DN har vunnit en badboll!


Dagens Nyheters ledarsida slår idag ett rekord som jag tidigare trodde var helt oslagbart, men det ska tydligen till ”liberaler” för att knäcka även det omöjliga.

DN: ”Skenande matpriser slår hårt mot världens fattiga och skapar politisk och social oro. Rika länder borde ompröva satsningar på biodrivmedel, som bidragit till prisexplosionen…

…Tyvärr försöker nu flera länder skydda sin matförsörjning genom att införa olika former av handelshinder – exporttullar, exportförbud och prisregleringar. Det är fel väg att gå och kommer bara att göra ont värre. Snedvridningarna på marknaden förvärras. Ökad protektionism är ett hot som måste bekämpas.”

Att matpriserna skenar är delvis ett resultat av satsningen på biodrivmedel, men framförallt orsakas det av de rikare ländernas jordbruks-
subventioner som t.ex. EU:s. Om EU slutade dumpa sitt överskott i Afrika skulle incitamentet för egenproducerade livsmedel öka, men Dagens Nyheter klagar på de handelshinder som de fattigare länderna försöker införa, men kallar dem exporthinder, och säger att ökad protektionism är det hot som måste bekämpas.

Grattis DN! Ni har vunnit en badboll!

Jinge

DN

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Badboll, Matpriser, Liberaler, DN, Afrika, EU, Jordbruksstöd, Livsmedel, Dumpning, Cynism, Politik[/tags]


3 svar till “DN har vunnit en badboll!”

  1. Ökade matpriser är bland det bästa som har hänt i världen under senare år. Att biobränslen ersätter fossila bränslen är målet. Det får också till följd att USA och EU slutar dumpa olika grödor på världsmarknaden och därigenom möjliggör ett växande jordbruk i t.ex. Afrika så att människorna där kan försörja sig själva och inte alltid leva på bidrag. Det blir naturligtvis omställningsproblem. Länderna måste också anpassa sina innevånares antal till det som är möjligt att försörja. För 50 år sedan stod frågan om överbefolkning i fokus för biståndspolitiken, idag är vi 50 % fler men ingen bryr sig. Men å den andra sidan så varnade forskarna för 50 år sedan att det skulle komma en ny istid inom 100 år, nu varnar man för en ny värmetid. Man skall inte tro på allt vad forskarna säger.

  2. Det ironiska i hela matprisdebatten är ju att den största enskilda faktorn till de stigande priserna (förutom en protektionistisk jordbrukspolitik i västvärlden samtidigt som man förhindrar u-länderna en liknande dito) är att länder som Kina och Indien faktiskt får det bättre. Folk där slutar i stor grad odla mat eftersom det lönar sig bättre för dem att ta andra jobb. Följden blir att de importerar mat och därmed konkurrerar med alla andra importörer.

    Att etanol skulle styra är bara propaganda. Knappt 10% av svenskarna har en etanolbil, och hur många tror ni kör på etanol i USA? mer än 1%?

    Jag håller annars med dig, EU:s jordbrukspolitik klingar falskt med DN:s övriga agenda.

    En sådan här badboll månne?
    http://www.youtube.com/watch?v=PzAFB9V28jw