Trump och Afghanistan – en dold agenda


Den här artikeln har jag fått översatt av den svenske tandläkaren Martin Gelin i Australien (som ej skriver i DN). Den är skriven av James O’Neill, som är en Australisk barrister (jurist) i juridik och geopolitisk analytiker och har publicerats i New Eastern Outlook 25/8. här
Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN: s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.
Donald Trump IV
Artikeln
Måndagen den 21 aug, 2017 gjorde USA:s president Trump sitt sedan länge väntade uttalande om USAs framtida politik i Afghanistan. En hel del spekulationer existerade på förhand, huruvida Trump skulle tillkännage repatriering av USAs trupper. Orsaken till spekulationerna tycks vara olika uttalanden som Trump hade gjort både före och under sin kandidatur till presidentvalet.

Ytterligare spekulationer cirkulerade kort innan talet; skulle Trump tillkännage en truppökning med 4000 amerikanska soldater? Rykten eller läckor från ospecificerade källor angavs som orsak till spekulationerna.

Själva talet var ett antiklimax. Även fast Trump medgav att hans åsikter hade förändrats, betydde detta i själva verket ingen förändring av USA:s politik. Verklig förändring skulle ha varit överraskande på grund av USA:s mångårigt etablerade utrikespolitik i Afghanistan.

Den enda rösten i USAs regering med annat ljud i skällan kom från Steve Bannon. Hans avgång helt nyligen, bekräftade inte bara att det inte skulle bli någon förändring av politiken, men också att generalernas övertagandet av förvaltningen blev ett faktum. Trumps tre närmaste rådgivare i nationella säkerhetsfrågor, Kelly, McMaster och Mattis, har aldrig visat intresse att minska storleken på amerikanska militärbaser på något ställe i världen, ännu mindre i Afghanistan.

Siffran, 4000 extra soldater, hade aldrig specificerats av Trump, men denna förblev dock måttet på ökad truppstorlek som de flesta kommentatorerna gillade bäst. Varför detta nummer (4000) i sig skulle ha betytt någon signifikant skillnad har aldrig förklarats.

Ett betydligt färre antal soldater än de mer än 100.000 som amerikanerna använde sig av under höjden av deras truppengagemang, en truppstyrka som var iögonfallande oförmögen att besegra talibanerna eller ens kunna utöva effektiv kontroll över en smärre del av landet.

Trumps uttalande och efterföljande MSM kommentarer nämnde knappast alls att mer än 100.000 legosoldater är verksamma i Afghanistan.

MSM tiger, kanske för att den “normalt obegränsade” krigsrollen inte skall kunna komprometteras av gängse regler för militärt engagemang.
Mediatystnaden är oförenlig med informerad debatt och diskussion om en effektiv lösning på vad som är ett klart ej vinnbart gungfly.

Två politiska element i Trumps tal är värda en ytterligare kommentar. Det första är hans utsago att USA inte engagerar sig i ”nationsbygge” i Afghanistan utan snarare att vara där ”för att döda terrorister.” Frånsett den inbyggda orimligheten i detta påstående, skapar detta problem för de allierade, t.ex. Australien, vars politiker fortsätter att saluföra detta opopulära företag, grundat på lika osannolika påståenden att de är där för att ”träna” upp afghanska trupper upp till en nivå av självförsörjning. Trots att detta påstående hålls upp som överväldigande bevis på att efter flera år av en sådan ”lyckad utbildning”så har den afghanska armén förblivit en synonym för korruption, ”Spöksoldater” som visat en total oförmåga att klara av någon som helst form av effektiv militär uppgift.

Den andra punkten i Trumps tal, värt att notera, är att han sa att regelverket för militärengagemanget skulle uppluckras. Detaljer angavs inte , men en sådan terminologi betyder vanligtvis en början på (ökning av) krigsförbrytelser och en typ av krig där civila utgör huvuddelen av förlusterna. Den afghanska civilbefolkningen har i åratals drabbats av bombningar, drönar-attacker och tjänat som experimentella försökskaniner vid första användningen av den så kallade ’alla bombers moder’ (“Mother of all bombs”.) Den militära effektiviteten av denna slags bombattack har aldrig offentliggjorts.

Kort sagt, ingen väsentlig förändring kan skönjas i Trumps politik. Troligtvis får vi nog aldrig någonsin uppleva en amerikansk politik i Afghanistan som är integrerbar och konsekvent nog att kunna användas över hela världen. Endast ett par detaljer reflekterar på särskilda och variabla lokala förhållanden.

I Afghanistan finns det tre huvudsakligen lokala förhållanden, för vilka förståelse är avgörande för att någon realistisk bedömning skall kunna ske av USA:s politik. Föga förvånande att inget av dessa fanns med i MSMs analyser av Trumps’ tal.

Det första av dessa är frågan om resurser. Vilket även New York Times höll med om (25 juli 2017); enligt 2014 års rapport uppskattades det att Afghanistan har uppåt 1000 miljarder dollar (1 biljon dollar på svenska och en triljon i USA) i outnyttjade mineraltillgångar. Dessa inkluderar sällsynta jordartsmineraler som är nödvändiga för tillverkning av en rad högteknologiska produkter. För närvarande har Kina praktiskt taget monopol på dessa värdefulla resurser.

En besläktad resursfråga är kontrollen av olje- och gasledning- pipe lines- från de enorma reserverna i Caspian Basin. USA:s misslyckades att säkra kontraktet för denna pipeline i juli 2001 vilket blev orsaken till oktober 2001 invasionen, inte den fiktiva berättelsen om jakt efter Usama bin Ladin.

Den andra stora frågan kretsar runt långvarig amerikanska politik att konfrontera Kina, Iran och Ryssland. Iran och Kina delar en gräns med Afghanistan och de tre före detta Sovjetrepublikerna, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan.

Alla tre av dessa sistnämnda länderna har en betydande muslimsk befolkning, 89%, 79% och 98% respektive. Det är därför som de är föremål för aggression genom ISIS och andra proxy-terroristgrupper. Det är ingen slump att ISIS började spela en betydande roll i Afghanistan vid just den tidpunkt då talibanerna strävade efter kontrollen över större delen av landet.
al-nusraal-Qaidas tvilling al-Nusra
Användningen av proxy-terroristgrupper till stöd för de amerikanska geopolitiska målsättningarna existerar åtminstone sedan 1970-talet när de blev utbildade under kodnamnet “Operation Cyclone” och beväpnades av amerikanerna för infiltration i Afghanistan, Kinas Xinjiang-provinsen ( med en betydande muslimsk befolkning) och tidigare nämnda forna sovjet- republikerna. Mujihideen el Khalq (MEK) har på liknande sätt använts för att destabilisera Iran.

Den tredje, lokala betingelsen, av betydelse är att Afghanistan levererar 93% av världens heroin enligt FNs Drug Agency. Opiumproduktionen, som heroin härstammar från, hade praktiskt taget upphört under talibanerna innan invasionen år 2001. Produktionen återhämtade sig under amerikanskt och de allierades beskydd och nådde en ny rekordnivå under år 2016.

Användningen av illegal narkotika för att finansiera CIA och andra hemliga operationer är väldokumenterad (Alfred McCoy The Politics of heroin 1972, 2003, Peter Dale Scott, droger, olja och krig 2003. Scott, American War Machine 2010). Heroinmissbruk används som ett sätt för att destabilisera målländerna (target countries). Ryssland och Iran har som följd fått stora missbruksproblem.
Afghanistan opiumodlingOpiumodling i Afghanistan
Trumps tal var tunt på detaljer, vilket var avsiktligt. Bedrägeriet på vilket de senaste 16 åren av invasion och ockupation hade byggts, riskerades att bli uppdagat ifall diskussioner om detaljer kring den politiska planeringen tilläts.

Den verkliga och underliggande budskapet i Trumps uttalande var att USA ämnade att förbli vid den existerande politiken i regionen. Ovanstående faktorer kommer oundvikligen att leda till konfrontationer med Ryssland, Iran och Kina.

Förra veckan publicerade det ryska utrikesministeriet två uttalanden som drog uppmärksamheten till två begivelser av stort intresse för Ryssland. Det första var oidentifierbara helikoptrar som flög från en Afghanskägd flygbas i Mazar-i-Sharif. De användes för att attackera Hazara shiamuslimer utan någon inblandning från NATO-styrkorna som har total kontroll över det afghanska luftrummet.

Det andra uttalandet gällde Afghanistans narkotikaodling och noterade att tonvis med kemikalier som är nödvändiga för att bearbeta opium till heroin, flögs till Afghanistan från Italien, Frankrike och Nederländerna. Alla tre är Nato-länder. Återigen förblev Natostyrkorna passiva, inga försök gjordes att förhindra dessa aktiviteter . Inga MSM uttalanden därom har gjorts.

Rysslands högsta militära kommando möttes i Moskva den 18 juli 2017. Försvarsminister Sergei Shoigu påpekade att konflikten i Afghanistan utgör ett hot mot stabiliteten i Centralasien. Varje ISIS-aktivitet i de centralasiatiska republikerna, enligt Rysslands ambassadör i Afghanistan, Zamir Kabulov, utgör en öppen inbjudan till en rysk militär motåtgärd.

Kineserna är också alarmerade, inte bara på grund av det pågående hotet av proxy-terroristgruppernas infiltration av känsliga områden i sydvästra Kina, men också därför att ett av USA:s verkliga planer är att störa Kinas enorma “One Belt, “One ROAD” (Obor ) projekt, som kommer att omforma länderna i regionen.

Pakistan är en viktig del av det kinesiska projektet, bland annat genom den $ 45 miljarder Kina-Pakistan-Economiska korridor (CPEC), som slutar i den pakistanska (men kinesiskt styrda) hamnen i Gwador. Det troliga är att Pakistans roll i OBOR projektet är den verkliga orsaken till att Trump hotar Pakistan, snarare än USAs påstådda roll att stödja talibanerna.

Om Trump menade allvar med att få ett slut på konflikten i Afghanistan, borde han ha dragit nytta av de rysksponsrade fredssamtalen med alla andra berörda parter tidigare i år. Hans underlåtenhet att göra detta, och nu hans tal som saknar reell politisk substans, pekar mot mer av samma gamla misslyckade politik som tidigare. Allt detta ser ut att kunna avslöja USA:s verkliga avsikter.

Några andra artiklar om Afghanistan här.
Myter, Legender och Lögner om kriget i Afghanistan
Afghanistans avgående president Karzai kallar USA:s insatser för ett förräderi
Stoppa utvisningarna till Afghanistan
Vad utredningen inte tog upp – om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan
Sverige skall inte spela med i ”The Great Game” i t.ex. Afghanistan
Krig i Afghanistan är inte i vårt intresse
Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan
USA övervägde att atombomba bland annat Afghanistan efter 11/9
Afghanistan-insatsens effekt på det nationella försvaret
Storbritanniens förre ambassadör Craig Murray: Krigen i Irak, Libyen och Afghanistan byggde på lögner
Hur har den svenska insatsen varit i Afghanistan?
Svenska Afghanistaninsatsen – framgångsrik eller tvivelaktig?
Granska kriget – debatt idag och vitbok om Afghanistan!
Världens minst vitbok om Afghanistan
Val och fusk i Afghanistan

i Andra om: , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , ,


42 svar till “Trump och Afghanistan – en dold agenda”

 1. USA:s våldsamma beteende är ett tecken på svaghet, inte på styrka.
  Den starkaste ledaren av USA:s president Donald Trump och Nordkoreas Kim Jong-un, är utan tvekan Kim Jong-un.
  Ryssarna förstår att Trump är en svag president, som måste visa hur tuff han är. De vet också att USA som land inte kan acceptera den största minskningen av amerikansk diplomatisk personal i historien utan att reagera. Ryssarna anser att deras amerikanska kollegor är amatörer, som saknar till och med den grundläggande professionalismen för att få något gjort.
  Ryssarna slår dem i Syrien och de slår dem i Ukraina. USA förlorade Afghanistan, de förlorade Irak. USA:s flotta verkar tydligen inte veta hur man använder en radar. Deras soldater är rädda för att bekämpa någon med förmåga att slå tillbaka.
  De misslyckas med att imponera inte bara på Kina, utan även Nordkoreanerna som skrattar öppet åt dem. Hezbollah skrattar åt dem. Även Venezuela vägrar att skrämmas! Iranierna hotar dem med konsekvenser om de bryter avtalet de undertecknat. Även Pakistan uttrycker öppet sin avsky mot USA. Detsamma gäller för Turkiet.
  Amerikanerna förlorar på alla fronter och det bästa de kan göra är att försöka känna sig oövervinnliga genom att olagligt trakassera rysslands diplomatiska personal!
  Förmodligen ser vi också snart slutet på Rex Tillerson.

  • Då har USA visat sig svaga sedan det amerikanska inbördeskriget. Dessvärre har deras historia därefter visat sig vara i det våldsammaste laget för hela världen. Jag vet inte om jag kan kalla det för ’svag’. Vi får inte underskatta amerikanarna. De är kapabla med deras kärnvapenarsenal till världens undergång,

   Men jag tror att vi i en nära framtid kommer att se våldsamma konfrontationer mellan polis, privata arméer, nazister, alt-right rörelsen, nyliberaler, socialister, m fl. Myndigheterna i USA med Trump som president kommer förmodligen att reagera på våldsamheterna med indragningar i rörligheten (utegångsförbud, vilket har hänt tidigare i vissa städer), förbud för partier och fängslande av politiska aktiva, främst då socialister, vänsterfolk och muslimer. Det är starkt troligt att vänsterfolk, socialister och muslimer får skulden för det uppblossande våldet, det eftersom Trump och hans gäng bakom honom tillhör högern om republikanerna. De tar alla chanser till att tysta vänstern. Och eventuellt sätta tumskruvarna på journalister och tidningar i en större omfattning än vad han har idag.

   Har vi att vänta oss en stor mäktigt kapitalistisk diktatur som fängslar politiska motståndare och censurerar nyheter mer än vad de gör idag? Och önskar vi detta?

   • Vad är det ”vänsterfolk, socialister och muslimer” har gemensamt eftersom du för dem samman?

    • Anser du att frihet är samma sak som diktatur?
     Vänsterfolk, socialister och muslimer har en sak gemensamt – att de förtrycks av det nya etablissemanget med Trump i spetsen. Det finns även andra grupper som förtrycks i USA, och det är de svarta, ursprungsbefolkningen, latinamerikaner.

     • Som jag fattat det har den vita arbetarklassen i USA börjat känna sig förtryckta och det var därför de satte sitt hopp till DJ Trump som dessvärre stött på hårt motstånd för sin tänkta politik som han gick till val på. Men det är lite svårbedömt för den bilden man får av media här tror jag inte är riktigt sann utan snarare hårt vinklad för att passa den svenska vänsterliberala propagandan. Den sjuttonde nu är det val i kyrkan och jag tänker rösta där eftersom jag är medlem. Det är ett demokratiskt val men endast för medlemmar. Har man gått ur svenska kyrkan har man heller ingen rätt att rösta där. Mest är jag nyfiken på hur det kommer går för Socialdemokraterna.

      • I USA utgör svarta cirka 13 procent av befolkningen men ändå sitter cirka 40 procent av dem i fängelse. Urinvånarna (indianerna) har en lägre medelålder än de vita. Reservaten är som att resa till ett utvecklingsland med mycket fattigdom, arbetslöshet, alkoholism, sjukdomar, etc.
       Visst finns det vita i USA som lever i misär, men förtrycks de på grund av deras vita hudfärg? Nej, det tror jag inte.
       ’Vem ska leda i ett kommunistiskt samhälle?’ Naturligtvis ska vi ha fria val. Men vi ska även ha inflytande över produktionen, i samhället i övrigt. Ingen ska bestämma över våra huvuden på befolkningen. Alla – för de som vill – ska kunna delta i hur samhället ska förbättras.
       Proletariatets diktatur – jag tror att det är ungefär 90 procent (rätta mig gärna den som känner till dom rätta siffrorna) som arbetar för någon företagare. Nu är det få kapitalister som bestämmer om du ska få ett arbete eller inte, som har lobby organisationer som kan påverka regeringen med lagar och liknande, som bestämmer om företaget ska läggas ner, som bestämmer om vi ska gå med i NATO eller ej, mm. Ganska orättvist när det är 90 procent som är arbetare och som inte har ett inflytande i sitt dagliga arbete eller att en regering beslutar om krig, mm, eller hur? Många kapitalister anser att kapitalism är samma sak som demokrati. Och att demokrati är kapitalism. Men så är det inte. Socialism och i slutändan kommunism är riktig demokrati.

       • Jag tror att din beskrivning i första meningen blir litet felaktig. ”De svarta” kanske utgör 40 % av de som sitter i fängelset, vilket inte innebär att 40 % av ”de svarta” sitter i fängelset.

        • Sydsvenskan 2015 23 april:
         ”I USA utgör svarta 13 procent av befolkningen, men nästan fyrtio procent av dem sitter i fängelse. För en ung svart fattig man utan utbildning är sannolikheten för att hamna bakom lås och bom större än att inte göra det – 60 procent av dem som saknar high school-exampen kommer att ha suttit inne när de fyller trettiofem.”
         Amnesty 2015 19 november:
         ”Svarta utgör 14 procent av den amerikanska befolkningen men hela 40 procent av dem sitter i fängelse. Var tredje svart man mellan 20-39 år med oavslutad gymnasieutbildning sitter redan inne, jämfört med 13 procent av vita män i samma grupp. Sannolikheten är större att en svart man i åldern 20 till 30 sitter i fängelse än att han har ett arbete.”
         Om jag har fel så har även sydsvenskan och amnesty också fel. Jag googlade på ’hur många svarta sitter i fängelse i USA’.

         • Uppgifterna i Sydsvenskan och av Amnesty är felaktiga. USA har 322 miljoner invånare. Ungefär 40 miljoner är då svarta. 40 % av detta är 16 miljoner. Det sitter inte 16 miljoner svarta i fängelser i USA. USA har flest fångar i världen, Kina med 4 gånger så stor befolkning) på plats 2. I USA finns 2,2 miljoner fängelseplatser enligt Amnesty
          Amnesty Där får inte 16 miljoner svarta plats. 40 % av 2,2 miljoner är knappt 900 000. Detta innebär att knappt 2,5 % av de svarta sitter i fängelse i USA. (Om man mer korrekt räknar med antal/andel av den vuxna befolkningen blir siffrorna c:a 20 % högre).

          • Det är den artikeln jag härrör min kommentar till. En fakta ruta nedanför den artikeln nämner det jag skriver. Så hur kan de då ha fel? Varifrån kommer de uppgifterna?
           Och om SVT (eller något annan media) sänder ett reportage om fängelserna i USA så är de flesta fångar svarta eller/och av en annan hudfärg. På fängelserna är de vita i minoritet.

          • Även Hans Andersson på Knut Lindelöfs blogg 2016 27 april nämner i artikeln ’USA:s fängelseindustriella komplex”: ’Svarta utgör endast 12 procent av befolkningen, men 40 procent av landets fångpopulation.”
           Clarté 2017 26 mars ”Tema om USA – slavekonomi och rasism” av Benny Andersson: ’38 procent sitter i fängelse är afroamerikaner, trots att deras andel av befolkningen bara är 12 procent.’
           ETC: ’650 000 afroamerikaner sitter i fängelse, 8,2 procent av alla afroamerikaner är inlåsta.’

       • Det låter som du aldrig jobbat inom varuproduktionen eller i vart fall med något större engagemang och intresse. Men det har jag, inom flera småföretag men mer sällan inom något storföretag trots jag velat det eftersom jag föredrar att vara en bakgrundsfigur som försvinner i massan och det är lite svårare på ett litet företag där man genast får betydelse. Det kan förstås vara olika men ofta blir arbetsgivaren administratören och den som har huvudansvaret men arbetaren blir många gånger nyckelfiguren som arbetsgivaren inte kan vara utan om arbetet ska fungera. Ett företag kan bli lite som kommunismen, ett samarbete där parterna behöver varandra. Idag finns många väl fungerande företag och IKEA kan vara ett sådant exempel. Jag tror inte det skulle funka särskilt bra för dig att gå dit och predika kommunism för dom anställda när de själva tycker att arbetet fungerar ganska bra som det är.

        • Det finns egentligen två helt olika sorters arbete. Ett som man bara släpper efter arbetstidens slut och som då kan kännas befriande. Sen finns det en annan sorts arbete där man engagerar sig mer eller mindre totalt och gärna tar med sig hem eller stannar kvar och fortsätter arbeta. Det är det stimulerande arbetet som ger samtidigt som det tar. Här är jag lite kluven och ser för och nackdelar med båda men som arbetarklass vill jag nog släppa arbetet helt efter arbetstidens slut och ägna mig åt mitt privatliv. Ett privatliv är mycket viktigt för mig. Kommunister längre tillbaka pratade ofta om att leva i kollektiv i någon form av gemenskap där man delade det mesta. Men sådant har alltid känts främmande för mig. Mitt hem är min borg skulle jag vilja kalla det. Idag har jag även insett familjens betydelse som kommunismen så gärna vill förtrycka. Men där kommer kommunisterna misslyckas. Familjen är det naturliga förhållandet och i kampen med naturen så vinner alltid naturen i slutänden.

        • Jodå, jag har arbetat med varierande arbete. I ett antal år var jag operatör på Ericson innan företaget flyttade. Jag har även arbetat som skogs- och slöjarbetare (om jag får säga det själv så hade jag fallenhet för att fälla träd). Men jag har även packat bröd på ett konsum bageri (praktik genom af). Men också plockat jordgubbar (under högstadiet). Städat trappuppgångar. Sedan har jag pluggat.
         Men jag vet inte hur min erfarenhet på arbetsmarknaden rör det vi diskuterar om.
         Alla politiker predikar och talar väl för sig och vad de anser ska ske under framtiden. Om vi människor inte hade visioner skulle världen gå under.

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      5 september, 2017 at 13:24

      ”Anser du att frihet är samma sak som diktatur?”

      Det är friheten som blir problemet i proletariatets diktatur. Hittills har folket endast sett diktaturen från eliten men inte något från den utlovade friheten när den styrande eliten skulle försvinna. Jag börjar tro det är omöjligt. Människan är ett flockdjur och flocken söker sin ledare. Men vem ska leda ett kommunistiskt samhälle?

   • ”Har vi att vänta oss en stor mäktigt kapitalistisk diktatur som fängslar politiska motståndare och censurerar nyheter mer än vad de gör idag? Och önskar vi detta?”

    Jänkarna är ett folk som sätter stort värde på frihet och är därför de sista jag kan tänka mig som vill bli fostrade av en kommunistiskt elit. Så svaret måste vara ett Ja på din fråga när det gäller folket i Amerikas förenade stater. Men för oss här i Sverige sitter kommunismen fortfarande djupt rotad så därför låter vi oss gärna fostras av en elit som vet bättre än vi själva. Men jag tror en förändring hos oss är på gång därför eliten verkar tappa i förtroende för varje dag som går och folket är inte längre helt och hållet bundna till elitens budbärare. Så sent som nu i dagarna har det startats en ny media kanal som heter Samhällsnytt och som säkert kommer få stor spridning och inte minst bland arbetarklassen. Det är en gratistidning och sånt gillar arbetarklassen och jag också. Borgarna betala gärna för sånt de konsumerar för de tycker sig då få något som är bättre.

    • Kommunismen innebär inte alls att man ska bli fostrad av en elit. Så är det i dagens kapitalism. Nyhetsförmedlingen och ideologin är utformad för att vi ska underkasta oss detta gjupt odemokratiska och orättvisa system, där äganderätt och de avgörande besluten i de stora bolagen fattas av en liten elit utan demokratiskt inflytande, och med en produktion inriktad på vinst och ej efter en ananlys av mänskliga och samhälleliga behov i världen. Vi uppfostras att tro att vår inskränkta demokrati är den bästa och att de brutala krigen är beklagliga men inte mer. Var finns regeringar i Väst, var finns ett FN som står upp mot USA:s krig i Mellanöstern?

     • Idag tror jag det finns en tilltro till kapitalismen genom alla våra partier i riksdagen i samhället i övrigt för den delen med undantag för en mindre grupp som jag tror är väldigt liten. Så egentligen är det inte så konstigt att det är som det är. Direkt övergång till kommunism verkar inte finnas, den måste istället först föregås av en våldsam diktatur och hur många önskar det?

      • Behöver inte föregås av någon diktatur. Kapitalet överger inte sin position så lätt. Se Oktoberrevolutionen, och inte en försvagning av sin roll – se Chile 1973, Venezuela.

       Och du verkar ha alldelese fel i att bara en liten grupp är misstrogen mot kapitalismen! Många i USA är positiva till socialism, unga även till kommunism – opinionsundersökningar

       Några andra opinionsundersökningar.
       I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
       * En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
       * Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
       Kapitalism is not working images
       -I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
       -I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

       Socialismisforever

       Kommentar: Uppgifterna är inte så överraskande. Trots en intensiv propaganda mot socialism och kommunism under decennier. Tänk på ”Occupy Wall Street” med ”We are the 99 %” innan den splittrades bl.a. med hjälp av FBI. Tänk på den stora uppslutningen av unga bakom Bernie Sanders. Säkert är många av dem besvikna. Givetvis är de olika personernas bedömning av vad som menas med ”socialism” och ”kommunism” olika. Med bra information om ”demokratisk socialism” tror jag att andelen positiva skulle vara (betydligt) högre. Man kan notera att Fox inte uppskattar resultatet ”Survey: Young Americans Brain Dead on Communism, One-Third Believes Bush Killed More People Than Stalin” Fox.
       Den 24/3 publicerade Flamman artikeln ”Socialism inte längre fult i USA”. ”Faktum är att Hillary Clintons kampanjmakare inte har attackerat Sanders för att vara socialist. De testade det och det fungerade inte. Det gjorde bara att intresset för Sanders växte. 2015 var ”socialism” det mest uppslagna ordet i online enligt Calvin Priest från ”Socialist Alternative.”
       Jag rekommenderar: Läs om socialismen! Börja med Kommunistiska manifestet! Eller passar Oktoberförlagets ”Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen” bättre?!

       • Tack för input jag ska fundera på det här. Egentligen har jag kommunistiska tankar men mycket av de vänsterfolk och socialister står för idag tycker jag är käpprätt åt skogen och förstör samhället eller ”mitt Sverige”. Då blir jag arg på dem och tycker de kan försvinna i tomma intet för sämre kan det inte bli. Det är mycket som helknäppt i Sverige idag, läs bara här nedan, något som aldrig skulle tas upp på Kerstins tidning Riktpunkt.

        https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-smiter-fran-fangelsestraff

        • Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning – inte min. Det finns fler än jag som läser den.
         Redaktionen på Riktpunkt skulle kanske ha tagit upp inslaget. Om de hade vetskap om detta. Redaktionen är få som måste hålla ett öga på alla nyheter som florerar i världen. Vissa tas upp, andra inte. Riktpunkt prioriterar nyheter när det gäller arbetarklassen, partiets arbete, uttalande från våra systerpartier i världen, fred och att NATO ska ut ur Sverige och med mera. Det vill säga nyheter som inte syns i våra mainstream media.

    • Avpixlat har bytt namn till Samhällsnytt. Vissa personer har även bytts ut. Men troligtvis kommer det inte bli någon förändring i deras rasistiska/främlingskritiska/ främlingsfientliga nyhetsrapportering.

     • Tycker faktiskt det borde kännas ganska hopplöst om arbetarna väljer att läsa Samhällsnytt istället för er tidning Riktpunkt. Har det verkligen aldrig manat er till eftertanke om framtiden?

      • Varför ge upp när man har en mycket bra idé? Det är de som ger upp som ger makten till fascismen och kapitalismen. Vi är kanske myror i en enorm kapitalistisk elefant värld. Men myror är kända för att inte ge upp om stacken blir skadad. De samarbetar med varandra för att bygga upp ett fungerande samhälle.
       Vi har en eftertanke om framtiden. Det är därför jag är en kommunist.

     • Varför skulle det bli en sådan förändring??? Det är ju den här frågan som hela rörelsen går ut på, eller som Jimmie Åkesson nyligen sa på sitt sommartal:
      – Sverige är inget allemansland!

      Hur många svenska arbetare tror du inte håller med om det?

 2. Kerstin Stigsson.. På mindre än två veckor har mer än 70 000 personer skrivit på en petition som anklagar miljardären George Soros och kräver att han och hans dotterbolag ska bli deklarerade ”inhemska terrorister” och att hans tillgångar ska beslagtagas.
  Framställningen uppmanar justitieministeriet att ”omedelbart deklarera George Soros och alla hans organisationer och medarbetare att vara inhemska terrorister, och få all sin personliga förmögenhet och tillgångar beslagtagnas enligt lagen om civilförvarning.”

  Framställningen inleddes ursprungligen den 20 augusti av ”EB” på Vita husets webbplats och har fått mer än 70 500 signaturer på några dagar. Om den når tröskeln på 100 000 signaturer före den 19 september, måste Vita huset ge ett formellt svar.
  Skaparna av framställningen på hemsidan ’The People’ säger att Soros försökt ”destabilisera och på annat sätt begå uppror mot USA och dess medborgare”.
  För att uppnå dessa mål säger författaren ”har Soros skapat flera organisationer med ett enda syfte är att tillämpa Alinsky modell terrorist taktik för att förstöra den amerikanska regeringen.”
  Och medan du är där kan du titta på Antifa: En annan nyligen högprofilerad petition, som redan har överskridit tröskeln 100 000 signaturer tre gånger, uppmanar USA:s president Donald Trump att klassificera Antifa-aktivistgruppen som en terrororganisation och anklagar dem för våld vid demonstrationer och incitament att döda poliser.

  • Menar du att Soros är mannen bakom vänstern och alla socialister, kanske till och med Bernie Sanders, och att han organiserar dessa rörelser? Tillåt mig tvivla …
   Är ditt mål att USA ska bli en kapitalistisk och rasistisk diktatur? Genom kaos och terror reser sig ännu en fågel Fenix – är den ond eller god?
   Varför inte uppmana USA:s myndigheter att klassificera Ku Klux Klan och andra på högerkanten som terrororganisationer?
   Jag känner igen mönstret från Nordirland. Genom att klassificera IRA som en terrororganisation så kunde säkerhetstjänsten arrestera vem som helst i NICRA (medborgarrättsrörelsen). Det fanns till och med interneringsläger för de som arresterades (H-block), och det förekom även tortyr av de gripna medborgarrättsaktivisterna.
   Nej, tack! Jag betackar mig för en sådan situation i något land.
   Vi måste bekämpa högern och rasismen i alla länder med alla fredliga medel som står till buds.
   Irländarna känner till att det förekommer ’Dirty Tricks’ från de brittiska säkerhetstjänsten. Till och med när irländarna demonstrerar fanns det så kallade ’demonstranter’ (brittiska och lojalistiska undercover aktivister) i leden som enbart var för att skapa våldsamma incidenter. Allt enligt order från britterna och lojalisterna. Och vilka tror du beskylldes för det våldet? Ja, inte var det de brittiska myndigheterna, eller lojalisterna.
   Så nu förekommer det ’vakter’ i demonstrationsleden. De har som uppgift att hejda de människor som begår sådana ’Dirty Tricks’ aktioner. Men även hindra de riktiga demonstranterna för att begå överträdelse just på grund av provokationer från mot demonstranter.

    • Du kan inte övertyga mig att Soros sympatiserar med Bernie Sanders. Soros är en antisocialist och antikommunist. Han tillhör samma grupp som Clinton och Compani. Men han sympatiserar med Palestinierna (engelska wikipedia). Vilket jag också gör. Däremot sympatiserar jag med separatisterna i Ukraina. Vilket Soros inte gör.
     Skulle vi akta oss för att sympatiserar med grupper och organisationer som Soros eller någon annan kapitalist även sympatiserar med så skulle det inte vara så många organisationer kvar. Och det är så extremhögers propaganda fungerar – skyldig via samröre, särskilt när det berör Soros. Beror det kanske på Soros religionstillhörighet? För även Clinton och Compani stödjer ungefär samma organisationer som Soros. Men Soros pekas av någon anledning ut av extremhögern, och vissa vänsteraktivister. Soros är inte ensam om att ha en agenda. Det har även Trump, Tillerson, Bildt, Putin, Clinton, Wallenberg, Netanyahu, Le Pen, Joe och Hunter Biden, ledande personer inom olje- och vapenföretag, förmögna svenska företagsledare som sympatiserar med SD eller nynazister, m fl även om de inte har samma väg till målet. Men målet är kapitalism. Dessa ledande och mäktiga personer pekas inte ut i samma utsträckning som Soros gör, och många gånger mycket värre än vad Soros är.
     Och vad skulle det vara för fel på att Soros sympatiserar och ger bidrag till organisationer som ’Black Lifes Matters’?

     • Nej, han gillade troligen inte Berni Sanders. Soros stödjer mäktigare personer och institutioner som Clintons och ingår säkert i nätverket kring dem du nämner.

      • En socialist och anti-kapitalist som USA:s president låter för mig närmast som ett dåligt skämt. Kan inte för mitt liv tänka mig att amerikansk medelklass och näringsliv skulle släppa fram något dylikt som president. Kan du verkligen det om du ska vara riktigt ärlig?

       • Vi lever i ett klassamhälle, där staten är den härskande klassens organ till syvende och sist. Bernie Sanders var nära att bli nominerade, men dribblades bl.a. bort at Demkraternas ledning. Opinionsundersökningar visade tydligt att han skulle ha besegrat Trump. Vg se mitt svar på annan kommentar av dig idag.

 3. Den 87-åriga dollarmiljardären George Soros ligger bakom många organisationer och projekt som har kritiserats i flera år. Till exempel är hans Open Society Foundation, USAID och National Endowment for Democracy anklagas för att ha anstiftat färg revolutioner och andra uppror i syfte att installera amerikanska sinnade regeringar i suveräna stater.

  http://www.gegenfrage.com/usa-petition-soros-terrorist/

  http://russia-insider.com/en/politics/70k-sign-white-house-petition-declare-soros-terrorist-and-seize-his-assets/ri20804

  Mer än 70.000 personer undertecknat en petition som anklagar dollarmiljardären och investeraren George Soros för att skapa ett uppror i USA. Framställningen efterlyser Soros och dennes organisationer att förklaras som ”inhemska terrorister” och att expropriera alla tillgångar. Om gränsen 100.000 underskrifter överskrids före den 19 september måste Vita huset ger ett formellt svar
  Skaparna av framställningen säger Soros ”uppsåtligen” försöker ”destabilisera USA och i övrigt vara ansvarig för oroligheterna mot USA och dess medborgare”. ”Soros har skapat flera organisationer med ett enda syfte att använda terrorist Alinsky modell-taktik för att förstöra den amerikanska regeringen.” ”Alinsky modellen” avser författaren Saul Alinsky, som i sin bok ”Regler för radikaler”, skisserar 13 regler för den politiska maktkampen i en stat.
  Petitionen uppmanar justitieministeriet att ”skyndsamt förklara George Soros och alla hans organisationer och personal att vara nationella terrorister och konfiskera hela hans personliga och affärstillgångar enligt lagen.”