Björklund, Sabuni och beställd forskning?

Idag skriver Jan Björklund och Nyamko Sabuni om en kommande lagändring för att tvinga, främst invandrarflickor, att delta i gymnastikunder-
visningen. De ska dessutom tvingas att delta i, och tillgodogöra sig sex och samlevnadsundervis-
ningen.


Hade motivet för en sådan lagändring
enbart varit att stödja dessa flickor i en situation där deras föräldrars traditioner kolliderar med den svenska skolans ambitioner så hade antagligen många tyckt att ändamålen helgar medlen. För i sak finns det inte speciellt mycket man kan invända, men nu har Folkpartiet genom åren visat åtskilliga prov på den egna förmågan, att fiska i grumligt vatten, något som direkt får varningsklockor att ringa.

En icke offentligt uttalad målsättning de senaste åren från partiets sida har varit att man ska försöka fånga in en del av extremhögerns väljarunderlag, främst då de väljare som kan tänkas rösta på Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och liknande rörelser. Jag tänker inte dra exemplen från Leijonborgs fiskande i grumliga vatten, lika lite behöver jag väl påminna om Björklunds förslag om Säpoagenter i skolan, eller Sabunis idé om att inspektera småflickors könsorgan.

Vi har fått vänja oss vid att Folkpartiet hämtar sina idéer från Pia Kjærsgaard och Dansk Folkparti, och att de har skickat delegation efter delegation till Danmark för att ta del av deras metoder för att ta sig till makten. När man längre fram i debattartikeln hänvisar till forskaren Anders Lange på den statliga myndighet som skapats för att tillrättalägga svenskarnas historiesyn så blir jag extra orolig.

Henrik Bachner, Anders Lange och Heléne Lööw lyckades med bedriften att publicera manipulerad forskning under sin gemensamma tid på Forum för Levande Historia, en forskning som kritiserades brutalt av forskargemenskapen som varande ovederhäftig, partisk och manipulativ. Nu åter-
kommer Anders Lange, och man hänvisar till Forum för Levande Historia i texten.

Sabuni/Björklund i DN: ”I en undersökning genomförd av Anders Lange och Forum för levande historia, på uppdrag av regeringen, uppger omkring var fjärde lärare att de har fått önskemål från föräldrar och elever om befrielse från gymnastiklektioner och simundervisning. 14 procent uppger att de har fått önskemål om befrielse från sex- och samlevnadsundervisningen. Lärarna uppger också att det förekommer systematisk frånvaro från viss undervisning utan att eleverna har fått dispens. Det rör betydligt oftare idrottslektioner och simundervisning än annan undervisning. Studierna visar att problemet med hedersförtryck kan vara större än vad som framgått tidigare. Effekterna för de barn som drabbas vet vi dessvärre redan en hel del om. I sin yttersta form är förtrycket ett direkt hot mot barnets liv, men även om det inte tar sig så dramatiska uttryck så kränker det nästan alltid barnets fundamentala rättigheter.”

Att en så kritiserad verksamhet som Forum för Levande Historia får forskningsuppdrag från regeringen är i sig upprörande. Mig veterligt så är det bara gamla Östtyskland som hade en myndighet som skulle skriva en av staten tillrättalagd historia, idag är det väl bara Nordkorea som har mot-
svarande myndighet kvar. Till och med det Kinesiska Kommunistpartiet håller på att avskaffa statens historieskrivning även om de har ytterligare en bit att gå.

Men i Sverige har man beslutat sig för att en speciell historia ska vara den som barnen lär sig i skolan, och det är många miljoner som årligen läggs ner på detta. Jag har för mig att skattebetalarna under 2008 fick betala fyrtio miljoner för att skolbarnen skulle bibringas en politiskt korrekt historiesyn, den syn som staten vill att medborgarna ska ha. Något motiv till varför universitetsvärlden anses vara inkompetent att sköta forskning har jag ännu inte hört eller läst.

Att Forum för Levande Historia presenterat en lång rad av vinklade rapporter som på oklara grunder kallas vetenskapliga är fastställt, och jag hittade Ulf

Bjerelds kritik mot en tidigare undersökning om lärarnas kunskaper som jag citerar här.

Ulf Bjereld: ”Forum för levande historia har publicerat en rapport som hävdar att svenska lärare har alltför dåliga kunskaper om Förintelsen. Men rapporten brister dessvärre i centrala avseenden, och kan därför inte användas för att uttala sig om kunskapsläget bland lärarna. Jag bortser här från att rapporten är sällsynt illa skriven, och att författaren Anders Lange alltför ofta låter egna politiska resonemang störa framställningen (se t ex Langes märkliga angrepp på Historieuppropet, not 109, s 60). Min bärande kritik är i stället att rapporten präglas av en kunskapssyn som är så nattstånden och så omodern att man som läsare häpnar.”

Det är ord och inga visor. Forum för Levande Historia är en myndighet vars uppgift är att lära ut ”rätt” historia, en historia som är ”kosher”. All historia som avviker från den som FFLH redovisar är något slags revisionism. När nu två regeringsleda-
möter ger denna myndighet ett utredningsuppdrag så framstår det som solklart att man också förväntar sig att den beställda forskningen leder fram till ett i förväg förväntat utfall.

Det har visat sig tidigare då Anders Lange tillsam-
mans med Henrik Bachner lyckades visa att anti-
semitismen i Sverige var betydligt mer omfattande än vad den är i verkligheten, en rapport som blev mycket starkt kritiserad av forskarvärlden.

När då regeringen presenterar ett ”forsknings-
resultat” som av oklar anledning inte kunnat läggas på opartiska forskare, t.ex. inom universitetsvärlden, så får man återigen tankarna på styrd forskning som enbart är till för att komma fram till ett i förväg beställt resultat. En forskning som lika gärna kunnat beställas av Kim Jong-Il i Nordkorea, något som uppenbarligen inte vare sig stör eller hindrar folkpartistiska ministrar.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DN EX SvD AB12 t

[tags]Jan Björklund, Nyamko Sabuni, Folkpartiet, Forskning, Anders Lange, Henrik Bachner, Heléne Lööw, FFLH, Forum för levande historia, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Rasism, Populism, Vetenskap, Forskning, Etik, Skolan, Lagar, Politik[/tags]

  9 comments for “Björklund, Sabuni och beställd forskning?

 1. Lärare
  31 maj, 2009 at 07:23

  Det handlar precis som du skriver om att FP återigen fiskar i grumliga vatten. Själv arbetar jag som högstadielärare i en invandrartät skola, och visst händer det att framförallt flickor inte kommer på baddagar, men vi har löst det genom att separera grupperna. Då minskar problemen, likadant gör vi med religionsundervisning. Vi engagerar eleverna att själva biträda i klassen, något som fungerat utmärkt. Man är bara ute efter SD-väljare här, som vanligt.

 2. Erik
  31 maj, 2009 at 07:54

  Vad en statlig myndighet som ska stödja sionism har med muslimska flickor att göra är obegripligt, om man inte inser att de slår två flugor i en smäll.

 3. Pingback: Beck
 4. jon
  31 maj, 2009 at 13:40

  Lärare: Det är ju separeringen av grupper som är grunden till de flesta samhällsproblem idag. Och i skolan så lär man sig alltså att detta är OK…

  Att separera grupper är bara en kortsiktigt lösning på problemet.

 5. fofo
  31 maj, 2009 at 18:46

  Sveriges sjukaste politiker, Majoren björkman och rasisten sabuni! man vrider och vänder på ord och begrepp och få till det på det sjukaste möjliga sättet. som om Sverige är invaderad av hederskulturen (vad det nu är för nåt!?)

  Det är val snart, Rösta bort dessa sjuklingar…………..

 6. ost
  31 maj, 2009 at 19:07

  Som: Jon säger, delningen av grupperna är grunden för allt problem…
  Lärare: jag jobbar också på en invadrartät skola i södra sverige och detta att (framför allt flickor) inte får delta i den dagliga aktiviteten är ett RIKTIGT problem, vad som inte är ett problem är att ¨några¨ kan tycka det är ¨nazistiskt, fascistiskt¨ osv så fort alla inte får göra precis som denne känner.

  smått halvtramsigt

 7. KGH
  31 maj, 2009 at 21:27

  Separerade grupper? Är inte det apartheid?

  Om vi nu har en läroplan som skall gälla i skolan så kan vi inte ha en massa undantag.

  Om jag skulle vilja att mina barn inte skall delta i genusundervisning av religiösa (och politiska) skäl, så är jag säker på att detta inte skule bifallas? Varför skall undantag beviljas för att en familj tror på en gammal sagobok?

 8. 1 juni, 2009 at 17:31

  Hur många sånna här ”beställnings”-rapporter ska denna regering egentligen göra. Skäms dom inte heller när dessa beställningsuppdrag inte visar sig hålla för närmre granskning?

 9. Sara G
  2 juni, 2009 at 09:05

  Det enda vi kan göra är att PROTESTERA och PROTESTERA mot bristen på vetenskaplighet
  hos myndigheten Levande Historia FÖR VISSA!
  Jag blir så uppbragt och förbannad, hoppas att fler blir det när och betänker noga hur den obskyra myndighetens uppdrag bara gynnar en del – och med det
  bidrar till djupare klyftor, rasism och vidgad okunskap om historia.
  Forskning ska bedrivas objektivt och öka förståelse mellan människor. Levande Historia tillrättalägger en falsk historiesyn och är djupt subjektiv och direkt felaktig.
  Varför tillåts våra skattepengar gå till något så odemokratiskt och fel?
  Jag har inte förlåtit förre statsministern Göran Persson för att han etablerade Levande Historia, reste självsvåldligt till den ockuperade staden Jerusalem, satte på sig kippa och tog emot beröm från rent kriminella individer!

Comments are closed.