Maud i fokus


Idag skriver en av Centerpartiets tyngsta politiker en debattartikel i Dagens Nyheter som är mycket läsvärd, den är det för att han är en av de första som säger som det är – kejsaren är naken.

Börje Hörnlund om Maud Olofsson: ”Hon raserar partiets värdegrund med risk för katastrof vid nästa val. Att Maud Olofsson hanterar kärnkraften – Fälldins och Centerrörelsens hjärtesak – som en fråga hon bestämmer själv är skandalöst… …I och med att Maud Olofsson övergett den traditionella mittenpositionen och dragit högerut äventyrar hon partiets själ. Under tidigare partiledare hade många socialdemokrater Centern som ett alternativ. I dag försöker Olofsson locka till sig andra borgerliga partiers väljare, vilket troligen kommer att misslyckas, skriver Börje Hörnlund, centerpolitiker och tidigare arbetsmarknadsminister.”

Vi är många som reagerat på centerpartiets förvandling från ett miljöparti med stark förankring i landsbygden till ett parti vars politik skiftat skepnad och antagit nyliberalismen som sin nya plattform. Detta blev tydligt för de flesta när man plötsligen kallade stockholmsdelen för ”Stureplanscentern” och de mest synliga företrädarna blev ohederliga salladskrämare vars framtoning lämnar en hel del i övrigt att önska. Om man beskriver katastrofen välvilligt kan man konstatera att folk ute i landet förmodligen har svårt att identifiera sig med vissa av de yngre riksdagsledamöterna.

Personligen har jag inte kunnat undgå att le i mjugg inför allt tal om personlig integritet och nej till storebrorssamhälle till den smått fantastiska utvecklingen där en företrädare stod och grät i riksdagens talarstol och talade om mamma. Varpå vederbörande lik förbaskat röstade för storebrors-
lagarna.

Att Börje Hörnlund nu gör sig till tolk för en majoritet i centerpartiet känns därför befriande. De åsikter han ger uttryck för är djupt förankrade i partiet på lokalplanet överallt i Sverige, utom just på innekrogarna och gaybarerna runt Stureplan. När partiet gav sig in i kampen om vilka som kunde vara mest höger bland högerpartierna så sålde man sin

själ. Man kan möjligen fånga in en eller annan röst från moderater, kristdemokrater eller folkpartister, men man förlorar samtidigt den viktigaste delen av sin väljarbas.

Vad värre är att fler och fler av partiets riksdags-
ledamöter gör sig själva till driftkuckus, människor som folk skrattar åt offentligt och inte bara bakom ryggen. När viljan att synas i media blir så stark att man offrar precis vad som helst för att hamna på bild i tidningen, eller för att bli omnämnd i Dagens Eko, ja då undrar säkerligen många i landsorten vad som hänt med deras gamla parti. Vissa i partiet meddelar TT att de anser att fler centerpartister borde sitta i regeringen, för att i nästa ögonblick hävda – nej, jag bara skojade.

Den sortens mediekåthet skadar partiet i lika hög utsträckning som när dess partiledare bara gör sig känd som en person med gäll röst. För någon partiledning har inte synts till på bra länge i centerpartiet.

i Andra om: , , , , , , , , t DN1 Dagen1 Ex123 AB1234 SvD1

[tags]Börje Hörnlund, Maud Olofsson, Fredric Federley, Centerpartiet, Stureplanscentern, Nyliberalism, Linslus, Mediehoreri, Politik[/tags]


20 svar till “Maud i fokus”

 1. Jag har möt många gamla centerpartister som inte känner igen sig i centern längre, men samma sak hör jag från gamla socialdemokrater, kristdemokrater och folkpartister.

  jag tror nyliberalismens har infekterat dessa partier så delar av deras medlemskår känner sig inte hemma längre. Vilket gör att många har förlorat motivation till att rösta, för vad du än röstar på får du nyliberalism.

 2. Centerpartiet går ju samma väg som socialdemokraterna under Göran Persson. Ideologin underordnas personkulten, i centerpartiets fall är det skrikan, som ständigt skall stå i centrum. Ingen vet vilken politik partiet skall föra förrän skrikan har uttalat sig, och hon kan ju ändra sig från dag till dag.

 3. Vad har Centerpartiet egentligen för existensberättigande? Utvecklingen från Bondeförbund till Centerparti är ett lysande exempel på hur de som har politiken som födkrok anpassar sig till rådande förhållanden. När det tog slut på bönder i Sverige bytte partiproffsen namn på partiet och började hylla liberalismen istället. Men liberalism finns det ju gott om. Så det verkliga skälet för arrangemanget var ju att man skulle få en chans att sitta kvar vid köttgrytorna. Tänk att det finns väljare som röstar på ett sådant parti.

 4. @Kurt
  Du har säkert rätt i att Centern går åt samma håll som Socialdemokratin, men jag undrar en sak här: Vad är eller var Centerns Ideologi?

 5. Själv återvände jag på riksdagsplanet till Centerpartiet när vi gick mot en mer liberal politik. När vi insåg att företagande är det som skapar jobb.
  Efter två partiledare som lika gärna skulle ha kunnat vara sossar fick vi äntligen en ledare som lämnade bidragspolitiken. Därför är förstås besvikelsen så stor i det röda blocket att man till och med driver en närmast sjuklig kampanj mot Maud. Hur kan detta lilla parti annars vara föremål för en sådan oproportionerlig kritik?
  Till er som plågas av att vi inte längre är ett renodlat bondeförbund. Bönder har sen många årtionden röstat mer på sossar och moderater. Varför?
  Det är en försyn att det finns ett liberalt parti som Centerpartiet att rösta på när de konservativa rycker fram inom både det röda och blå. Centerpartiet är det sista liberala andningshålet i svensk riksdagspolitik. Här kan man fortfarande påverka i liberal riktning.
  Börje Hörnlund är ingen tung politiker, han är en av dessa halvsossar jag tidigare refererat till.
  Peter Wagenius. Centerpartist,småbrukare,turistföretagare

  • Själv återvände jag på riksdagsplanet till Centerpartiet när vi gick mot en mer liberal politik. När vi insåg att företagande är det som skapar jobb.

   Du tycks ha sovit? Centerpartiet har alltid varit ett småföretagarparti, lantbrukarna är UTAN UNDANTAG småföretagare och Börje Hörnlund är ingen ”halvsosse”. Att (C) blivit alltmer extremt tydliggör du på alla önskvärda sätt.

   Så du blev centerpartist för jobbens skull? :-) Ett arbetarvänligt parti har det således blivit? :-)

 6. Peter Wagineus:
  Bra att ni insåg att företagande är det som skapar jobb. När ska ni inse att ert parti söndrar borgerligheten?

 7. Peter Wagenius, på vilket sätt är det liberalt att ge staten har rätt att rota i alla medborgares privatliv (FRA lagen). Om liberalism bara betyder att ställa sig på arbetsköparnas sida (Mauds LAS utspel, Wild n fresh, IPRED) så är det en ganska fattig liberalism.

  Lustigt förresten hur lika Maud och Mona är, ingen utbildning efter gymnasiet, proffspolitiker hela livet, ingen känsla för partiets historia och ideologi. Apparatshniks båda två.

 8. För bara någon timme sedan talade jag med en före arbetskamrat som har varit moderat i snart 40 år. Han kommer från en långt led av moderater, men nu är han förbannad på det moderata partiet och så är hans moderat vänner.

  De känner inte igen sitt parti längre och förbannar alla liberaler som har tagit över partiet. Han är en värde konservativ tjomme som nu tycker han har förlorat sitt parti.

  Är det än trend nu att alla partier har dragit på sig en ny-liberal sjuka som gör att de gamla supportarna har börjat förlora tron i deras egna partier.

  Kan detta vara tecken på en djupare kris i demokratin en bara att några partier har ändrat sin policy lite grann. Håller alla partier på att tas över helt och hålet av ny-liberaler.

 9. Gripen:
  Att vara konservativ innebär att bejaka talesättet ”allt var bättre förr i tiden”.

 10. Vad är det för trams om att företagande är det som skapar jobb?
  Vi har haft en politik av skattesänkningar. Offentliga sektorn har minskat samt löner pressats tillbaka för att företagens ökade vinster skulle få fart på investeringar. Har det fungerat? SANNINGEN är att företag investerar allt mindre. Nyliberala åtgärder som att sänkta skatter och sänkta löner är den DIREKTA orsaken till krisen. Ingen tror längre på den nyliberala politiken. Det är inget annat än gammalt unken mat i nya konserver = ta från de fattiga och ge till de rika!

 11. Ju mer lönerna sjunker, ju djupare sjunker vi ner i krisen och ju djupare vi sjunker ner i krisen ju mer vill ägarna kompensera sig för den sjunkande omsättningen genom att sänka lönerna för de anställda. På detta sätt hålls företages vinster upp via en konstgjord andning, i stället för att denna vinst återinvesteras i samhället. På så sätt är ”ekonomi” lika med att de rika berikar sig än mer, genom att helt enkelt flytta på pengar. Då uppstår det en rundgång som inte leder till investeringar i miljö, vård, skola eller omsorg. Det betyder att löntagarna konsumerar samt utbildar sig i allt mindre grad som ytterligare spär på krisen än mer = det nyliberal idealet har uppnått sitt mål: nämligen att väldigt få blir väldigt rika på all andras bekostnad. Och som om detta inte vore nog, så vill ägarna dessutom ha VÅRA statliga pengar för att ”omstrukturera” sina företag i tider av kris.

  Nyliberalismen är naturligtvis död, men ägarna kommer att DÖDA för att få behålla detta djupt orättvisa system, naturligtvis – de blir ju än rikare av det!

 12. #15 Maria – Du verkar tycka att DDR var bra? Jag antar att du gillar Nordkorea också då?

 13. #13 Maria – ”Det man i DDR fick av detta “förenande” var massarbetslöshet, fattigdom och gigantiska problem med nazism. Något man tidigare hade varit förskonad från i det landet sedan 1949.”
  Man slapp visserligen nazismen, det är korrekt. Men vad fick man istället? Den östtyska ideologin var väl ingenting att hänga i julgranen och jubla åt?

 14. #19 Maria – Jag vet inte det du. Hur många Malmöbor vet du som försökte simma över Öresund för att komma undan? Jag antar att om någon försökt så hade Malmös egen Stasi skjutit ner rymmarna, eller?

 15. Som nature skriver här ovan så är det naturligtvis inte företagande eller sänkta löner som skapar jobb.
  Endast ökad efterfrågan kan skapa fler jobb och därmed flera företag.
  Detta visste Henry Ford redan för etthundra år sedan så han avlönade sina arbetare så pass bra att de hade råd att köpa hans bilar.
  Den nyliberala tankeförmågan begränsas alltså bakåt, kanske till stenålder eller så. Inte minst antyder Tom och Markus R’s kommentarer till Maria här ovan detta.

 16. I centerpartiets inre finns fortfarande rester av mycket otäcka och ”vassa” nationalistiska drag. Det märks mycket tydligt hos en stor del av de sydsvenska bondebefolkningen. Även om man numera säger sig ha övergått till en nyliberal syn så finns där det gamla rasistiska fundamenter kvar hos många medlemmar och i partifundamentet.
  De finns kvar, även om de åsikterna numera överskuggas av den överdrivet smyckesprydda Mauds alltmer hysteriska och monomana hyllning till den nära utdöda nyliberalismen.

  Så här kunde det låta:

  I bondeförbundets partiprogram från 1933 fanns bland annat följande meningar :

  ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

 17. #14 nature och #23 Mr Biz – utan företagande och ökad efterfrågan inga nya jobb!

 18. Glöm inte att den viktigaste förutsättning för en ökad efterfråga i samhället stavas investeringar, och investeringar ger endast utdelning på lång sikt. Nu investerar inte företagens vinster i samhället eller i utbildningen längre (vård, skola och omsorg) då den nyliberala människosynen gör ägarna blinda av kortsiktigt girighet samt makthunger, och de är ju tanken med den nyliberala människosynen.
  Tänker efter lite vad USAs problem egentligen är och du ska finna att jag har rätt:
  Reallönemässigt så har industrilönerna och lönerna i tjänstesektorn i USA i stort sätt stått stil sedan 70-talet. Vad man har gjort är att flytta allas v åran förmögenhet från många anställda till ett fåtal ägare. Därefter har bolags-USA tvingat befolkningen att lånat tillbaka dessa samma förmögenhet i form av frikostiga lån – kalls affärsutveckling på det nyliberala språket då de anställda nu dessutom måste bettla ränta. Kvar blir nada och resultatet blir att tillväxten går bakåt istället för framåt i samhället – det finns inget mer att ta från oss alla och ge till ett fåtal. Men det finns ett sätt att kring då detta och sno oss på det lilla, lilla som ännu finns kvar: nämligen STIMULANSPAKET från Staten till samma bolagsUSA!
  Du behöver inte vara en halvbror till Einstein för att fatta att allt det som nu sker är PLANERAT!