Varför blir DN/SvD:s debattsidor regeringens annonsblad?

Jag har under en längre tid kunnat konsta-
tera att morgontidningarnas debattsidor alltmer blivit ett ställe där olika regerings-
företrädare släpper ”försöksballonger” eller där de förklarar sin kommande politik.

Idag upplåter Dagens Nyheter sin debattsida till Anders Borg för att han ska få förklara tanken bakom den sänkning av kostnaden för A-kassan som man planerar att genomföra. En sänkning som beskrivs som marginell av socialdemokraterna, eller som några av deras företrädare sade, är helt otillräcklig.

DN/Anders Borg: ”För att underlätta ny- och återinträde till a-kassorna sänks medlemsavgiften med cirka 50 kronor per månad och per sysselsatt medlem. Vi ger också ett medlemserbjudande som gör att nya medlemmar kan kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning dubbelt så snabbt. Ökad trygghet för lägre avgift bör ge fler medlemmar. / Anders Borg”

Debattartiklar författade av regeringen som dykt upp på morgontidningarnas debattsidor är oräkneliga. DN/SvD får tidvis fungera som regeringens annonsblad, och det får de göra på egen bekostnad. Motsvarande annonsplats skulle kosta hundratusentals kronor, men när det gäller de borgerliga morgontidningarna tycks det vara helt gratis. De som förlorar på detta är givetvis tidningsläsarna. I slutändan är det lösnummerköpare och tidningarnas abonnenter som får läsa vad regeringen anser att de ska läsa, den debatt som man har förväntat sig få ta del av uteblir helt.

Nio gånger av tio är det dessutom ren propaganda. Att tidningarna lämnar utrymme till sådant kanske är rimligt, men då bör den rätteligen komma från intressegrupper eller

Debatt

NGOs. Anser tidningarna att regeringens försöksballonger och/eller Public Relations ska skötas via tidningarna så borde de borgerliga ledarredaktionerna avstå sitt normala utrymme till förmån för regeringen.

Annars kommer läsarna bara att uppfatta debattsidorna som en ny sorts Husbondens Röst.

Anders Borg i DN123 AB1 SvD1 it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]DN, Debatt, SvD, Brännpunkt, Debattsidor, Husbondens röst, Propaganda, Mediekritik, Annonsplats, Ledare, Försöksballonger, Propaganda, Public Relations, PR, Politik[/tags]

  5 comments for “Varför blir DN/SvD:s debattsidor regeringens annonsblad?

 1. Viveka
  22 september, 2008 at 07:22

  Ta också i beaktandet vilka som är läsarna av propagandklottrandet. Vilka läser den tryckta DN?. Jag känner ingen, varken DN eller SvD, utan läser bara via webben.
  Så detta spridande är nog mycket medvetet upplagt, för i första hand egentligen rikta sig mot Stockholmarna, där nya alliansen är livrädd för att börja förlora förtroendet bland sina väljare.
  Ute i landet har de på detta sätt, ej lika lätt att manipulera lokala medier.

 2. nature
  22 september, 2008 at 07:44

  bra att detta kommer fram, så att svenska folket kan ignorera sidorna!

 3. Magnus
  22 september, 2008 at 09:11

  Mailadress? / Jinge

 4. Krille
  22 september, 2008 at 14:56

  Debattsidorna har alltid gjort såhär. När (S) satt vid makten fick de minst lika många debattartiklar publicerade som alliansen får nu. Och (S)/(Mp) har fått en hel del debattartiklar publicerade även i opposition.

 5. Mikael i götet
  24 september, 2008 at 13:28

  DN Debatt är det verkliga talorganet för makten i Sverige.Alla minns väl ekonomiprof.Bo Söderstens infama artiklar under det sena 80-talet?!
  Där han propagerade mot Socialdemokratiska riksdagsmän för ökade marknadsliberaliseringar.
  Enligt Björn Elmbrandts bok:Så föll den svenska modellen så hade just prof.Bo Södersten så väldigt gärna velat bli Sveriges Finansminister men det blev istället Kjell-Olof Feldt, denna neslighet kunde prof.Bo Södersten inte svälja och därefter blev han ”en sur gubbe” som alltid förespråkade sådant som i Arbetarrörelsen uppfattades som ren Näringslivspropaganda.
  Att den ekonomiska & politiska makten i Sverige använder sig av drakarna i Stockholm som ”husorgan” måste ju vara allmängods även om inte alla ser igenom detta ”skynke av propaganda”. Just därför är det extra roligt med den medierevolution som nu pågår som på sikt kommer att konkurrera ut dagens mediedrakar.

Comments are closed.