FRA är en av dem. Förtroende är begrepp som hör gången tid.