Öppet brev om värdlandsavtalet -folkrörelsen mot EU


Vi har flera gånger på bloggen behandlat Sveriges närmande till krigsorganisationen NATO, och också protesterat mot detta. Detta skedde senast 29/8 då tre exempel på protester mot NATO-närmandet beskrevs och 3/10 då vi publicerade ett flygblad från Blekingeavdelningen av Folket i Bild Kulturfront med starka argument mot värdlandsavtalet.

Denna gång publicerar jag ett Öppet brev till statsministern och partiledarna i regeringspartierna från Folkrörelsen Nej till EU.

Det öppna brevet.
* Det är bra att den nya regeringen inte ska söka medlemsskap i NATO – men gå nu ett steg vidare och riv upp avtalet! Vilken utmärkt markering mot NATO:s krigspolitik detta vore! Det skulle stärka Sveriges anseenden hos alla de NATO-kritiska eller -skeptiska länderna, som med stor sannolikhet utgör en majoritet av världens stater, och något bidra till sannolikheten för fred.

NATO-demonstration IV

Man kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren).

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?

Det Öppna brevet till regeringen.

”Till

Stefan Löfven, statsminister & partiledare (s)
Gustav Fridolin & Åsa Romson, språkrör (mp) 7/11

Med bestörtning konstaterar vi att den 28 augusti beslutade den dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska partiet att Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd med Nato (Host Nation Support). Därefter undertecknade ÖB av talet på Natotoppmötet i Wales den 5 september.

* Ingen som helst debatt fördes om värdlandsstödsavtalet inför valen den 14 september.
* I regeringsförklaringen nämns avtalet och närmandet till Nato inte ens vid namn. Däremot påstås att ”den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl” samt att ”Sverige skall verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt som i EU:s närområde”.
EU imperialismen imagesCAG76REP

* Enligt artikel 42 i Lissabonfördraget är Nato en integrerad del av EU:s gemensamma försvars-och säkerhetspolitik. Genom bl.a. partnerskapsavtalet med Nato är Sverige en aktiv aktör i EUs och Natos gemensamma försvars-och säkerhetspolitik.

* Värdlandsavtalet skall enligt UD ”förenkla för Sverige att ta emot militärt stöd från eller stå som värd för Natoövningar”.

* För att värdlandsavtalet skall träda kraft förutsätter enligt kanslisekreterare Anneli Johansson, som uttalat sig i statsministern ställe, avtalet ”vissa lagändringar bl.a. på mervärdesskatteområdet”. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i en intervju i Svenska Dagbladet 17 oktober att en proposition kommer att förläggas riksdagen under 2016.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* Den 13 november är det 20 år sedan folkomröstningen om EU 1994. EU-eliten försäkrade då att Sveriges 200-åriga fredspolitik skulle bestå och ej påverkas av ett EU-medlemskap. Idag vet vi att detta inte var korrekt. Hur kan Sverige vara alliansfritt med ett partnershipsavtal med Nato och nu med ett värdlandsavtal som tillåter Natotrupp på svensk mark både i fredstid och i en krigssituation?

Folkrörelsen Nej till EU kräver att regeringen/riksdagen

· omedelbart häver värdlandsavtalet med Nato

· säger upp partnerskapsavtalet med Nato

· säger Ja till alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Jan-Erik Gustafsson

Ordförande

Folkrörelsen Nej till EU

www.nejtilleu.se

Ny information om värdlandsavtalet.

En kamrat har 17/11 fått viktig information från Izla Staifo på Försvarsdepartementet som har hand om utformning av de lagändringar som måste göras för att värdlandsstödavtalet kan gälla i Sverige. Hon berättade följande:
1. Själva avtalstexten kommer inte att ändras.(I avtalstexten står mycket klart att NATO kommer att ha ensamrätt över när och hur mycket krigsmaterial och soldater de kommer att stationera i Sverige. NATO kommer att ha befäl över detta, inte Sverige). Texten är underskriven redan och står kvar som det är. Riksdagen har bara att godkänna den 2016
med lagändringar för att avtalet skall vara lagligt. Lagändringar kommer att gå en remissrundan under våren. Hon visste inte vem skulle granska detta men det är inte partierna utan
andra som brukar titta på lagar. Partierna kommer bara in i processen när det blir omröstning i riksdagen i början på 2016.

Vid Socialistisk Forum på ABFi Stockholm på lördag kommer punkten ”Svensk krigsmakt i NATO:s ledband- hur skall vi låta det gå? 16.15 – 17.00 i Brännkyrka rummet
Agneta Norberg och Mikael Nyberg skall tala då.


i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , ,

Avtalstexten Blogginlägg om NATO 3/10 Blogginlägg om NATO 29/8 SvD 27/8 Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3

——————————————————

  3 comments for “Öppet brev om värdlandsavtalet -folkrörelsen mot EU

 1. Jan Wiklund
  19 november, 2014 at 12:32

  Det är lite synd att NATO-motståndet hänger kvar i en sorts moralistisk argumentation. När argumenten så mycket hellre borde handla om självbevarelsedrift.

  USA är en makt på sjunkande. Det är även EU, eftersom man vägrar investera under hänvisning till s.k. ”austerity”. Andra makter stiger i betydelse, framför allt Kina men även Kinas allierade Indien och Brasilien. Vem som drar längsta strået är inte alls klart.

  Att då binda fast sig vid en part är oklokt.

  Sverige har lång tradition av att inte hänga stormakter i kjolarna, närmare bestämt från ungefär 1820. Det har gått bra. Dessförinnan sökte man ängsligt stöd hos dominerande stormakter och blev ständigt indragna i onödiga krig som dessa hittade på.

  NATO-inblandningen har hittills resulterat i att vi blivit indragna i ett onödigt och kostsamt krig, i Afghanistan. Eftersom USAs praktiskt taget enda konkurrensfördel just nu består av militär är risken överhängande att vi dras in i många fler onödiga krig.

  Det vore skönt att slippa.

  Ja, ungefär så.

 2. Zokrates
  19 november, 2014 at 13:56

  Det är ett hån mor demokratin att Sverige ska smygas in i NATO. Det sker uppebenbarligen med ”sunset teknik”,sakta flytta fram positionerna för att undgå att väcka debatt. Om man vill studera detta fenomen närmare är det bara titta på de senaste decennierna och hur man långsamt vridit över till nyliberal politik på många olika områden. Inte minst från S sida.

 3. Peter Grafström
  19 november, 2014 at 18:45

  Lätt att instämma med kritiken. Men jag saknar ett tydligt starkt alternativ, ty med nuvarande försvar kan vi bli övermannade av någon av Usas irreguljära terroristarmeer bara för att nämna ett exempel.
  Det finns också risk att Usa kan manipulera fram förändringar i Ryssland och på andra håll.
  Vi bör enligt min mening ha ett starkt och folkligt förankrat försvar baserat på värnplikt. Det ger mycket bättre förutsättningar att få med många militärer på Nato-motståndet och rycker undan förutsättningarna för att ge militärt stöd till imperialisterna.
  Usas konsulter rustade ner oss och värnplikt avskaffades allt för att göra oss till ett verktyg för imperialisterna. Man kan inte bygga framtiden på fromma förhoppningar men heller inte på att bara vara emot något men utan ett tydligt alternativ.

Comments are closed.