SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) – ny oberoende NGO om ”drönarskador” mm.


Att arbeta för mänskliga rättigheter och mot brott av dessa är viktigt. Därför har en ny – oberoende- organisation bildats. Den vill vara lika oberoende som FIB-Kulturfront. Det finns andra organisationer inom området som är i olika utsträckningar beroende av bidrag från regeringar och privata stiftelser – vilket SWEDHR inte kommer att vara. Ordförande är Marcello Ferrada de Noli, medan Anders Romelsjö är vice ordförande. Båda är professorer emeritus vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Ett tiotal läkare och sjukvårdsforskare från olika länder ingår i ledningsgruppen.
Swedish_Doctors_for_Human_Rights

SWEDHR (Svenska Läkare för mänskliga rättigheter) är en ny oberoende, alternativ NGO fokuserad på forskning och upplysning om hälsofrågor relaterade till krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter världen över. Vi avslöjar även övergrepp av mänskliga rättigheter utförda mot organisationer eller individer som har avslöjat krigsbrott.

SWEDHR:s uttalanden kommer bara från medlemmarna. SWEDHR följer både FN: s doktrin om mänskliga rättigheter och etiska normer enligt World Medical Association Etiska Helsingforsdeklarationen.

SWEDHR är öppen för varje intresserad läkare eller sjukvårdsforskare som delar föreningens mål och forskningsintressen enligt föreningen stadgar. För frågor, kommentarer, eller om du vill bidra med våra publikationer på nätet, kontakta info@swedhr.org

Sammanfattning
”Vårt mål är att bidra till den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter på grundval av vår forskning och yrkeserfarenhet inom hälsovetenskap. Hälsofrågor är ett viktigt område i HR (Human Rights) internationellt som tyvärr har försummats som primärt fokus av de flesta etablerade frivilligorgani-sationerna inom HR. Vi har valt att genomföra detta arbete från en oberoende plattform, som en ny etablerad organisation som är oberoende av regeringars eller anknutna politiska intressen. Vi agerar på grundval av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och etiska normer i World Medical Association.
Vi söker ingen sponsring från någon institution. Vi är helt oberoende från regeringen, och vi kommer inte att ta emot något ekonomiskt stöd från statliga eller korporativa enheter.
”Vi tror att dåligt definierade ställningstaganden av Sverige i en mängd olika internationella konflikter, med hänsyn till FN-stadgan under de senaste åren, en växande närhet till Nato, har påverkat innehåll och inriktning av Sveriges människorättsorganisationer, både statliga och icke-statliga organisationer som helt eller delvis finansieras av staten.”

”Vårt syfte är att öka medvetenheten om krigets grymheter mot civilbefolkningen och liknande effekter för av krigsförbrytelser på ett brett spektrum av hälsofrågor, däribland den epidemiologiska spridningen av sjukdomar, traumatiska fysiska och psykiska skador på individer, familjer och befolkningar, och risker och utmaningar att ge medicinsk hjälp till offren under riskabla förhållanden. Dessutom motsätter vi oss starkt de statliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna för personer som har fördömt krigsförbrytelser eller exponerat allvarliga överträdelser av de medborgerliga rättigheterna av befolkningen. Vi är inriktade på FORSKNING och RAPPORT och vi önskar att vårt bidrag, om än begränsat, ska bidra till att återställa Sverige till en ledande plats som ledande försvarare av mänskliga rättigheter. ”

• En fullständig presentation finns på http://swedhr.org/swedhr-manifest/.

Under sin korta tid har den nya ännu lilla organisationen på knappt 2 månader genomfört några aktiviteter.
1. Har bland annat genom öppet brev till den etiopiske ambassadören i Sverige engagerat sig i rättvis behandling i Etiopien av den där fängslade, i Sverige verksamme läkaren Fikru Maru. SWEDHR påpekade bland annat att “det förlängda kvarhållandet utan rättegång står i strid med artikel 9, paragraf 3 i FN:s ” International Covenant on Civil and Political Rights” (ICCPR).”. Ärendet är ännu inte avgjort. Detta initiativ uppmärksammades bland annat i de två största tidningarna/siterna inom hälso- och sjukvård i Sverige, nämligen Läkartidningen och Dagens medicin.

II. Har den 27/3 på den välbesökta siten Newsvoice publicerat artikeln ”Severe tensions between NATO, Russia and Ukraine could lead to a greater war. Warmongers should think twice” av Ferrada de Noli, Romelsjö samt Elinder. (http://newsvoice.se/2015/03/27/severe-tensions-between-nato-russia-and-ukraine-could-lead-to-a-greater-war-warmongers-should-think-twice/)
III. Den 20/4 publicerade SWEDHR:s ordförande Ferrada de Noli på Newsvoice artikeln ”Analysis – Human rights of Julian Assange continously infringed by Swedish institutioens and media.2 (http://newsvoice.se/2015/04/20/analysis-human-rights-of-julian-assange-continuously-infringed-by-swedish-institutions-and-media/.) Både de Noli och Romelsjö har behandlat denna fråga flera gånger på sina bloggar tidigare, liksom i tidningsartiklar i Västerbottenskuriren och Göteborgsposten tillsammans med Elinder.
IV. Den 25/4 publicerades också på Newsvoice artikeln ”An updated estimation of civil casualties killed by drone strikes – An injury-epidemiology & human rights report” av professorerna Marcello Ferrada de Noli, Marita Troye-Blomberg och Anders Romelsjö på Newsvoice” (http://newsvoice.se/2015/04/25/an-updated-estimation-of-civil-casualties-killed-by-drone-strikes-an-injury-epidemiology-human-rights-report/).
SWEDHR ProfdeNoli-ProfTroyeBlomberg-ProfRomelsjo
En omedelbar bakgrund är det har framkommit 23/4 i flera internationella nyhetskanaler, New York Times, Wall Street Journal, Huffington Post att drönare strejker har dödat amerikanska och europeiska gisslan bland en rad civila ”offer vid en attack tidigare under året. Vid forskning i skadeepidemiologi vid Karolinska Institutet konstaterade Ferrada de Noli et al. (2008) att det faktiska antalet dödsfall i krigsrelaterade händelser, såsom vid den amerikanska ockupationen kriget i Irak, var betydligt högre än de som rapporteras vid ”body counting” källor som används i media. Konkret noterades i en rapport som presenterats vid internationella skadeforskningskonferenser att de siffror som presenteras av media inte inkluderar skadade personer som dog efter transport till andra platser, till exempel till sjukhus. Detta kan ske långt senare. Och ovanstående problem är större vid uppskattningar av skador i civilbefolkningen efter drönar-attacker.
Drönare 8usa
V. Den 30 april publicerade Marcello Ferrada de Noli artikeln ”According to the UN International Covenant on Civil & Political Rights, Assange’s detention should be ended” (http://newsvoice.se/2015/04/30/according-to-the-un-international-covenant-on-civil-political-rights-assanges-detention-should-be-ended/)

Initiativtagaren är professor Marcello Ferrada de Noli som presenterade idén vid ett möte i höstas mellan honom, Leif Elinder och undertecknad.
Wikipedia skriver
”Marcello Ferrada de Noli var en av grundarna till vänstermotståndsrörelsen ”Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (1965). Han var en av de 13 ledarna i MIR med arresteringsorder som utfärdades av den kristdemokratiska regeringen av Eduardo Frei i samband med bannlysningen av MIR och åtalet för subversiv verksamhet 1969.
Han greps 4 augusti 1969, överlämnades först i säkerhetspolisens förhörsanläggningar och senare förlades ”strikt isolerad” i Concepcións fängelse. År 1970 levde han i exil i England och när Salvador Allende valdes till president kom Ferrada de Noli tillbaka som professor i psykologi vid Universidad de Chile i Arica. Han var professor vid Universidad de Concepción vid tidpunkten av militärkuppen i Chile 1973. I sviterna av MIR:s motstånd till den militära kuppen blev Ferrada de Noli tillfångatagen och internerades först i fotbollsstadion och slutligen på Quiriquina.

Efter att ha medverkat i Italien vid Russelltribunalen om brott mot mänskliga rättigheter under den militära diktaturen av Augusto Pinochet, kom Ferrada de Noli till Sverige 1974 genom kontakt mellan den italienska Russelltribunalen och Amnesty International. Sedermera blev han Genèvekonvention-flykting med hjälp av advokat Hans Göran Franck. I Sverige fortsatte han inom MIR:s operativa aktiviteter avsedda att stödja den chilenska motståndsrörelsen; sist som ansvarig för MIR:s underrättelseverksamhet, i kampen mot Operation Condor i Skandinavien.”

i, , , , , , , , ,, , , , , ,, ,

SWEDHR om F Maru SWEDHRSWEDHR manifestDagens Medicin Wikipedia SwedhrWikipedia om Marcello Marcellos blog Telegraph om drönare Guardian om drönare
Leif Elinder i Göteborgsposten om Assange Läakrförbundet agerar för Maru SvT om Fikru Maru Professor’s blog om Assange Professor de Nolis bok


3 svar till “SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) – ny oberoende NGO om ”drönarskador” mm.”

 1. Varför kalla organisationen en NGO (Non Gevermental Organisation) när begreppet blivit så belastat idag, då det visar sig att de flesta som benämns på det sättet inte alls är ”non governmental).

  • Kerstin, rubriken svarar på din fråga ”- ny oberoende NGO”.

   Dvs (översatt till svenska) ny oberoende icke statlig organisation.

   Kanske skulle INGO vara lämligare akronym? (independent, non governmental organisation) eller NOPO (non political oragnisation)

   Västvärlden idag, och framför allt Sverige, har stora problem med att förstå skillnad på förståelse för propaganda och icke förståelse för propaganda.

   Här tror vi att våra nyheter i grund är oberoende trots att vi har t.om. ett institut som drivs(!) av styrande politiker. I Ryssland har man genom årtionden lärt sig att nyheter oftast har underbyggd propaganda.

   Att vi i Sverige ”tror” att Ryssar är ”korkade” som ”går på vad som helst” är väl egentligen naivt och att vi själva inte applicerar denna syn på vår media, dvs att det finns en agenda, är sorgligt.

   Ta Amnesty International som exempel, en ”NGO” vars ordförande är en tidigare Amerikans politiker. Med tanke på situationen i Ukraina har väl Amnestys kritik varit i det närmaste obefintlig trots att bildbevis över övergrepp florerar på nätet (t.ex. Odessa 2:a Maj 2014).

   Vad får då en NGO:s nyhetsbevakning för status i ett land som Ryssland? Jo att det finns en underliggande agenda hos Amnesty International och med det resonemanget är det enkelt att förstå Rysslands nya lag som kräver alla utländska organisationer att registrera sig som agenter tills dess att de har bevisat sig vara, just politiskt oberoende.

   Detta är en het potatis i EU att Ryssland ”Förbjuder NGO:er” från väst. Vänd på steken då, all nyhetsrapportering i väst om Rysk intervention i Ukraina där inga bildbevis föreligger, där Ukrainas högste befäl har förnekat att reguljära Ryska trupper slåss i Ukraina och där FN har klassat Ukrainas krig som inbördeskrig.

   Kan man utifrån dessa resonemang kalla Västs NGO:er för just NGO:er eller är de politiskt färgade? Att de rent av är agenter?

   Så är SWEDHR politiskt oberoende? Hur vet vi vem som finansierar dem? Har medlemmarna uppdrag i andra organisationer med politiska agendor?

   Eller ska vi blunda för NGO:ers spel i Ukraina och fortsätta vara naiva och ”tro” att alla välgörenhetsorganisationer bryr sig om människor i första hand?

 2. Lägg till detta är att ledande människorättsorganisationer – NGO – som HRW (humans right watch) och Amnesty varierar (med stor fördel för humanism) i sitt sätt att rapportera. Både Amnesty och HRW har såväl tystats som ”köpts” vid vissa tillfälle men man har också till absolut rapporterat och kritiserat samt försvarat sina egna grundstadgar. Att Amnesty och HRW används som en politisk bricka och har pushats till ”selektiv kritik” är naturligtvis beklagligt. Inte att förglömma så har man i Amnestys fall också hållit föredragsserier där bland annat Noam Chomsky bjudit in, så sent som 2006 där temat var ”war on terror”. Samtidigt har man varit ”instrumentella” i olika scenarion och stått bakom mellanstatlig aggression och [R2p] fungerat som legitimering och apologetiker för USA och väst. Fenomenet har beskrivet som ”humanitarian imperialism”. Ett solklart ”fall” är USA/NATO-våldet i Libyen. Att Amnesty nu korrumperats är utan tvekan.

  http://www.counterpunch.org/2012/11/08/amnesty-international-and-the-human-rights-industry/

  http://www.counterpunch.org/2014/07/11/the-revolving-door-at-human-rights-watch/