Troll bland kommenterarerna?


Var och en som har en blogg har råkat ut för dem, trollen, internettrollen. Vissa drabbas extra mycket, i alla fall om de skriver om kon-
troversiella ämnen, men det gör ju sällan undertecknad, även om det kan förekomma…

Ett problem med kommentarerna kan vara att det är svårt att avgöra om det är troll som varit i farten ibland. Är det lätt att se det så blir det papperskorgen direkt, upprepas det så är det spamfiltret, men om det är någon som misslyckas med att uttrycka sig begripligt så kan denna lilla skylt dyka upp. Den uttrycker inte bloggskribentens ringaktning, bara en viss tveksam-
het inför innehållet i det skrivna.

it , , , , , , , ,


2 svar till “Troll bland kommenterarerna?”

  1. Trollskylten var kul, men CENSUR är ett ord och en företeelse jag är kraftigt allergisk emot. Det ger mig direkt diktaturassociationer – förtryck, hemliga polisen, bortförd i natten med huva över huvudet, summariska rättegångar i hemlighet, nackskott…

    Att du ber folk att respektera de regler du satt upp är ok, men en grundpelare i en demokrati är ju just att även stolliga åsikter måste tillåtas. Det alla ändå är överens om behöver ju det minsta skyddet.

    Jag tror inte du menar att du tillämpar den sortens censur som ger mig kalla kårar…

    • Det framgår av reglerna vilka typer av kommentarer som ogillas. Sedan är nackskott en lite föör vid tolkning av begreppet, men idén är inte så dum.. :-P