Köpta journalister igen


Massmedias objektivitet ifrågasätts nu alltmer. En liten privat oväntad erfarenhet är från DN:s osakliga artikel om SWEDHR där jag är vice ordförande och DN:s vägran att ta in en replik – helt i strid med god pressetik och DN:s egen publicerade policy. DN desinformerar friskt och förnekar sin egen policy
Jag återpublicerar nu denna artikel. Jag vet inte om någon svensk journalist är ”köpt” med pengar nu. Längst ned finns en lista på artiklar om hoten mot yttrandefriheten.

Artikeln.
En person som bidragit till denna blogg genom (mycket) kritiska kommentar – vilket uppskattas – har via mail skickat följande fortfarande relevanta kommentar om massmedia.

Kommentaren ”Med det sagt, här kommer vad jag menar är den stora vattendelaren mellan dig och mig och det rör massmedia. Jag ser till exempel inte att tidningar som Times, Washington Post, The Guardian, Aftonbladet och så vidare har någon världsbild de vill föra fram. Jag ser dessa som objektiva nyhetsförmedlare som för fram för allmänheten intressant information oavsett om denne är negativ eller positiv för USA. Dessa nyhetsmedier har inget primärt syfte att antingen rosa eller risa USA.”
Jag tror att de flesta i landet delar denna kommentators uppfattning. Dit hör inte jag. Jag tog detta som utgångspunkt för 3 blogginlägg om massmedia tidigare. De publicerades i augusti 2013: 6/8 (http://jinge.se/allmant/ar-massmedia-objektiva-del-1.htm), 8/8 och 9/8 2013. Massmedia del 1, Massmedia del 2. Strategin för psykologisk krigföring och Massmediabilden del 3. Exemplet Syrien

Detta gästblogginlägg av Ulla Johansson fokuserar på den erfarne och nu avlidne journalisten Udo Ulfkottes bok, vilken är högst relevant i varje diskussion om massmedia.

Udo-Ulfkotte
Udo Ulfkottes ”Gekaufte Journalisten” analyserar tyska media och tyska journalister men vid läsningen känns det mesta igen och liknar det svenska medialandskapet och svenska journalisters arbetssätt. Särskilt deras bindning till Washingtons arbetande propaganda. Och förtigandet av mörka händelser i omvärlden.
Ulfkotte tar först upp mindre och kanske av allmänheten mer genomskådade journalistiska försyndelser. Sjaskiga och fula men kanske mindre skadliga än ren politisk propaganda: En tidning granskar ett företags särskilda produkt. Deras journalist ger ett mycket positivt ”betyg”.

Han/hon belönas inte direkt men får så småningom ett känt journalistpris. Som det betygsatta företaget på ett eller annat sätt i bakgrunden finansierar. En tidning får en inbjudan (Ulfkottes exempel) till ett litet arabiskt oljeland. Reser och skriver. Läsarna tror sig informeras av en av tidningen initierad och betald rapport. I verkligheten har landets diktator betalt journalistens resa, vistelse på lyxhotell, guidad rundtur i landet. Artikeln presenterar därefter självklart landet och dess ledning med stor förståelse för de särskilda förhållandena där. – Den sortens journalistiska arbetssätt är inte Tyskland ensamt om.

Efter ockupationen av Tyskland lämnade USA en mängd proamerikanska organisationer som arv efter sig. Organisationer som idag är högst levande och energiskt arbetande. Där de stora tidningarnas journalister är medlemmar och därmed propagandister för USA och för USA:s fortsatta infiltration i det tyska samhället. I den tyska eliten. ”Atlantik Brücke, American Concil on Germany, Aspen Institute Deutschland” och en mängd liknande organisationer har alla tyska journalister som medlemmar eller som stödjande skribenter. Ulfkotte: ”Efter andra världskrigets slut har de USA-amerikanska lobbyorganisationerna på tysk mark avgett metastaser i mängd.” – Han tvivlar på att bindningen till USA är till Tysklands fördel. Och att ”värdegemenskapen” är fullständig. Det tyska folket ställer varken upp på dödsstraff eller drönarattacker.

Att jämföra med Sverige: Hela det svenska mediafältet är totalt USA-influerat. Att på allvar kritisera USA:s krig eller utrikespolitik förekommer inte här. Washingtons regimskifte i Ukraina beskrivs som en ”demokratiframgång”. De ukrainska fascisternas roll i maktskiftet förtigs. För svenska medias journalister är självklart USA den goda stormakten som ”hjälper” Ukraina. Kritik utesluten. Som svans till Washington piskas en rysslandshets fram i Sverige och en cirkus med ”ryska ubåtar” spelas upp. För att skrämma Sverige in i NATO. USA behöver inte ens utöva påtryckningar eller göra större ansträngningar för att vinna svenska media. De är redan indoktrinerade. Har indoktrinerat sig själva. Att gå mot strömmen och skriva en objektiv analys stoppar sedan alla karriärmöjligheter. Gäller i Tyskland som i Sverige.

I ”Gekaufte Journalisten” ägnar Ulfkotte stort utrymme åt hur övergången till euron propagerades fram i Tyskland. Hur den tyska allmänheten som ville hålla fast vid D-marken skrämdes och pressades att acceptera euron. Hur de som vågade kritisera ett övergivande av den stabila D-marken hånades som bakåtsträvare och fega. Ulfkotte är bitter över hur den propaganda som stöddes av tidningarnas och tv-kanalernas journalister utformades. Över den överdrivna entusiasmen och över okunnigheten. Och pekar på att kritikerna nu fått rätt. Att entusiasmen svalnat. Att allmänheten bedrogs och förlorade.
Sverige valde bort euron men propaganda för att rösta ”ja” egentligen lika ihärdig här och hånet mot kritikerna känner vi igen. Vi klarade oss men har fått ”marknadens” alla privatiseringar som ett annat straff. Även de frampressade av en enorm propaganda för den stöldens fördelar.
Ulfkotte konstaterar att få tidningar, få journalister, ställer hederligt upp för medborgarna. De absolut flesta skriver i elitens intresse. Antingen det gäller inrikespolitiska skeenden, förhållandet till stormakten USA, eller ekonomiska ”reformer” som drabbar medborgarna. De arbetar där med förtiganden, halvsanningar eller rena lögner.

Med andra ord: Lita aldrig på vad du läser i dagstidningen eller ser i tv-kanalerna. – I det ger jag Ulfkotte rätt. Dock är hans kritik en medelklassmans indignation. Den är inte ”vänster”. Tar inte upp att socialt
utsatta gruppers situation förvärras av dessa media som alltid är trogna mot eliten och elitens intressen. Nämner dock i ett kapitel att journalisternas skönmålning av tillståndet i det tyska samhället i sig är skadlig.
För att undkomma medias hjärntvätt vill han att vi söker oss till fristående media på nätet. Stänger av tv-kanalerna och säger upp tidningsprenumerationerna. En ganska naiv tanke. Vilka vanliga medborgare har tid och kraft att leta på nätet efter objektiv information? Man köper det lättillgängliga. Vanliga medias nyheter och den falska ”informationen”. Som vi inte har makt att kontrollera.
Artonhundratalets samhällsforskare analyserade det nya kapitalistiska samhället och de nya makthavarna – industrimagnaterna. Förskräcktes över råheten i utvecklingen men trodde ändå på en framtida demokrati. Politisk och ekonomisk. Vad de inte kunde förutspå var det propagandamaskineri som under nittonhundratalet skapades med en ny tekniks hjälp. En flod av text och bild som fyller vårt medvetande med av eliten önskat innehåll. En ljugande beskrivning av samhället som förvrider vår förmåga att se verkligheten och därför gör att ”en annan värld” blir omöjlig att nå.

Propagana 1 untitled

Anders Romelsjö. Kommentarer och tillägg.

* Det har under senare år skett en väldig koncentration av ägandet av massmedierna till få aktörer. I USA 2011 ägde sex bolag 90 procent av mediemarknaden, jämfört med 50 bolag år 1983. De sex bolagen är General Electric (NBC, Universal), Newscorp (Fox & Wall Street Journal), Disney, Viacom (Paramount & MTV) och Time Warner (CNN, Time, Warner Broth. Dessa är kapitalistiska storbolag med ökad profit som främsta mål. Massmedia som avviker från ”mainstream media” riskerar att få färre annonser och kritik just från ”mainstream media”.
* En studie från FAIR – Fairness and Accuracy in Reporting visar att de stora massmediaägarna och finanskapitalet har ett dominerande inflytande i de offentliga ”public” TV-programmen och massmedia. De är alltså inte alls självständiga, om någon nu trott det.(http://corporatemediaexposed.com/who-owns-the-media/;

* Vi behandlar massmedia och ideologiproduktion i kapitel 9 i boken ”USA som världspolis”.
Kapitel 9 • Konsten att legitimera krig
9.1 Inledning
9.2 En modell för ideologispridning
9.3 »Inbäddade journalister«
9.4 Kalla kriget och rättfärdigandet av en världsbild
9.5 Den öppna dörrens politik – frihet för ekonomisk intervention
9.6 Det nationella intresset – en blandning av handel och nationalism
9.7 En överideologi som rättfärdigar krig
9.8 Intervju med journalisten Lizzie Phelan
9.9 Sammanfattning
9.10 Litteratur
Bilaga: Exempel på ideologiproduktion

Herman & Chomsky (1988) skriver i sin bok om den propagandamodell som massmedia i USA huvudsakligen använder, och som fortfarande är aktuell ännu efter ett kvartssekel:
Chomsky 230px-Chomsky

”Massmedia fungerar som ett system för kommunikation av meddelanden och symboler till allmänheten. Uppgiften är att roa, underhålla, informera, och inskärpa hos individerna värden, föreställningar och uppförandekoder för att integrera dem i samhällets strukturer av institutioner. I en värld med koncentrerad rikedom och stora konflikter kring klassintressen krävs systematisk propaganda för att den fullfölja denna roll. I länder där maktens spakar är i händerna på statsbyråkratin kompletteras mediamonopol med officiell censur, vilket visar att media tjänar den dominerande elitens mål. Det är mycket svårare att se ett propagandasystem i arbete när media är privatägda och en formell censur saknas. Det är särskilt påtagligt när media aktivt tävlar om att, periodvis attackera och avslöja felgrepp hos företag eller myndigheter, samtidigt som media starkt målar upp bilden av sig som talesmän för yttrandefrihet och allmänhetens röst. Vad som inte är påtagligt (och inte diskuteras i media) är den kritik som framförs är begränsad, lika litet betydelsen av de stora skillnaderna i resurser har för tillgången till privata media och dess utnyttjande.

En propagandamodell fokuserar i stället på denna skillnad i resurser och makt, och dess effekt på flera nivåer av massmedias prioriteringar. Den spårar rötterna till att pengar och makt har förmågan att filtrera nyheter, så att de passar att trycka, marginalisera missnöjet, och tillåta att regering och förhärskande privata intressen får igenom sitt budskap till allmänheten.”

Ulfkottes bok visar att ingen förbättring skett på 25 år – tvärtom. Vi får inte ge upp utan kämpa vidare, och bli bättre. /strong>

Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.


Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
Hur USA ska censurera internet
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
Minskad frihet på nätet i Tyskland
Principiellt om tryckfrihet 20/10
Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina

i Andra om: , , ,, , , , , , ,
intressant.se , ,,, , , ,

Newsvoice om Ulfkotte Intervju med U Ulfkotte Massmedia, blogginlägg 6/8 2013
FRanz Smidek om NATO Kapitalintressen i offentliga massmedia
DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,


27 svar till “Köpta journalister igen”

 1. Du har ju rätt, inget att tilägga, den anonyme mejlaren måste antingen vara naiv eller ja varför inte betald när han säger sånt trams. Inte ens värt att kommentera.

 2. Läste igår att man i USA och Storbrittanien undersöker hur man ska begränsa (förbjuda?) ryska medier som Sputnik och RT som blir allt populärare här i väst. Och självklart vill ägare för MSM-media och politiker få stopp på alternativen eftersom det är svårare att sprida lögnerna utan mothugg, som varit fallet fram till nu. Alla varningsklockor borde ju börja ljuda på nyhetsredaktioner, men det är inte så mycket som ett pip om denna skandal. Snacka om självcensur, men tyvärr har det gått så långt med hjärntvätten att detta uppfattas som något normalt och nödvändigt bland journalister i väst numera. Ett annat inslag med stor komik var ju Säpos rapport om det ökade ryska spionaget mot Sverige, vilket ju är en konsekvens av Sveriges undfallenhet mot USA. Att USA spionerar långt mer på Sverige ”missar” tydligen idioterna på Säpo (som allt annat) men det är väl meningen antar jag. När förbjuds bloggar som denna är väl frågan man ska ställa sig när Sputnik, Al.Jazeera, RT och andra alternativa media tystats?

 3. Den ”kommentaren” saknar kontext, och är en typiskt allmänt ”blanket statement” generalisering. Varje enskilt -och konkret- fall måste bedömas för sig. Det är magstarkt att skriva ”objektivt” i en så uppenbart ögontjänarstyrd/inbäddad och annonsfinansierad och hållhakad värld som den massmediala (förödande när det gäller den journalistiska integriteten). Detta omedvetna/medvetna självbedrägeri är sprängfyllt av diverse neutraliseringstekniker såväl som ointresse och karriärpositionering etc, och förklarar en del av ”oförmågan” eller jävet att ifrågasätta den grupp man tillhör (eller aspirerar på att tillhöra). Medieforskare har skrivit luntor i ämnet.

  I en purfärsk brevväxling mellan Chomsky och George Yanzy på NYT klarläggs detta fenomen ganska tydligt, och visar vad som ligger till grund för de kollektiva västerländska medvetandet och inte minst funktionella narrativ. Mycket instruktivt om man är det minsta intresserad av att förstå samtiden. Klart är att som kultur beträffar så famlar den västerländska sfären i det nedre regionerna på den kohlbergska moralskalan.

  http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/03/18/noam-chomsky-on-the-roots-of-american-racism/?action=click&contentCollection=Magazine&module=MostEmailed&version=Full&region=Marginalia&src=me&pgtype=article

 4. I det anglosaxiska fallet finns det som Anders tar upp en uppsjö av redogörelser för hur medierna är köpta propagandamegafoner för dem som vill ta del av informationen och Carroll Quigley ( som Chomsky aldrig citerar) tog före honom upp hur just Times tidigare spelade en central roll som huvudorgan för etablissemangets prägling.
  För svensk del tror jag som jag sagt förut att det är tillrådligt att ta del av det som berör Sveriges ekonomiska anknytning till Usa och dollarhegemonin. Enligt Mikael Thuden är vi mycket hårdare uppbundna än många andra. Pensioner och bostadsvärden lär vara helt i händerna på Usas finanselit. Om Sverige är olydigt kan de dumpa svenska värdepapper och styra över pyramidspelet till lydigare länder och krascha oss.

 5. Stephen F. Cohen beskriver exakt amerikanska mediebevakningen av Ryssland som en ’tsunami av skamligt oprofessionellt och politiskt inflammatoriska artiklar.’

  ”If the recent tsunami of shamefully unprofessional and politically inflammatory articles in leading newspapers and magazines—particularly about the Sochi Olympics, Ukraine and, unfailingly, President Vladimir Putin—is an indication, this media malpractice is now pervasive and the new norm.
  There are notable exceptions, but a general pattern has developed. Even in the venerable New York Times and Washington Post, news reports, editorials and commentaries no longer adhere rigorously to traditional journalistic standards, often failing to provide essential facts and context; to make a clear distinction between reporting and analysis; to require at least two different political or “expert” views on major developments; or to publish opposing opinions on their op-ed pages. As a result, American media on Russia today are less objective, less balanced, more conformist and scarcely less ideological than when they covered Soviet Russia during the Cold War.”
  http://www.informationclearinghouse.info/article37635.htm

 6. NATO uppfattar ”rysk media” som ett allvarligt hot i Ukraina kriget:

  ”NATO countries may be ramping up their war of words in the coming weeks in Ukraine, where Russian propaganda flows freely into the east while ill-prepared security forces can’t even talk to one another.”

  ”Multiple officials who spoke with U.S. News say planning is underway to bolster the Ukrainian government’s ability to communicate among its security services and broadcast to the general public. The details are still being worked out, including whether this would require troops from NATO countries on the ground in Ukraine to train and support the effort.”

  “We are starting some projects together with others, understanding the time factor is of the essence,” says Janis Sarts, Latvia’s state secretary of defence and second highest ranking official at the ministry.”

  “We’re looking at something that would help Ukrainians to deal with the propaganda that is going on,” he tells U.S. News. “We’ve heard this is a very interesting proposition for [Ukraine].”

  ”The U.S. has been involved in these discussions, Sarts says. When asked whether the prospective plans would include putting troops or trainers on the ground in Ukraine, he says, “Yes. I think that would help.” He declined to comment further on the size, scope and cost of the mission.”

  http://www.blacklistednews.com/NATO_Countries_Planning_Communications_%E2%80%9CPsyOps%E2%80%9D_Mission_in_Ukraine_with_troops_or_trainers_on_the_ground/34908/0/38/38/Y/M.html

 7. Germans Abandon Major News Sites in Anger Over Slanted Russia Coverage

  Triggered by reader disaffection, internet traffic has collapsed for half a dozen major German me-dia websites
  What’s going on in the German media is huge. It is one of the most popular subjects on our site. The US and UK media have been hugely biased in their coverage of Russia, but German media has been far, far, worse, to the point which strains credulity.
  http://russia-insider.com/en/germany_politics_ukraine_media_watch/2014/11/10/08-50-10pm/germans_abandon_major_news_sites_anger

  Germany’s largest public broadcaster admits ‘too little Russian interests’ in Ukraine cov-erage
  The chief director of ARD, Germany’s largest public TV broadcaster, responded to viewers’ criticism and the supervisory committee over its coverage of the Ukraine crisis. He said it con-veyed Russian interests “too little” and could question NATO more.
  Kai Gniffke, the TV channel’s editor-in-chief, published a statement on his blog on Tuesday, stating: “Maybe we have conveyed too little of Russian interests to the German viewers. We could possibly have examined the position of NATO even more critically.”
  http://rt.com/news/192332-german-tv-ukraine-bias/

  The tenacity of Western attempts to give the Ukrainian crisis an explicitly anti-Russian slant has been noted by a German political satire show, which ridiculed the apparent manner the United States presents its evidence.
  The host of Extra 3, the comedy show aired by German TV channel NDR, got the program going with a few pieces of ’evidence’: a US-photographed satellite image that supposedly de-picts Russian complicity in cross-border fire with Ukraine, and a picture that appeared to be drawn by a child with color crayons.
  http://rt.com/news/179288-german-show-ukraine-evidence-ridiculed/

  ‘Freedom of speech in Russia, not here!’ German TV mocks Western media’s Ukraine coverage

  Double standards, distortion of facts and omissions – a German political satire show has made fun of the way the conflict in eastern Ukraine is reported in Western media.
  http://rt.com/news/190992-german-comedy-media-ukraine/

 8. Västerländska media – formellt fria men knappast obundna.
  They say – ”the only reason that the Russian people look askance at the United States is that they are being deceived by the lying “propaganda” dictated by the evil Vladimir Putin. By contrast, the American people always get the straight story from their mainstream U.S. news media, the gold standard for the world!”

  https://consortiumnews.com/2015/03/10/official-washingtons-delusions-on-delusions/

 9. Citat ur boken ”Det Står ett rum här och väntar på dig…” av Ingrid Carlberg

  ”Strax före jul 1956 hade CIA:s Stockholmskontor rapporterat om en lovande
  värvning, som kunde bli till nytta på det området. En anonym svensk journalist
  hade rekryterats för att plantera nyheter av antisovjetisk karaktär i svensk press.
  Raoul Wallenberg var ett av de ämnen som den enligt uppgift entusiastiske
  journalisten skull täcka. CIA har sekretessbelagt journalistens identitet.”

 10. Att svenska journalister skulle vara neutrala, objektiva, inte föra fram en särskild världsbild samt ge en objektiv bild av USA, är ett skämt. Antingen arbetar den som skrev citatet på en större tidning eller så är personen inte journalist, men lojal och mycket naiv prenumerant på en större svensk tidning.

  ”…vidare har någon världsbild de vill föra fram. Jag ser dessa som objektiva nyhetsförmedlare som för fram för allmänheten intressant information oavsett om denne är negativ eller positiv för USA. Dessa nyhetsmedier har inget primärt syfte att antingen rosa eller risa USA.”

 11. Jag skulle vilja tillägga det professor Johan Galtung, anförde i Ord Bild, nr. 5, 1994, där han debatterade med professor Göran Therborn om information. Där säjer han på sidan 24: ”Människor är inte så mycket bättre informerade nu än förr. Amerikanska uppgifter visar att 40% av utrikesnyheterna fabriceras av 50 PR-företag. När det gäller Wall Street Journal är motsvarande siffra hela 50%. Det är alldeles ohyggliga siffror. De viktigaste företagen är Ruder & Finn och Hill & Knowlton. Hill & Knowlton arbetade för Kuwaits regering; de fabricerade bl.a. den nyhet som alla svenska tidningar publicerade, nämligen att irakiska soldater rövade bort nyfödda barn i kuvöser. PR-folket producerade och CIA såg till att det publicerades…professor Galtung säjer vidare: Kroatiens regering blev efter Kuwaitkriget en av Hill & Knowltons viktigaste uppdragsgivare…..vidare: Det krävs ett stort mod hos en svensk tidningsredaktör för att producera en verklighetsbild som avviker väsentligt från den amerikanska.

  Detta publicerades alltså 1995. Idag har dessa förhållanden inte förbättrats utan förmodligen förvärrats. Hälsningar Agneta Norberg, ordförande, Sveriges Fredsråd.

  PS. Generalsekreteraren i Sveriges FN förbund, Alexander Gabelic, arbetade för Hill & Knowlton. Hans namn stod på deras hemsida. Nu är hans namn borttaget. Det kan ha samband med att jag för ett antal år sedan deltog i FN-förbundets årliga konferens i Södertälje. Jag hade skrivit HILL & KNOWLTON på ett stort plakat och gick fram på podiet ,höll upp skylten och sa med hög röst till de församlade, att Alexander Gabelic arbetade för denna PR-firma.

 12. Nyhetsbanken har idag lagt ut ett riktigt scoop för alla som kan tyska. Den tyske konservative toppolitikern Willy Wimmer håller ett halvtimmesföredrag där han bl.a. berör kollapsen inom tyska media. Men det mest chockerande i föredraget handlar om andra saker. Se i inledningen hur han berättar om ett Nato-krigsspel han medverkade i som förbundskansler Kohls högra hand, och som utmynnade i att Nato krävde att tyska städer av dem själva skulle utsättas för nukleär utsläckning. Det blev för mycket för både Wimmer och Kohl och Tyskland drog sig ur krigsspelet. Sedan dess har Wimmer varit övertygad fredspolitiker, som förklarar att Nato inte längre är ett försvarsförbund utan en angreppspakt.
  Mot slutet av föredraget berättar han om en konferens i Bratislava år 2000 för central- och östeuropeiska regeringschefer där USA:s representanter helt öppet deklarerar hur de vill att Europa ånyo skall klyvas itu, genom en röd linje från Riga till Odessa i Ukraina. Enligt den vid tidpunkten högt uppsatte Wimmer är dagens Ukrainakris slutpunken på den år 2000 uppdragna planen.
  Tysk grundlag förbjuder att angreppskrig utgår från tysk mark. Bombningen av Jugoslavien var bl.a. även en överträdelse av tysk grundlag. Därom är dåvarande förbundskanslern Schröder även själv medveten och Wimmer undrar varför han inte har åtalats. Detta och mycket mer i Wimmers föredrag, tillsvidare dock otextat.

 13. Vänsteraktivister stämplas ofta för att de alltför ensidigt kritiserar USA, Nato och västalliansen. Noam Chomsky bemöter denna kritik med följande resonemang:. ”Vår primära moraliska plikt är att anmärka på våra egna ledare samt ledare för länder med vilka vi är nära förbundna. Det är dessa eliter vi kan påverka och det är deras aktioner/missgrepp, som vi är ansvariga för”
  ”En handlings etiska relevans beror på dess sannolika konsekvens. Det är enkelt att i allmänna termer fördöma våld – en kritik av ungefär samma moraliska betydelse, som att anmärka på de våldshandlingar som ägde rum på 1800 talet”.

 14. kanske den viktigaste frågan vem/vilka äger västmedia? De sex mediamonopolen ägs av bankirvampyr-maffian. Vad som berättas och inte berättas följer därav. Ett hemskt exempel: Folkmordet i Palestina. Om detta folkmord må vi inte berätta. Istället framställs dessa mördare som offer. Som Orwell sa: Krig är fred; Okunskap är salighet.

 15. Jag anser att att sökandet till efter alternativ och fristående media på nätet är rimlig med tanke på massmedias ägarförhållanden. Denna blogg är en alternativ källa.

  Många människor ar redan gjort valet att stänga av tv-kanalerna och säg upp tidningsprenumerationerna. Internet erbjuder morgondagens nyheter redan idag. Alternativa källor erbjuder oftast läsaren en bättre analys.

  Många vanliga medborgare tar idag den tid och den kraft de har att leta på nätet efter objektiv information hellre än att svära på lögn-media som vilseleder och mörkar.

  Visserligen följer fortfarande många omedvetna fortfarande massmedias nyheter och den falska ”informationen”, men jag tror vi befinner oss i en övergångsfas vilket kommer leda till att makten åter förskjuts till folket.

  Alltmer kommer människor upptäcka den medvetna hjärntvätten och befria sig:
  http://newsvoice.se/2016/03/22/tv-och-massmedia-ersatts-alltmer-av-hogkvalitativa-medborgarjournalister-martin-gustavsson/

  Inga meningslösa hittepåjobb i världen kommer kunna förhindra det som kommer. Teknologin ligger i var människas hand.

 16. Soldathandboken uppmanar oss i princip till psykologiskt försvar. Vi uppmanas i vår svenska Soldatandbok att tala med varann om vad som verkar rimligt, sant och osant, d.v.s. det som fulmedierna gör allt för att förhindra genom att försöka spärra oss som granskar vad som sker på olika vis.

  Social media kontrollerad av monopolkapitalet/främmande makt stänger givetvis nu ned de som granskar deras egna operatörer i Sverige. 1+1=2

  Newsvoice sammanfattning om sitt besök hos Google, DN, Expressen och Microsoft är en intressant sammanfattning av vad som pågår.

 17. En mycket stor andel av svenska journalister är miljöpartister, det betyder att man kan lura i dem vad som helst. De får lära sig att lalla med på utbildningen. De kan inte skriva eller korrekturläsa, och tror att ”science is settled”. Därmed är de vetenskapligt okunniga, och faktiskt oförmögna att analysera sin omvärld.

  • Du antyder att alla miljöpartister är lättlurade. Som f.d. miljöpartist är jag benägen att hålla med, även jag var lurad. Men jag vaknade när MP:s borgarbrackor tog bort partiets utträdeskrav ur EU. Då visste jag med 100% säkerhet att majoriteten av partiet inte brydde sig om ekologisk hållbarhet. Men problemet med lättlurade människor är inte isolerat till Miljöpartiet.

   Människor görs lättlurade genom att utbildningssystemet INTE hjälper till att göra eleverna intelligentare, ex. genom lära dem att tänka logiskt, öppet, skeptiskt och se igenom olika argumentationsfel (filosofi), förstå hur psyket fungerar (psykologi), samt hur man ställer upp teorier och falsifierar dem (vetenskaplig metod), samt lär dem olika former av osanning så att de har verktygen för att kunna bli mindre naiva.

   Medvetet läggs dessa utbildningar i skymundan för majoriteten i utbildningssystemet, trots att de är i själva verket är mycket viktiga för en fungerande demokrati, för folket av folket.

 18. Lügenpresses viktigaste uppgift – just det ljuga, avleda och tysta. Västmedia har ljugit, avlett och tystat sanningen hur lång som helst. Det finns minst 6 miljoner exemplar på just detta det viktigaste uppgiften som Lügenpresse har åtagit sig att utföra. Här är allra senaste:
  http://www.voltairenet.org/article200978.html

  • Tack för artikel-tipset. Mycket välskrivet, men får jag föreslå att du slutar använda begreppet ”lügenpress”, eftersom det är tyska och enbart pekar på tidningar. Använd istället ”lögnmedia”, vilket är mer korrekt. Själv använder jag ”fulmedia” eftersom de inte enbart ljuger, men är fula också, ex. undanhåller fakta, vilseleder med olika psykologiska trix, samt inte tillåter dementier av felaktig information.

 19. […] Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet. Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel Hur USA ska censurera internet USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten * Ökad censur i USA Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen * Den nya McCarthyismen * Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK * Även Danmark vill minska yttrandefriheten * Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående * Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter * Censurerat om massakern i Odessa * EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike * Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige? * Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet * Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland * Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism Minskad frihet på nätet i Tyskland Principiellt om tryckfrihet 20/10 Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10 Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10 Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10 Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11 Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina Köpta journalister igen […]