Valet i Afghanistan – förfärligt fuskande före föredömligt fint?


I söndags rapporterade centrala valkommissionen i Afghanistan att då 10 % av rösterna räknats så hade förre utrikesministern Abdullah Abdullah fått 41,9 % av rösterna, förre finansministern Ashraf Ghani 37,6 % och sittande presidentens favorit och förre utrikesministern Zalmai Rassoul 9,8 % medan inga siffror för de övriga fem kandidaterna presenterades. Enligt en artikel i omistliga ”Afghanistan.nu” väntas Ghani bli näste president. Denne är pashtun och en internationellt utbildad antropolog som arbetat i Världsbanken, bott i USA 1978-91 och som blev finansminister i övergångsregeringen 2002. År 2009 menade han att ”Afghanistan styrs av ett gäng plundrare där ministrar med små löner på något sätt har råd att bygga herrgårdar som kallas opiumpalats”. Han är känd för ett program som går ut på att ge pengar till byar för utveckling och som 2/3 av Afghanistans 20 000 byar anslutit sig till. Hans tidigare skarpa kritik av president Karzai har ersatts med lovorden att denne är ”den skickligaste politikern i det här landet på 150 år.” Han är en stark förespråkare för säkerhetspakt med USA och menar kallt att ”Finansieringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna kan inte ske utan hjälp från det internationella samfundet.”

(Bilden nedan visar Abdullah, Karzai och Ghani).

Afghanistan Abdullah, Karzai, Ghani

Valet hölls 5/4, ett preliminärt slutresultat kommer 24/4, men först 14/5, när alla klagomål är utredda avgörs det slutgiltigt. Av allt att döma blir det därefter en andra valomgång mellan Ashraf Ghani och Abdullah Abdullah skriver Nyhetsbanken.

Över 3 000 anmälningar om fusk har inkommit, vilket är betydligt fler än i förra valet, då 1 900 fuskrapporter inkom. I valet 2009 fick över en miljon röster kasseras på grund av oegentligheter.
870 klagomål är tillräckligt allvarliga för att kunna påverka resultatet, skriver Stefan Lindgren i Nyhetsbanken.
Under hela den processen kan valkommissionen bli föremål för påtryckningar, hot, utpressning etc. som ändrar resultatet. Tidigare underkändes ett stort antal presidentkandidater av valkommissionen utan motivering. Miljontals fler röstkort än antalet väljare har distribuerats och kunnat köpas i basarerna.

Det finns inga avgörande skillnader mellan de tre toppkandidaterna i de stora frågorna om t ex de utländska truppernas fortsatta närvaro, men under ytan finns det skillnader och det förs helt säkert en kamp med väskor fulla av dollar och brutalt hot bakom kulisserna, menar Stefan Lindgren.

Abdullah Abdullah kommer från Norra Alliansen och var USA:s förstaval till utrikesminister efter invasionen 2001. Norra alliansen spelade länge en nyckelroll för att säkra USA:s grepp om landet. De båda övriga toppkandidaterna är möjligen mindre önskvärda ur USA:s synpunkt. Ashraf Ghani kan som skolad Världsbanksekonom misstänkas ha u-landet Afghanistans framtid mer för ögonen än USA:s geopolitiska intressen.
Zalmai Rasoul var framlidne kungen Zaher Shahs sekreterare och har nog inte glömt att USA knuffade bort kungen från scenen efter invasionen 2001. För USA är det livsviktigt att få en ”pålitlig” president installerad innan de stora trupphemtagningarna sker.

Nato:s ockupationsarmé har fortfarande 51 278 soldater kvar i Afghanistan, varav USA står för 33 500 och Sverige 270 man, så något fritt val är det under inga förhållanden tal om.

Nätverket Afghan Analysts avslöjar att centrala valkommissionen avfört flera hundra vallokaler med hänvisning till terroristhot, så att det återstod 6 423 av 7 168 lokaler. En tredjedel av vallokalerna ströks i Helmand ströks, där där motståndet mot ockupationsregimen har varit hårdast.

BakgrundMer än 12 år har gått sedan USA:s orättfärdiga angrepp på Afghanistan. När Barack Obama blev president fanns det 32 000 amerikanska soldater i Afghanistan. Han ökade till över 100.000 soldater, plus entreprenörer och nu finns det 47.000 soldater Afghanistan är mer president Obamas krig än president Bush. Afghanistans president Hamid Karzai vill inte underteckna säkerhetspakten med USA och detta ska ske av den valde presidenten.

Överenskommelsen. (Utdrag från Nyhetsbrev 28/11 från Afghanistansolidaritet).
* ”Syftet med det bilaterala säkerhetsavtalet (BSA) november 2013 ”…stärka det långsiktiga strategiska samarbetet inom områden av ömsesidigt intresse inkluderande: främja fred, säkerhet och stabilitet, stärka statliga institutioner; stödja Afghanistans långsiktiga ekonomiska och sociala utveckling; uppmuntra regionalt samarbete…bekämpa terrorism…arbeta för att sätta upp en ny NATO-ledd styrka för att träna, rådgiva och stödja det afghanska nationella försvaret och säkerhetsstyrkorna (ANDSF)..;
Karzai och Obama images

* Från en avtalsversion 25/7 2013 har strukits ”Inget fängslande eller arresteringar skall göras i Afghanistan av USAs styrkor. USA skall inte genomsöka afghanska hem eller annan afghansk egendom”. Inte har det väl varit påtryckningar?* USA finansierar den afghanska armén med 4,1 miljarder dollar per år. Snacka om oberoende!
* …Afghanistans försvar och säkerhet skall baseras på försvarskapacitet och system enligt NATO-standard.

* Militärbaser: ”Genom avtalet kan USA:s styrkor utöva alla rättigheter och myndighet över de överenskomna baser och områden som är nödvändiga för USAs användning, operationer, försvar och kontroll inkluderande rätt att uppföra nya installationer.” Snacka om oberoende! Nio permanenta baser har nämnts, och där kan inrymmas strategiskt missilplacering. Rysslands sändebud till Afghanistan, Zamir Kabulov, sa i en intervju att de baser i Afghanistan som USA tänker hålla fast vid till minst 2024 skulle ”utöva ett allvarligt inflytande på hela den asiatiska regionen och bli ett kraftfullt fotfäste för varje storskalig militär operation”. USA har tidigare sagt att de skulle användas att träna Afghanistans militära ledning, som beräknas uppgå till 400 personer. ”Är inte 400 människor lite för att motivera nio militärbaser?” sade Kabulov.” Och infrastrukturen i militärbasen Shorabak med tre kilometer lång landningsbana döljs under jord.

* Straffimmunitet: ”USA skall ha exklusiv rätt att utöva jurisdiktion över medlemmar i USAs styrkor och dess civila del vad gäller all kriminella eller civila brott som begås på Afghanistans territorium.”
* Enligt Nyhetsbrevet ströks skrivningen ”Afghanska myndigheter skall ha jurisdiktion över medlemmar i USAs styrkor eller dess civila del vad gäller brott som begåtts i landet och som är straffbara enligt Afghanistans lag.” Snacka om oberoende!
* 10 000 – 15 000 USA-soldater ska vara kvar.
* ”Avtalet varar i 10 år

* Susan Rice, Obamas nationella säkerhetsrådgivare har bryskt avfärdat Karzais krav på frigivning av alla afghaner som hålls i Guantanamo och ett förbud för USA-trupper att tränga in i afghanska hem. ”Vi har texten klar och ska underteckna den på en hög nivå”, en bekräftelse av att man planerar att låta någon annan än Karzai (t.ex. utrikesminister Zarar Ahmad Osmani) underteckna för afghanerna om så behövs.
Afghanistanbok 6144720_omslaglit

Sverige hjälper till.
I den svenska regeringens proposition
2013/14:33 föreslås att Sverige bidrar med en väpnad styrka om högst 600 personer till utgången av december månad 2014, givet att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Det kan röra sig om en upptrappning eftersom det fanns 259 svenska militärer i Afghanistan i mitten av oktober. Beslut togs i riksdagen 16/12.
SlutsatsAfghanistan är en beroende, osjälvständig marionettstat till USA. Sverige sluter upp bakom USA-imperialisternas krig mot befolkningen i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, strategiskt beläget och rikt på olja, gas och mineraler!

USA ut ur Afghanistan nu!
Allt stöd till en fredlig lösning i Afghanistan!
Stöd till uppbyggnad av ett självständigt Afghanistan!
Pröva krigets ansvariga inför internationella domstolen ICC!
Tag hem de svenska trupperna nu!


i Andra om: , , , ,, , , , , , , ,

Valrapport Nyhetsbanken Counterpunch Tom Hayden Nyhetsbanken 8/11 Avtalet Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen

  1 comment for “Valet i Afghanistan – förfärligt fuskande före föredömligt fint?

  1. Benny H
    17 april, 2014 at 09:45

    Oavsett vem man väljer till president i Afghanistan blir det nog ingen långvarig president. Dessutom har denna president nästan inget att säga till om i stora delar av landet där krigsherrar och talibaner styr och i Kabul styr USA. Man kan ju undra vad det är för självmordskandidater som vill bli ledare i Afghanistan?

Comments are closed.