Arctic Sea är sänkt

Vi är många som levt i en föreställning om att fartygskapare och sjörövare enbart höll till i länder med extrem fattigdom och där länderna dessutom ofta saknar både flotta, poliser och ett fungerande rättsväsende. I vår föreställningsvärd blir dessa människor ofta mörkhyade och bosatta i länder långt söderut. Sett ur den aspekten så kan man konstatera att denna kapning för det goda med sig att den ruckar på en och annan fördom.


DN:
”Det maltesisktflaggade fartyget blev del i en svensk polisutredning i samband med att de första uppgifterna om fartyget blev kända i Sverige, den 30 juli. Svensk polis hade då via diplomatiska kontakter fått kännedom om en ytterst märklig incident i vattnen mellan Öland och Gotland. Personalen på Arctic Sea hade då kontaktat företaget som äger fartyget och meddelat att de den 24 juni bordats av ett tiotal svartklädda personer som utgav sig vara poliser. De svartklädda männen hade ställt frågor om narkotika, bundit och slagit flera besättningsmedlemmar för att därefter försvinna relativt tomhänta i en öppen båt.”

Dagens Nyheter uppger att svensk polis haft telefonkontakt med fartyget den 31 juli, något som måste vara den allra senaste kontakten. Man befann sig då utanför Portugal, men det är oklart om den positionen har bekräftats.

Idag kan man, som jag konstaterar i rubriken, på goda grunder befara att fartyget är sänkt av främmande makt, alternativt så har det kapats. Talet om att fartyget bordats i Östersjön verkar korrekt om man ser till de positionsangivelser som automatiskt lämnats från båten. Man hade en fast kurs, stannade och drev ett antal timmar, sedan återtog man kursen söderöver.

Någon har således ansett att ett fartyg lastat med timmer var värt att borda, man har dessutom gjort det i svenska farvatten, ett land med välutbyggd kustbevakning tillika marina resurser. Den första slutsatsen man kan dra är att man givetvis inte var ute efter timret. Det är säkerligen betydligt enklare att själv köpa det timmer man vill ha. Den slutsatsen pekar klart och entydigt på att det fanns en annan last, någonting som var mycket mer värdefullt att komma över, alternativt att förhindra att det kom fram till mottagaren.

Arctic Sea hade varit i Kaliningrad för översyn innan det lastade timmer i Finland. Det betyder antagligen att lasten kommit ombord där, men den kan givetvis också ha lastats i Finland om den inte var alltför skrymmande. Men om man spekulerar i att lasten bestod av narkotika så tillåter jag mig att anmäla en avvikande uppfattning. Hur många kriminella organisationer har möjlighet att utföra en kommandoräd i ett främmande lands farvatten? Den italienska maffian möjligen, men jag tillåter mig att tvivla.

Då återstår bara organisationer med resurser som är större än maffians, och då talar vi om stater. Fartyget var på väg till Algeriet, ett nordafrikanskt land vars befolkning är muslimsk. Från Algeriet kan man utan alltför stora besvär, i alla fall med klå-
fingriga och misstänksamma myndigheter, smuggla vidare vapen och annan krigsmateriel som t.ex.

arctic sea

robotvapen. SAM-missiler som går att använda mot amerikanska helikoptrar och flygplan, bara för att välja ut ett land bland tänkbara mål, eller varför inte israeliska?

Om USA får vetskap om något sådant så kan man agera på olika sätt, dels kan man givetvis ställa till med en rejäl diplomatisk kris med avsändarlandet, men man kan lika gärna skicka en grupp elitsoldater för att helt enkelt ta kontroll över fartyget för att senare sänka det i exempelvis Biscayabukten. Då har man lyckats avvärja ett tänkbart hot mot sina egna stridskrafter samtidigt som budskapet till avsändaren är klockrent; – Vi kommer göra om detta om det behövs.

Under alla omständigheter så har vi nu sett upp-
takten till något som förefaller vara en spionthriller fast i verkligheten. Några författare känner sig säkerligen inspirerade av detta mysterium så vi kan räkna med att inom något eller några år hitta paralleller till denna händelse i böcker, eller varför inte i en spelfilm från Hollywood.

Håll med mig om att denna teori väl rimmar med Rysslands mobilisering av flottenheter som ska söka efter Arctic Sea, frågan är om någon kommer att få se detta fartyg igen, eller dess besättning. En annan sak är att svenska myndigheter kanske vet mer om detta än vad som framkommit. Om en kommandoräd utförts från svenska vatten så är det med vår regerings tysta godkännande.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , dn1 svd1 ex ab1234 dbl1 pol Lasse t

[tags]Actic Sea, USA, Israel, Kommandoräd, Vapensmuggling, Narkotika, Mellanöstern, Terrorister, Högerrregeringen, Soldater, Elitsoldater, Marines, Politik[/tags]

  30 comments for “Arctic Sea är sänkt

 1. Pingback: Andy W
 2. Pingback: Micke F
 3. mr Biz
  14 augusti, 2009 at 10:02

  Även om båten är sänkt så går det inte att sänka timmerlasten. Den skulle flyta omkring och visa att och var det hänt.
  Knarkteorin är svårsmält därför att resan går i ”fel” riktning.

  När man söker Arctic Sea på http://aprs.fi , –spåra anrop, –välj en dag, –ser man att Google raderat alla positionsuppgifter för den 24/7, dvs när ”kapningen” ägde rum. Där kan man dessutom förundras över den avvikande mängden anrop två dygn innan.
  Att Google verkligen mörkar står klart vid jämförelse med att positionsuppgifter på MarineTraffic.com visar att Arctic Sea var sökbar även under och efter tiden för ”kapningen”. AIS:en har alltså fungerat hela tiden fram till 29/7.

  Vem har makt nog att få Google att censurera?

  • 14 augusti, 2009 at 10:29

   Lasten är fjättrad med kätting, ordentligt fjättrad av rena säkerhetsskäl. Att den skulle flyta upp är mycket tveksamt.

 4. Christer W
  14 augusti, 2009 at 11:13

  Om det finns/fanns vapen i lasten tvivlar jag på att slutdestinationen för båten var Algeriet. De har ju egna problem med en fundamentalistisk rörelse. Tänkbara alternativ hamnalternativ kan vara Tunisien, Libyen eller Mauretanien. Det sistnämnda landet är i mina ögon sett starkaste kandidaten om det gäller vapen smuggling, ett fattigt land som behöver inkomster. Och så finns Väst-Sahara i närheten.

 5. Anders
  14 augusti, 2009 at 11:18

  Man ska ha klart för sig att små båtar med magra somalier klarar av att kapa stora fartyg.
  Givetvis kan man lika gärna göra detta på Östersjön som någon annanstans.

  Att halva ryska flottan är i farten indikerar att denna båt har en mycket farlig last.

  Terrorvapen som sålts av ryska maffian är väl en hyffsad hypotes.

 6. Christer W
  14 augusti, 2009 at 11:25

  Jinge, timmerlasten skulle göra att båten inte gick till botten på ett bra tag, båten och timret skulle kunna bli ett hot mot sjöfart genom att ligga under ytan skvalpa omkring.
  Efter en tid skulle kedjorna sprängas när timret expanderar av det vattnet som sugs upp, båten går till botten då och det blir en helsikes massa sjunktimmer i havet, du vet såna där stockar som inte syns men ligger precis under ytan.

  • 14 augusti, 2009 at 12:08

   Christer: Jinge, timmerlasten skulle göra att båten inte gick till botten på ett bra tag

   Nej nej, drömmare där. Det handlar om färskt timmer, nysågade träd. De flyter knappt. Inte håller de ett stålschabrak på 30 000 ton flytande, inte en sekund. Dessutom är timret fjättrat och fastspänt med massor av kätting eftersom det annars finns risk för förskjutning i lasten vid sjögång. Och dessa kättingar är HÅRT spända. Förloppet fördröjs inte alls för att det råkar vara trä, det enda som syns efteråt är en oljefläck och eventuellt annat löst ombord.

   ”Kaparna” är uppfiskade av ett annat fartyg om min teori stämmer, eventuellt en ubåt.

 7. 14 augusti, 2009 at 12:38

  Mycket intressant teori – rimlig också !

  Det behöver iof inte ha varit amerikanska bordare utan kan lika gärna ha varit ryska dito…

  Frågan är väl vad som hänt besättningen. Var dom med på smugglingen så kanske dom är omhändertagna/eller värre.
  Annars borde dom ha släppts.

  I rimlighetens namn borde den stat som utfört en sådan operation ah publicerat resultatet om det var lyckat – kanske inte med detaljer – och möjligen försökt fått det till att det är gjort på internationellt vatten, men ändå…

  Sen kan man fråga sig vilka typer av vapen det kan vara fråga om – riktigt ruggiga grejjer ? :(

  /K

  • 14 augusti, 2009 at 12:55

   Klas: I rimlighetens namn borde den stat som utfört en sådan operation ah publicerat resultatet om det var lyckat

   Det tror jag inte alls, tvärtom. Varför reta världsopinionen när det räcker med att mottagaren av lasten förstår vad det handlar om..?

 8. Marcus R
  14 augusti, 2009 at 14:00

  #11 Jinge – Om det är en såpass farlig last att man bordar och sänker skeppet så tror jag inte man hade retat världsoppinionen jättemycket faktiskt. Jag tror inte majoriteten av människor skulle bry sig ifall t ex en båt med en utsmugglad kärnstridsspets ombord skulle bli bordat av jänkarna eller för den delen ryssarna – iaf inte om det är terrorister eller maffian som ligger bakom.

  Men visst, det är lättare att bara undvika ämnet så slipper man svara på frågor som kan ge en negativ syn på vilken stat det än var som låg bakom en sådan sak.

 9. Christer W
  14 augusti, 2009 at 14:44

  Jag har svårt att tänka mig att köparen av timret är intresserad av att frakta terpentinsmakande vatten till Algeriet. Troligtvis är timret randbarkat och torkat för att reducera fukthalten (och även förhindra sprickbildning) och därmed vikten.
  När timret bevattnas är när det är obarkat och det är för att förhindra skadeinsekter men får det torka obarkat så kan det bli stockblånad och rötangripet och därmed dåligt betalt
  En fukthalt över 30%, temperaturer över 0 upp till 38 -40 grader plus lite näring och syre så kan virkets kvalitet försämras radikalt.
  Vanligtvis ligger medeltalet på fukthalten i torkat virke runt 20 – 23% om jag minns rätt, betydligt lägren än vad ”färskt” timmer har
  För övrigt torkad gran och fura består av 70% luft och 30% ved.
  Lite ovidkommande info om skogsråvara som synes.

 10. 14 augusti, 2009 at 14:55

  Christer! Jag begriper egentligen inte din kommentar i något enda avseende. Inte heller vad terpentin skulle ha med saken att göra. Men låt oss vara överens om att ett fartyg som består av 30-40 000 ton stål skulle kräva ett par hundra tusen ton torkat timmer som flöte för att hålla det uppe längre tid än 10 sekunder?

  En träbit som väger ett kilo håller inte en järbit med samma vikt ovanför vattenytan. Möjligen kan en luftballong som väger ett kilo göra det…

  Om den är uppblåst… :-)

 11. Christer W
  14 augusti, 2009 at 15:20

  De flesta barrväxter innehåller terpentin, en del är riktig eldfägna, Tuja t.ex. .
  Det andra är att vattnets tryck ökar ganska snabbt, redan vid en meters djup har trycket ökat med ca 10%, vid 10 meters djup är det dubbelt så högt än vid ytan.
  Detta betyder att föremål som innehåller luft och inte tar in vatten bara sjunker till ett jämviktsläge, detta läge kan vara från strax under ytan och då utgör det en stor fara.

 12. mr Biz
  14 augusti, 2009 at 15:54

  Om Arctic Sea var lastad med 6 700 kubikmeter färskt gran- eller talltimmer så har det en densitet på 0,8 och får då under vatten en lyftkraft motsvarande 6700 x 0,2 = 1340 ton.
  Det räcker inte för att hålla Arctic Sea flytande. Dess deplacement är enl Wikipedia 7167 ton och enl samma källa är ett fartygs deplacement lika med fartygs totala vikt, inklusive egenvikt, last, besättning och förråd.

  Frågan är nu om timrets förankring verkligen är dimensionerad för dessa händelser. När syftet med förankringen är att endast hålla kvar lasten även vid kraftigaste sjögång så behövs knappast fjättring som säkrar något som motsvarar tyngden av 27 (1340/50) fullastade långtradare med släp.

  • 14 augusti, 2009 at 16:49

   Du är en riktig räknenisse Biz! :-)

   Då är vi nu överens om att hon sjönk som en sten?

   PS f.ö. hävdar kvällspressen att kapare krävt pengar nu, men inget är bekräftat.

 13. 14 augusti, 2009 at 15:59

  Well – ett skäl till att offentligagöra ett tillslag är ju att visa att man är på alerten och varna andra för att försöak ngt liknande.
  Dessutom vill man väl hålla allmänheten medveten om hot för att få till budgetar för terrorbekämpning.

  Så lyckade operationer brukar man ju faktiskt få nys om – om dom håller sig hyfsat till lagens råmärken – och vapensmugglare brukar sällan hitta sin gunst hos allmänheten. Skulle amerikaner ha gjort ett sådant tillslag på svenskt vatten så vet jag inte hur man agerar, men i de allra flestas ögon så skulle det nog vara iaf halvt-ok om det inte påverkade några svenskar utan bara skurkarna.

  Dessutom brukar sådan här information läcka ut till slut – och har man inte gått ut med sin egen version innan så kan man ställas inför en del pinsamma förklaringar – det blir svårare och svårare att hålla hemligheter i dagens värld !

  mr biz inlägg är fö rätt intressant tycker jag :(

  /K

 14. mr Biz
  14 augusti, 2009 at 17:14

  Jinge!

  Vi är i vart fall inte helt oense. :-)

  Tyska Financial Times vet nu att fartyget finns utanför Sao Antao och de borde väl vara rädda om sitt rykte och ha torrt på fötterna. Eller kanske inte…
  http://www.ftd.de/politik/europa/:Suche-nach-Schiff-Vermisste-Arctic-Sea-geortet/553576.html

  • 14 augusti, 2009 at 17:28

   Biz! Det har varit känt länge nu, men inga bekräftelser har dykt upp. För besättningens del så är det bara att hålla tummarna för att det stämmer. Men kapa fartyg i Östersjön? Och fortsätta färden till Sao Antao?

 15. Marcus R
  14 augusti, 2009 at 17:22

  Jinges blog, inte bara politik utan nu även biologi, fysik och kemi. :)

 16. Christer W
  14 augusti, 2009 at 17:47

  mr Biz, du glömde i din beräkning att vattnets densitet förändras med djupet. För var 10:de meter ökar trycket med 1 atm. Detta förhållande gör att om båten har sjunkit, däcksluckorna håller och däckslasten väl surrad inte behöver gått till botten vid biscaya utan ligga som en flygande holländare på ett antal meters djup.
  Egentligen är det samma princip som för ubåtar.

  Men jag skulle inte bli förvånad om båten felfri och fin ”dök upp” i Pireus Grekland

 17. mr Biz
  14 augusti, 2009 at 17:52

  Smart av FTD att placera fartyget vid Kap Verde som tydligen ligger utanför AIS räckvidd… Går inte att kolla alltså och får väl tills vidare betraktas som ett annat av ekonomernas värdelösa börstips.
  Kapning? Njaäe.. inte gärna när redarna är ryska maffiaogliarker med finsk mantalsskrivningsadress. Nej tack…

 18. 14 augusti, 2009 at 18:23

  Nu säger Aftonbladet att fartyget är hittat. 1,5 miljoner kräver kaparna enligt tidningen.

 19. mr Biz
  14 augusti, 2009 at 19:06

  Christer W #22,

  Du har helt rätt i att fartyget skulle sluta sjunka vid ett tillräckligt djup. Om surrningen håller alltså.

  Lastförmågan för Arctic Sea är 1618 ton (ej att förväxla med vikt i dessa sammanhang) som räknas om till volym och (nettotonnage, NT) och 1 NT ~ 100 kubikfot ~ 2,83 kubikmeter.
  1618 x 2,83 = 4579 kubikmeter lastutrymme vilket ger att av lasten med 6700 kubikmeter timmer ligger 6700 – 4579 = 2121 kubikmeter ovanför lastutrymmet.
  Dvs, –de kan inte ha några däcksluckor och att kanske 1/3 av lastvolymen i så fall är surrad ovanför lastrummen.

  Tvivlar starkt på att den surrningen håller under vattenytan även om jag, för husfridens skull, nästan håller med Jinge här ovan…

  Låt oss verkligen hoppas att de dyker upp i Pireus om nu inte Kap Verde-ryktena ger något.. :-)

  • 14 augusti, 2009 at 19:24

   Det kanske är en ny variant av budgetubåt? Carl Bildt är ju tillbaka och marinen vill förstås ha fler och större plåtschabrak…

 20. Mr.T
  14 augusti, 2009 at 21:40

  Nåt skumt är det iaf med detta fartyg, eller är det konspiratioriskt att påstå nåt sånt, för hur kan ett fartyg bara försvinna med all teknologi såsom gps, radar, satelliter osv..

  ’Secret cargo’ fear over missing ship
  http://www.examiner.ie/breakingnews/world/secret-cargo-fear-over-missing-ship-422394.html

 21. Ett Namn
  14 augusti, 2009 at 23:13

  Jojo…men man har ju bara timmer som däckslast, inte fan har man ett fartyg av den typen….Så ergo mina herrar o damer, däckslast (inuti sjäva fartygets lastrum kan mycket väl finnas en helt annan last)

 22. Frankie
  15 augusti, 2009 at 02:57

  Väldigt intressanta diskutioner ni för här.
  Mycket ”tänk om”.. Det kan vara sant, det kan oxå vara falskt.. Vem vet egentligen.
  Men det jag vet är att det är inte roligt för någon som är släkt eller nära till besättningen på detta fartyg att läsa rubriker som ”Arctic Sea är sänkt ”.
  / en liten tanke..

  • 15 augusti, 2009 at 05:46

   Frankie! Hur många ryssar i Ryssland läser min blogg tror du?

 23. Gripen
  15 augusti, 2009 at 20:02

  Leif jag läser Anders kommentar inte som ett rasistiskt påhopp på somalier utan mer som ett skämt baserat på hur våra media har rapporterat de somaliska piraterna som vi sände båtar att kämpa mot.

  I detta fall tycker jag att media har varit väldigt tysta och detta är inte något som hände i afrika, detta hände mellan gotland och öland.

Comments are closed.