Kvalificerat svammel om Halal-TV


Idag följer ett antal personer upp debatten som handlat om Carl Hamiltons burdusa sätt mot några unga kvinnor som inte vill ta i hand – med att påstå att Sveriges Television brister i att följa reglerna om opartiskhet.

AB: ”I Sverige lever omkring 400 000 personer med varierande anknytning till islam. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamistiska förtryckarregimer. Andra är progressiva ateister eller passiva muslimer. Dessa blir nu representerade av unga kvinnor som döljer sitt hår under slöjan och vägrar ta män i hand. Halal-TV är en skymf mot det sekulära samhället i synnerhet vid en tidpunkt när det i dagarna rapporterats hur en trettonårig flicka offentligt stenats till döds i Somalia av islamistisk milis som straff när hon försökt anmäla en gruppvåldtäkt, skriver Sara Mohammed, Soleyman Chasemiani och nio andra debattörer. Opartiskhet är en av de grundläggande reglerna för svensk public service. Med tv-programmet Halal-TV har Sveriges Television medvetet frångått denna princip.”

Det är ett barockt påstående, man har exempelvis haft uppe saken i ytterligare program, bland annat i veckans Debatt. Där framkom bland annat att Carl Hamilton tog tag i den ena kvinnans hand och tvingade henne att hälsa som jag förstod saken, och han fick med rätta sitta och skämmas. Att bli föremål för den sortens uppmärksamhet är knappast speciellt lustfyllt men visst är SVT opartiska, till och med sverigedemokrater fick komma till tals i programmet. Ett program där dessutom många markerade ogillande inför de aktuella kvinnornas beteende.

Möjligen har inte debattörerna i Aftonbladet bemödat sig att följa de aktuella programmen i TV, jag vet inte. Personligen har jag inte ens någon TV utan har sett dessa på nätet.

Sedan kan jag tycka att debattörerna drar väldigt långtgående slutsatser. De skriver t.ex: ”Slöjan är ingen klädsel. Den är ett religiöst påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnans underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som samhällets fördärv. Därmed är slöjan en skymf mot männen som inte anses kunna behärska sin sexualitet vid åsynen av en kvinna utan huvudbonad. Slöjan är således en symbol för förtryck av båda könen.”

Texten visar på en rätt otäck form av etnocentrism, en syn som i mångt och mycket gränsar vid ren rasism. Vi har religionsfrihet i Sverige, med denna religionsfrihet följer att man har rätt att bära turban, judisk kippa eller vara beslöjad om man så önskar.

Man kan förledas tro att debattörerna för avsikt att förneka varje form av religiösa symboler. Kommer kristna få bära krucifix i deras idealsamhälle, ska nunnor tvingas att klä sig i vanliga kläder så att det inte syns att de valt klosterlivet?

Jag anser att det är människors egen fria vilja ska gälla i vårt samhälle. Jag anser mig veta att det inte finns någon gud, att tro på Jahve, Gud eller Allah är som att tro på tomtar och troll och andra gamla sagor. För den skull ska vi inte tvinga på troende vår sekulära uppfattning, eller syn på hur dessa ska vara klädda. Den dagen vi ska tvinga nunnor att ta av sig sina traditionella kläder, eller tvinga judar att avstå från kippan, den dagen är nära förestående om man ska utgå ifrån de åsikter som torgförs i Aftonbladet.

Att politisera muslimers sätt att klä sig har absolut ingenting med mänskliga fri- och rättigheter att göra. Vill man värna dessa kvinnors rättigheter så ska man inte ge sig på deras klädval eller deras sätt att hälsa. Varför kritiserar man inte Carl Hamilton som sägs ha tagit tag i den ena kvinnans hand? Det är enligt mitt sätt att se saken ett – övergrepp mot hennes personliga integritet.

Artikelförfattarna säger sig värna om dessa kvinnors mänskliga rättigheter, men uppenbarligen så vill de inte att kvinnorna själva ska få bestämma vad de ska ha på sig. Det vill Soleyman Ghasemiani, Sara Mohammad, Inger Stark Maria Hagberg, Layla Qaraee, Mostafa Rashidi, Tara Twana, Aram Ali, Sherzad Fatih, Rega Svensson Raoof och Maria Rashidi göra åt dem. Pinsamt!

AB DN SDS HD SvD it

Bloggat: W-bitch Kulturbloggen Khadidja Annarkia Svensson Stationsvakt Loke Trollhare

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Halal-TV, Islam, Muslimer, Opartiskhet, Debatt, Hälsning, Carl Hamilton, Politisering, Religion, Klädsel, Mänskliga rättigheter, Politik[/tags] [print_link]


56 svar till “Kvalificerat svammel om Halal-TV”

 1. Jag tycker att ping-pong bollar associerar på en pingst-rörelse med ”vita kristna”. Biljard bollar talar mer om mångfald.

  hahahahaha…!

 2. Hej Jinge,

  Tack för ditt inlägg! Jag är en muslimsk kvinna som bär slöja och som har tröttnat på en del som inte visar mig respekt genom att lägga sig i mitt val av klädsel, och även av tro för den delen. Jag skulle aldrig i hela mitt liv tänka mig lägga mig i vad andra tror på, vilka kläder dom bär och vilka uppfattningar de skall ha. Det tillhör till vår personliga integritet att kunna välja vad vi vill inom lagramen. Så varför lägger man sig i mitt val?

  Tack än en gång!

 3. Ida D. #52. Nu börjar dagens ”bollektion”.
  En mycket populär form av biljardspel heter ”snooker”. Utrustningen är ett biljardbord med 6 fickor, som man skall försöka sänka bollar i, en så kallad kö, 1 vit boll som kallas köboll och 21 bollar som kallas objektbollar. 15 av objektbollarna är röda och de sex kvarvarande kallas färgade bollar. De har färgerna gul, grön, brun, blå, rosa och svart. De röda bollarna är värda 1 poäng och de färgade respektive 2,3,4,5,6 och 7 när man sänker dem.
  Under en speltur måste man omväxlande sänka en röd och en färgad boll. En sänkt röd boll försvinner ut i intet medan en sänkt färgad boll kommer tillbaka på bordet tills alla röda bollar försvunnit från bordet.
  De skickligaste spelarna brukar kunna manövrera sig in i en situation där de plockar poäng genom att omväxlande sänka en röd boll och den svarta.
  Du frågar dig kanske nu vad den vita bollen gör för något – ger inte den någon poäng? Nej, det gör den inte – den sänker bara alla de andra bollarna och är den enda som är kvar på bordet när spelet är över.
  Nu Ida D. kan du börja dagens associationsövning!

 4. Med Observatörs inlägg så är sista ordet sagt på det temat i den här tråden. Färdigtramsat således!

  /Jinge

 5. Nu ”svammlar” även DNs ledare och kräver yrkesförbud för muslimer som inte vill skaka hand.