Hiroshimadagen -ökade militära aktiviteter av USA och NATO i Norden

Detta inlägg utgörs av ett föredrag av den antiimperialistiska fredskämpen Agneta Norberg som sitter ju i styrelsen för Sveriges fredsråd, som är en paraplyorganisation för ett femtontal fredsorganisationer. Hon sitter också i styrelsen för Global Network Against Nuclear Weapons and Power in Space (www.space4peace.org). Föredraget hålls vid ett möte Hiroshima, där de årliga påminnelserna om USA:s krigsförbrytelse mot Hiroshima hålls den 6 augusti. Det kommer alltid höga representanter från stater i hela världen till dessa årliga manifestationer. Agneta berättar att Sverige tidigare var representerat på hög nivå. Men efter inträdet i EU har det märkbart förändrats. Hon tror inte att BiIdt -regimen var där någon gång. Detta är andra gången jag är inbjuden att delta och hålla tal.

Talet.
Tack för att Ni ger mig tillfälle att ge en presentation nu 70 år efter kärnkraftsbombningen av Hiroshima och Nagasaki. Jag är ödmjuk och tacksam för att vara här i Gensikyo, en plats, som har varit avgörande för att upplysa hela världen om de fruktansvärda konsekvenser av ett kärnvapenkrig. Genom att läsa Joseph Gersons, John Pilgers och Gar Alperowitz skrifter har jag förstått att bombningen av Hiroshima och Nagasaki 1945 var krigsförbrytelser av USA under president Truman. Målet för detta illdåd var inte så mycket att skrämma Japan till underkastelse, men främst att skicka en varning till Sovjetunion framför de kommande förhandlingarna efter kriget.
images (24)


Tillägg, Anders Romelsjö. Wikipedia skriver ”I fredsavtalet av 1951 mellan USA och Japan frias USA från allt ansvar för krigshandlingar gentemot Japan och dess befolkning. Japan fick däremot betala stora summor till civila offer i ockuperade länder och till de som varit krigsfångar.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Atombomberna_%C3%B6ver_Hiroshima_och_Nagasaki.)
Jag kommer från Sverige. Förr i tiden när jag presenterade mig som svensk var jag lite stolt. Vi hade en politik för alliansfrihet och neutralitet. Jag är inte så stolt längre. Den svenska politiken har helt förändrats. Sverige har tillsammans med länder i norr, lagt en grund för krig mot Ryssland. Områden stora som Tyskland i Sverige används för upprepade samövningar med NATO på land, till sjöss och för flyg. Bara ett exempel: I slutet av maj och början av juni i år genomfördes Arctic Challenge Motion, ACE 15, av USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Norge, Finland och Sverige. Den norska förre statsministern Jens Stoltenberg, är nu chef för Nato varför Norge var det ledande landet i detta krigsspel. 115 stridsflygplan deltog på svensk mark. Hyckleriet var skamlöst genom att man kallade övningen för fredsbevarande. Man sa också att den stöddes av FN, vilket var en lögn. Sverige och Finland är inte Natoländerna men med i Partnerskap för fred. Nya skrämmande inslag var luftburna övervakningsstationer AWACS, utrustad med radar och passiva sensorer med lång räckvidd. Och naturligtvis får vi inte glömma att alla amerikanska plan, som kan laddas med kärnvapen och som finns på fyra baser i Europa och Turkiet.
NATo-demonstration III
Gun-Britt Mäkitali och jag protesterade tillsammans med sex andra kvinnor mot dessa krigsförberedelser i Luleå. Vi klippte hål i stängslet och kröp in till träningsområdet. Vi greps naturligtvis och förhördes av militären. Vi fick ett meddelande häromdagen om att åklagaren ville inte ta oss till domstol. Hon skrev av ärendet. Naturligtvis hade det varit ett skådespel att dra oss inför domstol, vilket myndigheterna ville undvika.

Hur kommer det sig att Sverige tjänar USA:s politik i denna omfattning?

Svaret är att i december 2004 fattades beslut i den svenska riksdagen, som hade långtgående konsekvenser för Sveriges neutralitete och alliansfria politik. Beslutet ledde till att Sverige öppnade upp ett stort område i norr och inviterade utländsk militär att träna alla typer av militär utrustning i det stora utbildningsfältet North European Aerospace Testrange (NEAT) som är lika stor som Belgien till ytan. De kan samarbete med Svenska Rymdbolaget, Svenska försvaret och Esrange Robotbas. Esrange är världens största nedladdningsstation från satelliter, inte långt från Kiruna.

Svenska Saab (RUAG Aerospace, Sweden AB), har tillsammans med Frankrikes Dassault bland annat tillverkat en drönare-prototyp kallad Neuron, som inte kan ses på radar. Denna prototyp har testats vid NEAT. Det var redo att användas 2014. Bland de länder som har använt NEAT som övningsfält för sina många krig är Israel, som testade sin drönare UAV Eagle, som användes i kriget mot Gaza. USA har testat sin rymdstyrda robot AMRAAM, som har använts i kriget i Irak, i före detta Jugoslavien, Afghanistan och i kriget mot Libyen.

NEAT i norr har blivit en viktig utbildningsplats för Natos många krig runt om i världen. Några exempel: Under 2007 skedde Nordic Air Meet med USA, Frankrike, Schweiz, Finland, Norge och Sverige. John B. Kelly, chefen för amerikanska flygvapnet i Europa, var mycket imponerad av det stora utbildningsområdet när ett annat krigsspel, Loyal Arrow, ägde rum och 15 Nato-länder tränade tillsammans för Nato Response Force. Hembasen var F21 i Luleå, som med största sannolikhet kommer att vara stort centrum för Natostyrkor och övningar om Sverige går med i Nato. Och efter såg vi den stora övningen Cold Response flera gånger med 16 300 soldater 2012 och 16 000 år 2014. Detta blev känt för allmänheten, när ett plan kraschade in i berget Kebnekaise och fem norrmän dog.

Det arktiska området har framträtt som mycket viktigt, inte bara för USA. De kanadensiska styrkorna har ofta använder detta område för krigsövningar. När istäcket smälter finns en skatt av olja och gas disponibel för exploatering. Norge har nu flyttat sitt operativa kommando mot Arktis, den enda ledningscentralen i världen ovanför polcirkeln. De har köpt 48 F-35 stridsflygplan för detta. Danmark etablerar ett arktiskt kommando och en arktisk insatsstyrka på Thules flybas på Grönland. USA och Storbritannien genomför gemensamma ubåtsövningar under polarisen. I juni i år, såg jag en video som visar många amerikanska krigsfordon som rullade ned från en färja och in i en grotta i Lofoten i Nordnorge.

I norr finns också de baltiska staterna. USA har inrättat militärbaser på tidigare ryska baser i alla baltiska länderna: Amari i Estland, Siauliai i Lettland, Lielvarde i Lituania samt Krzsny i Polen och Taszar i Hungaria. Soldater från USA, Storbritannien, Tyskland, Turkiet, Spanien, Danmark, Norge, Portugal, Nederländerna, Belgien, Tjeck republiken, Rumänien och Sverige tränar nära storstaden S:t Petersburg. Allt detta är ett brott mot avtalet om konventionella styrkor i Europa. Estland, Litauen och Lettland har inte undertecknat fördraget varför Washington hävdar att de har rätt att placera dessa militärer nära Ryssland.
RyssKrig-768954
Ryssland är idag helt omgivet av fientliga anläggningar och krigsövningar i norr och i Baltikum. Några av dessa anläggningar, som de i Polen, är en del av det farliga missilförsvaret. Stora radaranläggningar finns i Vårdö i Nordnorge, i Rumänien och i Turkiet. Jag är mycket rädd för dessa krigsförberedelser. Det mest skrämmande är att massmedia nästan dagligen, skildrar president Putin som den stora faran för världsfreden. Han är demoniserad och framställs ibland som galning. Vi som vågar se vad som pågår måste gå emot denna onda krigspropaganda som har nått en mycket farlig nivå.”

TILLÄGG (Anders Romelsjö)

På DN Debatt fanns 6/8 en artikel av 12 medlemmar i SLMK, Svenska Läkare mot Kärnvapen, där även jag är medlem, med viktig information ”Sverige måste följa doktrin. Som Natomedlem kan vi i kris tvingas ta emot kärnvapen, i strid med riksdagens beslut. Att inte ta med kärnvapnen när man diskuterar Nato och Ryssland är verklighetsförfalskning. Vi måste verka för ett förbud mot detta hot mot mänsklighetens överlevnad, skriver tolv debattörer från Läkare mot kärnvapen.” ”I flera debattartiklar på DN Debatt och SvD Debatt under våren har fyra ambassadörer, två före detta försvarsministrar, en riksdagsledamot, en EU-parlamentariker, en officer och några forskare inte en enda gång nämnt ordet kärnvapen när de argumenterat för att Sverige ska gå med i Nato. Hur kan de så borttränga verkligheten? Kärnvapenhotet har blivit elefanten i rummet, den obekväma sanningen som hotar mänsklighetens överlevnad men som inte ”får” nämnas.

Nato är en militär allians med kärnvapen som en hörnsten: ”Kärnvapen är en central komponent i Natos sammanlagda förmåga för avskräckning och försvar… så länge kärnvapen existerar kommer Nato att förbli en nukleär allians” (Nato’s Deterrence and Defence Posture Review, Chicago 2012). Nato har fortfarande en doktrin om ”first use” som innebär att man tar sig rätten att använda kärnvapen även när motståndaren inte använt dem. Om Sverige blir medlem i Nato måste Sverige ställa upp på denna doktrin.

Fem europeiska Natoländer har amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Som Natomedlem skulle Sverige sannolikt kunna säga nej till att hysa kärnvapen i fred men om Nato anser att en kris föreligger blir vi skyldiga att ta emot dessa vapen, i strid med Ickespridningsavtalet NPT och riksdagens tidigare beslut.”

(http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-nato-kan-karnvapen-placeras-hos-oss/)

intressant.se , kärnvapen, , , , , , ,

Newsvoice 16/7 <Counterpunch DN Debatt 6/8 Pentagons strategi för att behärska världen Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog a href=”http://steigan.no/2015/05/14/motet-mellom-kerry-og-putin-i-sochi/” target=”_blank”>Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2