Goldstonerapporten försvarar – Demokratin


[column width=”49%” padding=”2%”]
Idag skriver advokaterna Mark Ellis, Anne Ramberg och Christian Åhlund från Advokatsamfundet en debattartikel i Svenska Dagbladet om Israels attack mot Goldstone-
rapporten, och förklarar hur det innebär att Israel i sitt bemötande därmed angriper – folkrätten.

SvD: ”Avsikten med Perez och andra israeliska ledares grova personliga angrepp på Richard Goldstone är naturligtvis att skjuta budbäraren och att avleda uppmärksamheten från de allvarliga anklagelser som framkommer i rapporten. Att Israels ledning skulle inta denna attityd var inte oväntat. Men att dessa angrepp fått stå oemotsagda av EU och till och med fått ett visst stöd av USA innebär inte bara att Ban Ki-Moons högstämda uttalande förvandlas till tom festtalsretorik. Det innebär också att folkrättens positioner har flyttats ett stort steg tillbaka. Richard Goldstone visste naturligtvis när han åtog sig det här uppdraget att han gav sig in i världens just nu känsligaste konflikt när det gäller folkrätt kontra stormaktspolitik. Han förutsåg rimligen de angrepp som inte bara rapporten utan även han personligen skulle komma att utsättas för. Ändå åtog han sig uppdraget.”

Anfall är bästa försvar, det har alla som kritiserar Israel för deras ständiga brott mot mänskligheten, alla FN:s reso-
lutioner, kriget alla lagar inklusive Genèvekonventionerna lärt sig. Kritiserar du Israel så får du finna dig i att bli uthängd i en massa bloggar plus att mindre nogräknade debattörer gör vad de kan för att få in kritiska artiklar i tidningarnas kultur- eller debattavdelningar. Jag brukar kalla dessa individer för Ghost-
Busters eftersom de motsvarar den bild jag har av ungdomarna i den gamla TV-serien.

Det är nog så viktigt att angripa antisemitism oavsett var den visar sig, men idag så handlar det inte längre om judehat eller en misstänksamhet mot judar. Idag handlar det om ett organiserat och växande hat mot muslimer. Vi har sett mängder av exempel som alla har paralleller bakåt till förkrigs-
tidens misstänkliggörande av judar i Europa, och även i Sverige. Folkomröstningen i Schweiz är ett slående bevis på vilka tongångar som återigen gör sig hörda i Europa.

I en liten anspråkslös bloggomröstning här i Sverige så ställdes frågan om vi också skulle kunna ha en omröstning om vi skulle godkänna minareter eller inte. Drygt 1500 personer svarade varav 1/3 svarade nej, resten ja. Det visar, i all sin anspråkslöshet, på att muslimernas ställning i Sverige är långt allvarligare än judarnas. Vi har religionsfrihet, men en majoritet

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]Goldstone
Richard Goldstone

av bloggläsarna anser inte att den friheten även ska innefatta hur muslimernas gudstjänstlokaler ska få se ut.

Frågan om Palestiniernas situation både i Israel, på Väst-
banken och i Gaza har i högsta grad blivit en del av den polarisering av Mellanösternkonflikten som växt lavinartat efter andra intifadan. Palestinierna har blivit utpekade som onda och israelerna som goda. I Mellanöstern så är givetvis frågan extra uppskruvad, den kan inte bli annat för dem som bor och lever där. Men här hemma i Sverige så används den konflikten för att ytterligare spä på en motsättning som egentligen står mellan höger och vänster, något som blivit ännu tydligare med framgångarna för det svenska rasistpartiet och dess något mer tillbakadragna syskon i Sveriges Riksdag.

Men den dagen vi ger upp religionsfrihet och därmed respekten för mänskliga rättigheter och med det acceptansen för folkrätten, måste vi alla motarbeta till det yttersta. Därför är Richard Goldstones rapport så viktig att försvara, den som motsätter sig den motsätter sig alla rättigheter och i förlängningen – demokratin.

intressant Andra om: , , , , , , , , , , , , , svd123 dn1 dagen ab123 t
[/column]


9 svar till “Goldstonerapporten försvarar – Demokratin”

 1. och nu är alla högerskribenter som bortblåsta på bloggen, när Israel kritiseras!

 2. Goldstone är den sista i ett stort antal rapporter som har utfärdades efter Gaza massaker
  Det finns två viktiga rapporter från Amnesty International , Det finns också fem rapporter från Human Right Watch och en del rapporter av Israelisk baserade organisationer och all dessa rapporter fördömer Israel massaker på palestinierna

  En tiondel av Goldstone rapport ägnades åt palestinsk krigsförbrytelse och då har man tittat på jämförbara skador , Förhållandet mellan palestinsk och Israelisk terror är EN per hundra
  Israel säger att Goldstone är partisk och frågan är hur en anhängare till Israel accepterade uppdraget trots att han är partisk

  Israel flygvapnet bombade Gaza 3000 gånger och släppte enorma bomber över civil befolkningen

 3. Goldstone var inte ensam när han utredde och skrev rapport. En domare till fanns med en lika gedigen karriär som Goldstone och en aktad gammal irlänsk general med en oändlig rad av internationella uppdrag i FN-tjänst. Jag såg en intervju med generalen som menade att det han såg och hörde i Gaza var bland det värsta han varit med om, och som han som militär menar att det israeliska ledarskapet omöjligen kan ha missat omfattningen av sina förbrytelser. Det fanns knappt något som var lagligt i den israeliska krigsföringen mot Gazas redan instängda, belägrade och förtvivlade befolkning som redan fördrivits flera gånger om från sina hem och levt som flyktingar i generationer under israelisk ockupation. Den orgie av mord och förstörelselusta som hela gruppen bevittnat i Gaza hade varit helt ofattbar för varenda en av dem.

 4. Hur står det till med religionsfrihet i apartheidstaten?

  Father Athanasius, a Texas-born Franciscan monk who heads the
  Christian Information Center inside the Jaffa Gate, said he’s been spat
  at by haredi and national Orthodox Jews ”about 15 times in the last six
  months”

  [..]

  ”All 15 monks at our friary have been spat at,” he said. ”Every
  [Christian cleric in the Old City] who’s been here for awhile, who
  dresses in robes in public, has a story to tell about being spat at.
  The more you get around, the more it happens.”

  [..]

  ”I hate to say it, but we’ve grown accustomed to this. Jewish
  religious fanatics spitting at Christian priests and nuns has become a
  tradition,” said Roman Catholic Father Massimo Pazzini, sitting inside
  the Church of the Flagellation on the Via Dolorosa.

 5. En sådan bloggomröstning är tyvärr helt otillförlitlig oavsett hur många som röstar. Det kan ju vara så att majoriteten av de som röstar blir pekade dit från extremistbloggar, eller att de som är för ett förbud är mer benägna att rösta än de som är emot.

  När opinionsinstitutet gör sina undersökningar utgår de från ”allmänheten” t.ex. alla i telefonkatalogen, vilket gör att de kan komma hyfsat nära det rätta resultatet, men ibland missar även de.

  Det var antagligen det som hände i Schweiz, där opinionsundersökningarna talade för nej till förbud, men nej- röstarna inte brydde sig om att gå till röstlokalerna, vilket gjorde att ja sidan vann.

  • Det finns en motsvarande undersökning gjord av ett opinionsinstitut. 57% sa nej till minareter, så bloggomröstningen var rätt ok faktiskt.

   Men frågorna är sällan speciellt välformulerade.