Förbudsivern måste bemötas


Jag har nöjet att presentera en artikel skriven av en erfaren debattör som skriver under pseudonymen Sven Hofman. Man kan nog se det som en del av en trend som sedan en tid sveper över ”Västvärlden”, tycker jag.

”Den socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson har flaggat för ett organisationsförbud för nazistiska partier och rörelser, och för samma sak har Heidi Fried, en talför Auschwitz-överlevare, pläderat. Några lagförslag har emellertid inte levererats, och saken verkar nu ha hamnat i långbänk. Gott så.

Justitieminister Morgan Johansson, Almedalen 2018. By Poltikerveckan Almedalen – IMG_0734, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70630772

Sverige har alltid avstått från sådana här inskränkningar i den medborgerliga föreningsrätten, och idag när rättsstaten är tämligen ohotad synes extraordinära åtgärder föga påkallade. Vad som i grunden är ett polisiärt åliggande – att stävja ligism av alla sorter, exempelvis nazistisk – bör inte ersättas av politisk propaganda.

Om man noga betänker, är partiförbud en specialitet som har praktiserats med förödande resultat främst av nazistiska/fascistiska politiker och regimer. Även proletariatets diktatur hade för sig att detta var ett lovvärt företag. Förbjuder man, förkväver man. Så fungerar det inte. Man skapar martyrer, och medborgarandan i samhället tar allvarlig skada.

Det är oroande att Morgan Johanssons inspel inte har mött större motstånd från landets demokrater. Ty det finns andra sätt att bemöta – politiska – ligister än att göra själva deras organisering kriminell. Det finns opinionsbildning, det finns statens hela våldsmakt. Det finns satiren och de allmänna valen. Det finns ett antal lämpliga utstötningsmekanismer.

Ett problem med propån om organisations- eller partiförbud är att ett sådant förbud måste vara generellt. Man kan inte förbjuda en viss gruppering specifikt: då omgrupperar den sig bara.

Och om förbudet blir generellt, kan det användas mot i princip alla organiserade företeelser, som den för tillfället förhärskande politiska makten anser särskilt förgripliga.

Det kommer att göra människor rädda. Civil ohörsamhet kan mycket lätt inrangeras i förbudskategoriseringen. Människor kan förlora sina jobb för att de deltar i aparta aktiviteter. Hemliga celler uppstår; kamptrupper formeras. Förbudsivrarna har knappast betänkt konsekvenserna.

Särskilt vänstern, som i land efter land har utsatts för diskriminering och förföljelser av den rådande ordningen, skulle bestämt protestera mot inskränkningar i organisationsfriheten. Den borde, i konkreta sammanhang, ompröva sin militans, eftersom den kan slå tillbaka mot den själv. Vinner den inte debatten, spelar det ingen roll om den vinner gatuslagsmålet.

Svensk demokrati är inte hotad av politiska marginalfenomen som Nordiska Motståndsrörelsen. Men den hotas av klåfingriga politiker som vill få centralmakten att inskrida mot medborgarsamhället. Årets valresultat visar hur klent de rakade skallarna klarar sig i en öppen dispyt. Måtte Morgan Johanssons förvillelser lägga sig!”

Andra artiklar inom samma område.


Stöd Assange och yttrandefriheten!
Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
* Hur USA ska censurera internet
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Frankrike vill inskränka yttrandefriheten, liksom USA, Danmark, Tyskland och Google m.fl.
* Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen?
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Facebook censurerar Jill Steins kritik av Hillary Clinton
* Hemlig telefon- och internetövervakning i USA
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykteDe spionerar på dig också via internet!
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina


Ett svar till “Förbudsivern måste bemötas”

  1. Juridiskt är det nog svårt med bevisföringen mot nazistiska/rasistiska organisationer. Däremot går det med existerande lagstiftning att ingripa mot deras verksamhet. Där har polis o åklagare varit alltför flata.