Xi Jinpings färdväg till den kinesiska drömmen

Som bekant har Kinas Kommunistparti nyligen haft kongress. Där presenterade Xi Jinping, partiets generalsekreterare presenterade planer för Kina fram till år 2050. Jag har delvis översatt en artikel 21/10 av den kände geopolitiske analytikern Pepe Escobar. Pepe Escobars artikel. Artikeln har också översatts till norska och publicerats på Derimot.no och på Pål Steigan: Xi Jinpings färdväg för den kinesiska drömmen

* En avslutande liten kommentar av mig.

Kan avslöja att jag arbetar på en artikel ”Är Kina socialistiskt eller imperialistiskt?”

Artikeln.

Kinas initiativ – den Nya Silkesvägen – kommer att stimluera landets utveckling och göra drömmen till verklighet.

Nu när president Xi Jinping har blivit vederbörligen upphöjd till det kinesiska kommunistpartiet Pantheon i sällskap med Mao Zedongs Tänkande och Deng Xiaopings teori kommer världen att ha gott om tid att smälta betydelsen av ”Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska egenskaper i en ny tid”.
Xi själv pekade i sitt 3½-timmars tal vid början av den 19:de partikongressen på en ganska förenklad ”socialistisk demokrati” – som det enda alternativet till den västerländska liberala demokratin.
Debatten är öppen om detta mer handlar om en neoliberalistisk ekonomi med kinesiska egenskaper”.

Man vill uppnå:
”Måttligt välmående samhälle” senast 2020.
Basalt moderniserad nation före 2035.
Rik och kraftfull socialistisk nation före 2050.

”Måttligt välmående samhälle” senast 2020.
Xi själv har sedan 2013 kapslat in processen i ett mantra – den kinesiska drömmen. Drömmen måste bli verklighet på drygt tre decennier. Den obevekliga moderniseringsdriften som startades av Dengs reformer har pågått i knappt fyra årtionden. Aktuell historia berättar att det inte finns anledning att tro att fas 2 av denna väldiga kinesiska renässans inte kommer att uppfyllas.
Putin och Xin Jinping originalXin Jinping med sin nära allierade Vladimir Putin
Xi betonade att ”det kinesiska folkets och andra folks drömmar är nära knutna till varandra. Förverkligandet av den kinesiska drömmen är inte möjlig utan en fredlig internationell miljö och en stabil internationell ordning. ”

Han nämnde bara kort Den Nya Silkesvägen, Belt and Road Initiative (BRI) som ”skapat en gynnsam miljö för landets övergripande utveckling”. Han talade inte om BRI:s ambitioner och extraordinära räckvidd, som han gör på alla stora internationella toppmöten och i Davos tidigare i år.
Men det var fortfarande underförstått att för att komma fram till vad Xi definierar som ett ”samhälle av gemensamt öde för mänskligheten” är BRI Kinas ultimata verktyg. BRI, en geopolitisk/geoekonomisk vision är faktiskt Xis – och Kinas – modell för organisering av utrikespolitik och vägledning fram till 2050.

Xi har klart förstått att globalt ledarskap innebär att man måste leda utveckling av nätverk, infrastruktur, finansiering, omfattande tekniskt bistånd, hårdvara för byggnationoch myriad andra finesser av ”modernisering”, mestadels för den globala Södern.
Det skadar inte att detta hjälper till att göra Yuan till en internationell valuta.
Det är lätt att glömma att BRI, en oöverträffad multinationell modell för att ekonomiskt länka alla viktiga platser i Asien till Europa och Afrika, tillkännagavs för bara tre år sedan, i Astana (Centralasien) och i Jakarta (Sydostasien).

Det som ursprungligen var känt som Silkesvägen och 2000-talets Maritima Silkesväg godkändes vid tredje plenarmötet i 18:e Centralkommittén i november 2013. Först efter det att det officiella dokumentet ”“Visions and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Roads”” presenterats i mars 2015, fick hela projektet namnet BRI.

Enligt den officiella kinesiska tidslinjen är vi bara i början av fas 2. Fas 1, från 2013 till 2016, var ”mobilisering”. ”Planering” från 2016 till 2021, har just startat. ”Implementering” ska starta år 2021, ett år innan Xis nya löptid löper ut och pågå till 2049.
Enligt den officiella kinesiska tidslinjen är vi bara i början av fas 2. Fas 1, från 2013 till 2016, var ”mobilisering”. ”Planering”, från 2016 till 2021, är knappt på (och det förklarar varför några stora projekt är online). ”Implementering” ska starta år 2021, ett år innan Xis nya löptid löper ut och går hela vägen till 2049.

Horisonten är således år 2050, som sammanfaller med Xis vision om den ”rika och kraftfulla socialistiska nationen” dröm. Det finns helt enkelt inget annat globalt omfattande ångtgående finansiellt solitt utvecklingsprogram. Och säker inte Asiens och Afrika tillväxtkorridor(Growth Corridor) (AAGC).
Kina Guangzhou_235287_6011-1000x300Guangzhou (Kanton): Kinas främsta frabriksstad, av av Kinas många städer med över 5 miljoner invånare

* Fortsätter med Pepe Escobars text på engelska.

Have BRI, will travel (Nu finns BRI – Resan kan börja)

It starts with Hong Kong. When Xi said, “We will continue to support Hong Kong and Macau in integrating their own development into the overall development of the country”, he meant Hong Kong configured as a major BRI financing hub – its new role after a recent past of business facilitator between China and the West.

Hong Kong’s got what it takes; convertible currency; total capital mobility; rule of law; no tax on interest, dividends and capital gains; total access to China’s capital market/savings; and last but not least, Beijing’s support.

Enter the dream of myriad financing packages (public-private; equity-debt; short-long term bonds). Hong Kong’s BRI role will be of the Total Package international financial center (venture capital; private equity; flotation of stocks and bonds; investment banking; mergers and acquisitions; reinsurance) interlinked with the Greater Bay Area – the 11 cities (including Guangzhou and Shenzhen) of the Pearl River Delta (light/heavy manufacturing; hi-tech venture capitalists, start-ups, investors; top research universities).

That ties up with Xi’s emphasis on innovation. “We will strengthen basic research in applied sciences, launch major national science and technology projects, and prioritize innovation in key generic technologies, cutting-edge frontier technologies, modern engineering technologies, and disruptive technologies.”
KIna Silk RoutesKinas silkesvägar
The integration of the Greater Bay Area is bound to inspire, fuel, and in some cases even mould some of BRI’s key projects.
The Eurasian Land Bridge from Xinjiang to Western Russia (China and Kazakhstan are actively turbo-charging their joint free trade zone at Khorgos).
The China-Mongolia-Russia economic corridor.
The connection of the Central Asian “stans” to West Asia – Iran and Turkey.
The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) from Xinjiang all the way to Gwadar in the Arabian Sea – capable of sparking an “economic revolution” according to Islamabad.
The China-Indochina corridor from Kunming to Singapore.
The Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) corridor (assuming India does not boycott it).
The Maritime Silk Road from coastal southeast China all the way to the Mediterranean, from Piraeus to Venice.

Yiwu-London freight trains, Shanghai-Tehran freight trains, the Turkmenistan to Xinjiang gas pipeline – these are all facts on the ground. Along the way, the technologies and tools of infrastructure connectivity – applied to high-speed rail networks, power plants, solar farms, motorways, bridges, ports, pipelines – will be closely linked with financing by the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the security-economic cooperation imperatives of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) to build the new Eurasia from Shanghai to Rotterdam. Or, to evoke Vladimir Putin’s original vision, even before BRI was launched, “from Lisbon to Vladivostok”.

Xi did not spell it out, but Beijing will do everything to stay as independent as possible from the Western Central Bank system, with the Bank of International Settlements (BIS) to be avoided in as many trade deals as possible to the benefit of yuan-based transactions or outright barter. The petrodollar will be increasingly bypassed (it’s already happening between China and Iran, and Beijing sooner rather than later will demand it from Saudi Arabia.)

Slutresultatet, före 2050, kommer att vara en integrerad marknad på 4,5 miljarder människor som mest använder lokala valutor för bilateral och multilateral handel, eller en korg med valutor (yuan-rubel-rial-yen-rupee).

Xi har lagt Kinas kort – liksom vägkartan – på bordet. När det gäller den kinesiska drömmen är det nu klart; BRI finns – resan kan börja. (Slut på artikeln)

Kommentar: Största hindret mot detta är USA:s imperialism. USA gjorde under Obama en inledande militär styrkeuppbyggnad runt Kina, 1000 mil bort kanske. Man lägger sig i frågan om öarna runt Kina. USA under Obama initierade TTP, en stor planerad ekonomisk union med bl.a. viktiga länder i östra Asien, men Kina fick inte vara med. Trump tippar TTP trotsigt. Bra även för oss?. Den omfattade länder med 40 % av BNP i världen. Men USA har lämnat TTP sedan Trump blev president. Detta underlättar säkert Nya Sidenvägen. Man kan anta att USA på andra sätt försöker sabotera Kinas planer, i enlighet med sin generella utrikespolitik.

i , , , , , , , , , , , , , , ,

  24 comments for “Xi Jinpings färdväg till den kinesiska drömmen

 1. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  29 oktober, 2017 at 10:46

  Den här kommentaren handlar om Kina versa Sovjetunionen, finns på marxistarchive.org. Jag har kortat ner den. Den är en hyfsad artikel för att få en annan information än vad maoistvänstern förde fram under Sovjetunionen. Artikeln är antistalinistiskt. Men om man bortser från det har han en hel bra synpunkter som jag vill dela med er. Jag läste den tidigare på 80-talet, så jag visste att den fanns någonstans. Jag googlade på maoistvänstern clarte
  Magnus Mörk, ur Internationalen -75: ”Den följande artikel riktar sig mot teorier om Sovjetunionen, som gjort sig breda inom den svenska maoistvänstern under den senaste tiden (supermaktsteorier, socialimperialism). Artikeln är en svidande vidräkning med den vulgarisering och kastrering av marxismen som maoisterna vältrat sig i under de senaste åren.
  Syftet med den strida ström av artiklar, broschyrer och böcker om Sovjet som spottas fram av [dåvarande maoistvänliga, inte dagens SKP] SKP:s tryckpressar sedan i somras har inte varit att prestera någon förutsättningslös konkret analys om konkreta förhållanden, Det har varit att fullfölja de självupptagna förpliktelserna gentemot de kinesiska byråkratin, att tillverka ett nödtorftigt fikonlöv åt de ihåliga floskler i Peking Reviw. SKP:s [dåvarande maoistvänliga) ansträngningar visar på ett utmärkt sätt hur omöjligt det är att rättfärdiga den kinesiska utrikespolitiken i marxistiska termer.”
  ”Vår analys kräver mer, men tål i gengäld att synas i sömmarna. Det gör inte [dåvarande maoistvänliga] SKP:s! När man har plockat sin färska poäng på att byråkratin är en borgarklass därför att den som bestämmer i samhället, så har man sagt allt.
  Ty vad tjänar det till att ge ut böcker och broschyrer och tråkiga clarté-artiklar om att Sovjetunionen är kapitalistiskt p.g.a. profit reformerna, när alltsammans är vederlagt av Kinas Rumänien [dåvarande] politik? Det är tragiskt och löjligt!.”
  ”… byråkratin som helhet inte har några intressen av att återuppta kapitalismen. Hotet om införande av kapitalism kan bara komma från en av dess fraktioner – företagsledarna!”
  ”Det visar sig att byråkratin, trots att den har trängt bort arbetarklassen från den politiska makten, ändå på ett mycket speciellt sätt var en av denna.”
  ”Genom att i detta läge kapitulera för kulakerna (inget hade varit enklare) utan kollektivisera jordbruket och upprätta planekonomi visade byråkratin att den trots allt hade sina rötter i arbetarklassen”
  ”En SKP:are [dåvarande maoistvänliga] försökte övertyga en borgare att profiten i Sovjet har samma funktion som under kapitalismen. För att bevisa detta anförde han ett citat, som sa att profiten är den viktigaste planindikation i Sovjet. Alldeles riktigt! Under kapitalismen då? Ja, som alla vet är profiten den viktigaste indikatorn på effektiviteten även där. Att därav dra slutsatsen att sovjet är kapitalistiskt är på sitt sätt ’logiskt’. Lika logiskt som att sätta likhetstecken mellan Lenin och Hitler, därför att bägge hade mustasch! Det är inte logiken det är fel på. För att uttrycka det snällt beror felaktiga slutsatser på att väsentlig fakta har utelämnats. Det råkar vanligen vara så att profiten under kapitalismen inte rätt och slätt är en måttenhet.”
  ”Som Sovjet ekonomi fungerar idag finns det alltså ett band mellan arbetarklassen och dess arbete i industrin som saknades på Stalin tiden. Levnadsstandarden har ökat stadigt. Därför påstår vi att planen idag bättre svarar mot arbetarklassens behov än tidigare. Men bevisar detta om något planens klassinnehåll? Även under kapitalismen kan levnadsstandarderna stiga. Det är en sken fråga. Det finns inga ekonomier i allmänhet. De fungerar alla i ett historiskt sammanhang. Utan planekonomi skulle det varken finnas industrier eller proletariat i Sovjet. Förmodligen skulle det inte ens finnas något Ryssland på kartan. Imperialisterna skulle ha delat upp det i en massa lagom lätt hanterliga nykoloniala småstater.”

  Det där sista var mycket intressant. Det var det som höll på att hända när kapitalismen genomförde sin kupp i början av 90-talet.

  Wikipedia: ”Kinas kommunistparti anslöt sig inledningsvis till marxismen som man fann i det unga Sovjetunionen, men sedan Mao Zedong under Den långa marschen tagit ledningen över partiet från de mer renlärigt Moskvatrogna kom han att utveckla en egen variant av den senare i vad kallas maoism, som han såg som anpassad efter den kinesiska verkligheten med en nyss genomförd (1914) borgerlig revolution men utan ett stort stadsproletariat. Revolutionen skulle därför bygga på bondeklassen, som Mao såg som den revolutionära i Kina.”

  • 29 oktober, 2017 at 12:10

   Wikipedias beskrivning är helt vilseledande. Artikeln av Mörk i trotskistiska Internationalen är svag i de delar du återger. Varför inte mer konkret analys i st för slängar åt Maoistvänster? Det uppkomst ett privilegierat skikt i Sovjetunionen i och med Nomenklaturan, före Andra Världskriget. Landet utvecklades fint, men inte demokratin eller yttrandefriheten. Inmarschen i Afghanistan var felaktig. Kina byggde också socialism utifrån sina annorlunda villkor.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    29 oktober, 2017 at 12:49

    Demokratin kan se ut på olika sätt. Det vet du lika väl som jag. Visst fanns det yttrandefrihet. Men den var begränsade precis som det var i Sverige då. Det fanns inget land som hade en så stor utlåning av böcker som Sovjetunionen och medborgarna ägde böcker i större omfattning än vad gör idag i Ryssland. Nazistpartier var förbjudna – precis som det är idag i Ryssland.
    Märkligt att du och ni inom maoistvänstern var så emot inmarschen i Afghanistan när du talar så väl för Rysslands inblandning i Syrien och andra länder. Faktum är att det fanns likheter mellan dessa länder. Det var samma starka kapitalistiska och imperialistiska krafter som det är idag. Men då ställde ni er på imperialismens sida. Samma imperialistiska USA som har marscherat in och stödjer IS.
    På 80-talet bad den afghanska socialistiska regeringen om hjälp från Sovjetunionen. Imperialismen med USA i spetsen stödde rebellerna i Afghanistan med vapen, utbildning och med mera för att kunna störta den afghanska socialistiska regeringen. Ungefär som i Syrien idag med Assad.
    Vem säger att det uppkom ett privilegierat skikt i Sovjetunionen? Jo, det är högern och socialdemokraterna och vänsterpartiet. Sedan är det kapitalismen och imperialismen som säger det. Och Kina och maoistvänstern. Men inte APK – nuvarande SKP – och trotskisterna.
    Och har det inte uppkommit ett privilegierat skikt i Kina idag med kapitalismens infart? Jag tycker du borde känna till vad som är kapitalism och socialism. Socialism är inte det som Kina är på väg mot. Eller för den delen Ryssland. Kina har fler utlandsägda företag i landet idag än vad Sovjetunionen någonsin hade. Vilket är enormt eftersom Sovjetunionen inte hade några utlandsägda företag i landet. I alla fall inte efter kriget och fram till sista delen av 80-talet. Den kinesiska arbetarklassen har ingen makt idag där arbetare låses in och arbetsförhållanden är mycket besvärliga. Även miljön uppvisar brister med utsläpp och gifter i naturen.
    Så var finns den kritiken och anklagelserna mot det kapitalistiska och profiterande Kina, samma som ni framförde mot Sovjetunionen på -60- 70- 80-talet?

    • 29 oktober, 2017 at 14:08

     Inmarschen i Tjecksolvakien, mot den tjeckoslovakiska regeringens vilja, var en helt annan sak än Rysslands legala hjälp till Syrien efter förfrågan av Syriens regering. De Förenade Fnl-grupperna som hade bl.a. parollen ”Bekämpa USA-imperialismen” demonstrerade och tog ställning mot Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968. Jag kommer med en artikel om ”Är Kina socialistiskt eller imperialistiskt?”

     Den ekonmiska ojämlikheten i Kina är mycket stor, med en Gini-koefficient i samma storlek som USA:s.

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      29 oktober, 2017 at 15:21

      USA och imperialismen har stött alla krafter, såväl gamla nazister till vanliga rörelser, för att kunna störta Sovjetunionen, och så skedde även i Tjeckoslovakien. Du tror väl inte att CIA, MI6 och alla andra underrättelsetjänster rullade tummarna under den tiden? Visst fanns det verkliga rörelser i öst som ville ha allt annorlunda och bättre, och som såg med avund musiken och modet från väst, vilket influerades från Radio Free Europé – en ren propagandakanal för västs kultur.
      Sovjetunionen har även blivit anklagade för att de låg bakom vänsterrörelsen i väst i slutet av 60-talet. Kanske har de rätt. Men jag tror inte det. Det jag vill säga är att även väst stod bakom destabiliseringen i Tjeckoslovakien och i Sovjetunionen.
      Du har alltid nämn att väst har en avsikt att destabilisera Ryssland med återkommande demonstrationer, t ex Navalnyj. Det var likadant i Tjeckoslovakien.
      Jag tror inte att Sovjetunionen var så illasinnade att de invaderade Tjeckoslovakien på ren kiv. Eller av ekonomiska skäl. De måste ha haft en annan anledning till detta. Styrkorna drog sig tillbaka rätt så snabbt.

      • Peter Grafström
       29 oktober, 2017 at 20:03

       Det kanske förvånar dig att jag instämmer eftersom precis som du antyder det allt överskuggande hotet var angloamerika.
       Usa hade dessutom ett behov att skapa en motpol till Vietnam-debatten. Men jag betvivlar inte att det fanns en genuin önskan om mer frihet.

 2. Korp
  29 oktober, 2017 at 17:18

  I vilken föreställningsvärld lever Kerstin Stigsson?
  Sagt av Aleksandr Solzhenitsyn. Nobelprisvinnande författare, historiker och kritiker av kommunistisk totalitarism: ”Du måste förstå. De ledande bolsjevikerna som tog över Ryssland var inte ryssar, de hatade ryssarna, de hatade kristna. De drevs av etnisk hat, de torterade och slaktade miljontals ryssar utan en skur av mänsklig ånger. Oktoberrevolutionen var inte det de säger i Amerika, den ”ryska revolutionen”. Det var en invasion och erövring över det ryska folket. Fler av mina landsmän drabbades av fruktansvärda brott än vad som helst folk eller folk någonsin lidit i hela mänsklighetens historia. Bolsjevismen var den största mänskliga slakten genom tiden. Det faktum att det mesta av världen är okunnigt om denna verklighet är ett bevis för att det globala mediet själv är i förövarnas händer.”
  Det värsta folkmordet i historien var inte förintelsen. Det var faktiskt begått av medlemmar av samma grupp av människor som hävdar att de var offer för en. Och det tog livet på 66 miljoner (Solzhenitsyns uppskattning av de som förgås mellan 1918 och 1957), inte 6 miljoner.
  Få utanför Ryssland och den tidigare Sovjetunionen är medvetna om det.

  • 29 oktober, 2017 at 18:04

   Inget talar för att Aleksandr Solzhenitsyns uppgifter är riktiga – tvärtom. De ledande bolsjevikerna var ryssar och de tog inte alls livet av 66 miljoner. Däremot skördae förföljelserna 1937-38 700 000 livet enligt uppgifter i tidigare hemlghetsstämplade arkiv.

   Sovjets insatser var helt avgörande för att besegra nazismen och landet utvecklades från en efterbliven stat till världens andra supermakt trots drygt 20 miljoner döda i Andra världskriget, (medan antalet döda från USA var omkring 300 000, dvs 1,5 % av detta antal).

   Fakta visar att Aleksandr Solzhenitsyns uppgifter är helt otillförlitliga i denna fråga.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   29 oktober, 2017 at 18:45

   Solzhenitsyn var en antisemit, nationalist (om inte nazist), beundrade Hitler och mycket antikommunistisk. Men ändå tog Väst honom till sitt hjärta. Gav honom till och med Nobelpriset.
   Frågan är varför dom gjorde detta? Svensk media – SVT – gullade med honom, intervjuade honom – men nämnde aldrig att han var en antisemit. Hade dom en anledning till att utnyttja hans antikommunistiska åsikter?
   Om han hade levt idag i Ryssland, tror du verkligen att han skulle ha fått Nobelpriset? Jag tvivlar starkt på detta.
   Intresset för honom försvann omedelbart då han ’hoppade’ av. De föreläsningar han gav besöktes till sist av mycket få personer. Dessa personer hade blivit besvikna på hans nationalistiska och antisemitiska åsikter. Jag har för mig att han flyttade tillbaka till Ryssland strax före eller efter att Jeltsin hade tagit makten.

   Vet du, jag tror att det är ett brott att förneka Förintelsen …! Det är på gränsen att du gör detta.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    29 oktober, 2017 at 19:26

    Nej, nu har jag fel. Solzhenitsyn hoppade inte av. Han blev utvisad och fråntagen hans sovjetiska medborgarskap. Han flyttade tillbaka till Ryssland 1994. Dessutom var han inte någon beundrare av Hitler. Enligt webbidan In Defence of Communism ansåg han att Hitler var en idiot: ”The German army could liberate the Soviet Union from communist, but Hitler was stupid and didn´t use that weapen.”
    Mario Sousa, KP (även detta webbsidan In Defence of Communism): ”His nazi sympathies were buried so as not to interfere wiht the propaganda war aginst socialism.”
    Men Solzhenitsyn var en stor beundrare av diktatorn Franco och Pinochet i Chile. Han var dessutom den enda sovjetiska författaren som kunde passera den apartheidens Sydafrikas censur.

    På svenska Wikipedia nämns inte ett dugg om hans nazistiska åsikter. Inte ens att han var en antisemit. Men på engelska Wikipedia nämns det något.

 3. Torgny
  29 oktober, 2017 at 18:37

  Har ni några pengar över som behöver investeras kamrater så vill jag föreslå.
  KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

  En fond som innehåller många företag som skall bygga den nya sidenvägen”One Belt One Road” (Obor)
  se länk nedan

  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/10/20/varldens-storsta-bygge-sa-investerar-du-enklast.html

 4. Peter Grafström
  29 oktober, 2017 at 20:13

  ”Debatten är öppen om detta mer handlar om en neoliberalistisk ekonomi med kinesiska egenskaper”.
  Neoliberalism kan i sin existerande form inte separeras från den Malthusianska imperialism som ständigt åtföljer den. Denna angloamerikanska metod innebär förutom den utsugning som ni socialister är uppmärksamma på även en medveten avsikt att hålla nere länders utvecklingsnivå och att därigenom underlätta plundringen av dem. På kort tid har Kina visat i handling att man följer en annan princip. Den om ömsesidiga fördelar och utveckling. Om ni kallar Kina imperialistiskt trots detta är ni i praktiken urskuldande för angloamerikanernas perfida metod.

 5. Korp
  29 oktober, 2017 at 20:55

  Vi lever i en förljugen värld. Kanske är de flesta av oss faktaresistenta.
  Men vi har rätt att följa våra samveten och säga sanningen, och vad viktigare är.. sanningen har rätt att bli sagd.
  Vissa sanningar är dock farligare att undersöka än andra. Det är enormt viktigt att just dom sanningarna måste få sägas.
  För övrigt.. Intressant läsning för den som är intresserad av den ryska revoutionens historia.
  http://marxistarkiv.se/klassiker/trotskij/1930/ryska_revolutionen_1.pdf

  • 29 oktober, 2017 at 21:37

   Trotsky är knappast ett sanningsvittne. Han utvisades ur Sovjetunionen. Hans linje hade blivit grundligt nedröstad vid en omröstning i SUKP omkring 1927 om jag minns rätt.

 6. Korp
  29 oktober, 2017 at 21:34

  Kerstin Stigsson skriver: ”Vet du, jag tror att det är ett brott att förneka Förintelsen …! Det är på gränsen att du gör detta”.
  Det upp­fattas ofta som stötande att jämföra Förintelsen med de brott mot mänskligheten som begåtts under kommunistiska regimer. Det kan finnas flera olika skäl för detta.
  Ett kan vara att Förintelsen uppfattas som en händelse av så enorm betydelse, något som i så hög grad skakar våra grundläggande föreställningar om män­niskans natur och hennes civilisation, att ingenting annat egentligen kan jämföras med den.
  Ett annat kan vara att många människor har varit eller fortfarande är anhängare av eller åtminstone har känt sympati för den kom­munistiska ideologin och därför antingen inte har trott på eller också ogärna har velat bli på­minda om de illdåd som begåtts i dess namn.
  Ett tredje kan eventuellt vara en avsmak inför en ”tävlan” mellan två skeenden som vart och ett redan för sig är ofatt­bart grymt.
  http://www.levandehistoria.se/perspektiv-bakgrunden-till-handelserna-i-sovjet-kina-och-kambodja/forintelsen-och-brott-mot

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   30 oktober, 2017 at 11:17

   Korp, skillnaden mellan Förintelsen och andra massmord (t ex kapitalismens folkmord på urinvånarna i Amerika) är att nazisterna hade en enda orsak. Nämligen de ville utrota en människoras, och andra människor som inte platsade in i deras exkluderande samhälle.
   Kapitalismen utrotade andra folkslag enbart för att de behövde marken och kontrollen över människorna. Slaveriet är ett kapitalistisk företeelse. Kapitalisterna ser enbart i termerna i profiten över mark och människor. De ser inte heller det moraliska i att människor dör i kapitalismens tjänst (vilket de just nu gör dagligen världen runt), eller att människor dör av förgiftad natur, Tex Carl Bild och hans gruvaffärer i Afrika.

   • 30 oktober, 2017 at 11:40

    De behandlade t.ex. romer, homosexuella och kommunister på liknande sätt. Stöddes i affärer av monopolkapitalet i olika länder, bl.a. Wallenbergs i Sverige, som kunder tjäna pengar genom affärer med Hitler.

   • Gutta
    30 oktober, 2017 at 13:59

    Förintelse, det utförde kommunisterna i Ukraina 1932–33 mot etniska ukrainare. vita förmodar jag då.
    Holodomor – Ukrainian Genocide of 1932–33 . estimated 7 million to 10 million people

    https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor

    ”De ser inte heller det moraliska i att människor dör i kapitalismens tjänst”

    ”De ser inte heller det moraliska i att människor dör i kommunismens tjänst”

    ”De ser inte heller det moraliska i att människor dör i nazismens tjänst”

    • 30 oktober, 2017 at 15:55

     Wikipedia skriver ”Det råder inte internationell konsensus om huruvida Sovjetunionen orsakade svälten såsom ett folkmord under den juridiska definitionen av ordet.[12][13][14][15][16] Flera forskare anser att svälten var terror som iscensattes av sovjetiska myndigheter för att krossa motståndet mot kollektiviseringarna.[17] Andra anser att svälten inte skapades medvetet av sovjetiska myndigheter, utan att den istället var en konsekvens av radikala ekonomiska förändringar som genomfördes under Sovjetunionens industrialisering. De hänvisar bland annat till att även andra områden inom Sovjetunionen drabbades av hungersnöd.”

     Den som dödat allra flest efter Andra Världskriget är USA:s krigsmakt – över 20 miljoner.USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder

    • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
     30 oktober, 2017 at 16:58

     SKP: ”Allvarligt brist på mat och t o m svält förekom inom många regioner i Sovjetunionen 1932-33. Många på landsbygden dog i epidemier av bl a tyfus och dysenteri.
     Extremt dåligt väder 1930-31 varierade mellan torka och långa perioder med ihålligt regn.
     Ca 90 procent av de ryska bönderna var antingen entusiastiska angående kollektiviseringen eller passivt accepterande. De 10 procenten som visade motstånd var de bättre ställda, och de orsakade stora skador genom att sabotera jordbruksverksamheten. Bl a vägrade de leverera spannmål i ett försök att driva upp priserna.
     Flera lokala myndigheter försökte genomföra tvångskollektiviseringar vilket stred mot direktiv från regeringen och kommunist partiet.
     Sovjetunionen var mitt uppe i ett desperat industrialiseringsprogram som var en förutsättning för att kunna försvara sig mot ett kommande angrepp. Antalet arbetare i städerna växte starkt. Regeringen satte kvoter för insamling av spannmål för att förstärka tillförsel av bröd till dem. En del lokala myndigheter satte ännu större kvoter, vilket orsakade matbrist på landsbygden.
     Tidigt år 1933 var matbrist och svält mycket allvarligt. Regeringen satte igång en rad åtgärder för att lösa problemen. Tjänstemän i lokala myndigheter som hade brutit mot reglerna och direktiv angående kollektiviseringen och insamling av spannmål ersattes av andra. Ca 5,7 miljoner ton frö och mat fördelades på landsbygden i ett av de största hjälpprogrammen i sovjetunionens historia. Speciella grupper tillsattes i viktiga regioner som Ukraina, Uralbergen och Volgaområdet för att dirigera vårsådd och organisera tillförsel av förnödenheter.
     Skörden 1933 var mycket lyckad, och mat krisen upphörde.”

 7. Lär dig Mandarin!
  30 oktober, 2017 at 06:12
 8. Lär dig Mandarin!
  30 oktober, 2017 at 06:50

  Med silke som vapen erövras världen. Väldigt fint och smidigt, va? För vem kan motstå silke …
  kanske dumme-yankee highest resident servant of ………

  http://www.unz.com/article/how-can-western-capitalism-beat-this/

 9. Gunnar Andersson
  30 oktober, 2017 at 08:17

  Om man låter de döda begrava sina döda och funderar kring vad som är den svenska drömmen, så…
  När jag gjorde lumpen i slutet på 60-talet hamnade jag i Östersund. Eftersom jag kom från södra Sverige kändes det långt upp i landet, ändå var det bara halvvägs till riksgränsen. Hälften av de värnpliktiga på kompaniet var norrlänningar. När dom snackade om framtiden trodde de flesta att de skulle bli tvingade att flytta söderut för att få jobb. Men det fanns en oppositionslusta att stanna kvar, ett ”vi flytt int'”. Om de fick bestämma skulle råvaror som fanns där uppe, skog och malm, förädlas i norrland och nya industrier skulle utvecklas. Fler arbetstillfällen och färre behövde flytta. Men så blev det ju inte.
  Den statliga satsningen på norrland har varit dålig. Stålverk 80, Bottniabanan, några utflyttade ämbetsverk. Det räcker inte långt. Det krävs ”kinesiska” tag:
  Flytta huvudstaden till norrland. Den centrala administrationen, regering och riksdag skall naturligtvis ligga mitt i landet. Ett nytt, bättre miljonprogram byggs i centrala Sverige. En helt ny stad, en framtidsstad.
  Den nya höghastighetsjärnvägen som planeras för södra Sverige borde gå genom hela Sverige, från söder till norr. Och knyt ihop den med den nya sidenvägen.
  Om kineserna har låtit tusen blommor blomma, så kunde vi låta några stycken blomma.

Comments are closed.