Vad tycker Putin?


Detta är ett gästblogginlägg av Ulla Johansson från Göteborg, som publicerat flera gästblogginlägg och kommentarer här. Senast kom en artikel 15/11 då hon med gillande kommenterade en artikel i Aftonbladet och tog den som utgångspunkt för en mer generell analys. Ulla Johansson har inte alltid glatt sig åt artiklar i Aftonbladet. Den 12:e september kunde vi här presentera en väl underbyggd analys av artikeln ”De rödgröna är oförenliga i sin syn på Ukraina-krisen” med undertiteln ”Vilken politik tänker du föra mot Ryssland, Löfven?” som publicerades i Aftonbladet 29/8. Ulla reagerade kritiskt på den artikeln och skickade en väl underbyggd replik till Aftonbladet. Den bemöttes med tystnad av debattchefen för Aftonbladet och publicerades i stället här. Denna gång bidrar hon till vår information genom att förmedla viktig information om Rysslands utrikespolitik, ett område som är föremål för systematsikt skev behandling i våra massmedia. DN skriver idag under rubriken ”Rysk doktrin pekar ut Nato som hot” följande ”em>Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under en uppdaterad version av Rysslands militära doktrin, i vilken Natos expansion pekas ut som ett säkerhetshot. Doktrinen publicerades på Kremls hemsida på fredagen och pekar även ut etablerandet av strategiska robotsystem som hotar att äventyra global stabilitet som ett externt hot. Finns det någon substans i denna farhåga? Detta belyses i dagens blogginlägg.

Putin untitled

Artikeln.
Under Putins årliga stora presskonferens (18/12-14) ställde BBC:s John Simpson följande fråga till honom:
”Nästan alla länder i Väst anser i dag att ett nytt kallt krig existerar och att ni, faktiskt, bestämde Er för att starta det. Nästan dagligen ser vi hur ryskt flyg ibland utför ganska farliga manövrar mot västerländskt luftrum. Det här kan bara ske på Era order: Ni är överbefälhavare. Det kan bara vara på Era order som skickade in ryska förband på ett territorium som tillhör ett suveränt land – först Krim och sedan vad det nu är som pågår i östra Ukraina. Ni har i dag ett stort problem med den ryska valutan och Ni kommer att behöva hjälp och stöd och förståelse från utlandet – i synnerhet från Väst. Så kan jag nu säga till Er, fråga Er, kommer Ni att ta tillfället i akt att säga till människor i Väst att Ni inte har någon önskan att fortsätta det här nya kalla kriget och att Ni kommer att göra allt Ni kan för att reda ut problemen i Ukraina? Tack!”

Putin svar som var konkret, klokt och klarläggande har därför inte publicerats i västmedia. Utan falskt sammanfattats med ”han skyller allt på Väst”. (Svaret finns bifogat nedan.) Putin påpekar USA har mellan 700 och 1000 militärbaser runt om i världen. Ryssland har två. Väst flyttar också steg för steg fram NATO-baser och annan militär infrastruktur närmare Rysslands gränser. – Ryssland är här definitivt inte den aggressiva parten.

Den ryske presidenten skämtade under utfrågningarna och syntes vara vid gott mod. Dock är Ryssland idag mer hotat än för sjuttiofem år sedan vid Hitlertysklands uppmarsch. Helt omringat av USA:s militärbaser. En dödlig snara runt landet. Därtill de av USA insända >em>”demokratigrupperna” som inifrån arbetar på att destabilisera landet: Washingtons NED och mängden NGO-er underställda NED. Infiltratörer som idag i situationen med de ekonomiska sanktionerna som oroar samhället blir särskilt farliga. USA:s vasallstat Saudiarabiens politik att sänka oljepriset ytterligare ett tungt vapen riktat mot Ryssland. Samma sänkta oljepriser som en gång fällde Sovjetunionen – en ”lyckad” manöver som upprepas. Brzezinskis (rådgivare åt presidenterna Kennedy-Johnson-Carter) gamla dröm att dela upp Ryssland i mindre ”länder” lever nog kvar hos Washingtons neokonservativa än idag. Det av USA genomförda regimskiftet i Ukraina kan vara ett steg på vägen. Svenska politiker och svenska media deltar med stor entusiasm i propagandan mot Ryssland. Och skapar fram en russofobi för att dra in oss i NATO. – Bli medaktörer i USA:s imperiebyggande. Länk till Peter Hitchens artikel – en varning för krig – i Daily Mail 21/12 -14: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2882208/PETER-HITCHENS-Forget-evil-Putin-bloodthirsty-warmongers.html

Putins svar till John Simpson BBC:
Tack så mycket för Er fråga rörande våra övningar, manövrar och utvecklingen av våra försvarsstyrkor. Ni sade att Ryssland, till viss utsträckning, bidragit till spänningarna vi ser i världen i dag. Ryssland har bidragit men bara i så motto att hon alltmer bestämt skyddar sina nationella intressen. Vi angriper inte i ordets politiska betydelse. Vi angriper ingen. Vi tar bara tillvara våra intressen. Våra partners i Väst – och då i synnerhet USA – är missnöjda med oss för att vi gör just detta, inte för att vi skulle tillåta säkerhetsrelaterade aktiviteter som skapar spänningar. Låt mig förklara. Ni talar om flygplan, inklusive strategiska flygoperationer. Visste Ni om att i början på 90-talet så stoppade Ryssland helt strategiska flygningar på långt avstånd från Ryssland, i motsats till hur det var under Sovjeteran? Vi upphörde helt med detta, samtidigt som amerikanskt strategiskt flyg med kärnvapen ombord fortsatte? Varför? Mot vem var dessa flygningar riktade? Vem var det som hotades? Så under många år genomförde vi inga flygningar och det var bara för ett par år sedan som vi återupptog dem. Är det verkligen vi som provocerar?

Faktum är att vi bara har två baser utanför Ryssland. Båda ligger i områden med hög terroristaktivitet. Ett är Kirgistan, och skapades på begäran av kirgisiska myndigheter och presidenten Akajev – efter att afghanska militanter genomfört räder. Den andra är i Tajikstan, som också gränsar till Afghanistan. Jag gissar ett Ni är intresserad av fred och stabilitet där med. Vår närvaro är berättigad och helt begriplig. Å andra sidan, USA har baser spridda över hela världen [mellan 700 – 1 000 baser] – men Ni menar att det är Ryssland som uppträder aggressivt? Vad gör amerikanska förband i Europa – beväpnade med bland annat taktiska kärnvapen? Vad har det för ärende där? Ryssland har ökat sin försvarsbudget för 2015 med, om jag inte har fel, till motsvarande 50 miljarder dollar. Pentagons budget är tio gånger så stort som detta belopp, 575 miljarder dollar, vilket jag tror är vad kongressen godkände. Och Ni menar att vi har anammat en aggressiv politik? Var finns det sunda förnuftet här?
RyssKrig-768954

Flyttar vi våra förband till USA:s eller andra länders gränser? Vem är det som flyttar fram NATO-baser och annan militär infrastruktur närmare oss? Det är inte vi som gör detta. Finns det någon som lyssnar på vad vi säger? Finns det någon som har en dialog med oss om detta? Ingen dialog alls. Allt vi hör är “det har Ni inte att göra med. Alla länder har rätten att välja sitt sätt att säkra sin egen säkerhet”. Visst, men vi har också rätten att göra det. Varför får vi inte det? Till sist, ABM-systemet [Anti-Ballistic Missile – antirobot] – som jag tog upp i mitt tal till parlamentet. Vem var det som drog sig ur ABM-fördraget, en av de globala säkerhetens hörnstenar? Var det Ryssland? Nej, det var det inte. Det var USA, ensidigt. De skapar ett hot mot oss, de placerar ut strategiska robotförsvarskomponenter inte bara i Alaska, utan också i Europa – i Rumänien och Polen, väldigt nära oss.
Obama hök untitled

Och Ni menar att vi är de som driver en aggressiv politik? Om frågan är om vi söker relationer grundad i lag och rätt, då är svaret ja, men bara om våra nationella ekonomiska och säkerhetsintressen fullt ur respekteras. Vi förhandlade om medlemskap i WTO [World Trade Organization] i nitton år och gick med på många kompromisser. Och då.. jag kommer inte gå in på vem som hade rätt eller fel (jag har vid flera tillfällen redan sagt att min uppfattning är att Ryssland handlade korrekt under krisen i Ukraina och att det var Väst som hade fel, men låt oss lämna detta därhän nu).

Vi gick ändå med WTO. Trots att denna organisation har regler så infördes sanktioner mot Ryssland i strid med WTO:s regler, mot folkrätten och mot FN-fördraget – återigen ensidigt och olagligt. Är det här också vårt fel?

Vi vill utveckla normala relationer inom säkerhetssfären, i kampen mot terrorism. Vi vill samarbete om icke-spridning av kärnvapen. Vi vill samarbeta om andra hot, inklusive droger, organiserad brottslighet och svåra infektioner, såsom Ebola. Vi vill göra detta tillsammans och vi vill samarbeta inom ekonomi – om detta är vad våra partners önskar.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , ,

DN 27/12 Chossudovskys artikel 5/12 Ron Paul 4/12 DN Debatt 20/10 DN Debatt 21/10 DN 27/7 Washingtons osäkra anklagelser DN 24/7 Nya Jaltadeklarationen Uttalandet på Facebook Nyhetsbanken 12/7 Pål Steigans blogg 15/7 DN 13/7 DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  3 comments for “Vad tycker Putin?

  1. Benny
    27 december, 2014 at 19:41

    De nuvarande kyliga relationerna mellan USA/EU och Ryssland har inget med ideologi att göra. Putin är närmast en marknadsliberal och samtidigt som en forntida svensk socialdemokrat med statliga storföretag som viktiga delar av näringslivet. Konflikten handlar i stället om, ska USA få fortsätta med att parasitera på resten av världen med petrodollar och de problem som detta system medför med ständiga krig och oroshärdar? De flesta borde väl vid det här laget förstå att USA håller på med skapande av oroligheter runt om i världen för att vidmakthålla dollarns status som världsvaluta, något som Ryssland och Kina vill avskaffa, inte för bara sakens skull utan att systemet kostar dessa länder pengar som orättmätigt hamnar i USA. Så länge man i Bryssel och Berlin tror att detta system även gynnar EU ( i USA konsumeras en stor del av europas varor) så länge består detta dollarskojeri. Den dagen ”våra” politiker i EU tar sin hand och slutar stödja detta skojeri den dagen faller detta system som ett korthus. Som det nu har Europa blivit en gisslan för detta system som om det kollapsar givetvis kommer att slå undan benen på handeln med USA. Problemet är att det bara blir värre och värre ju längre man väntar med att rasera korthuset som petrodollarn är byggt på och ingen vill hålla i yxan. Kanske är det här som Putin kommer in i bilden…EU-politikerna kanske hoppas att Putin gör jobbet åt dem så att de kan två sina händer samtidigt som man kan skylla på någon annan.

  2. Benny
    31 december, 2014 at 10:07

    Ännu ett ”fantastiskt” reportage från Elin Jönsson på SVT i gårdagens propagandanytt med vissa för bröderna Navalnyj besvärande bortglömda ”detaljer”! En av bröderna Navalnyj får alltså äntligen fängelse i fyra år för bedrägerier och den andra får villkorlig dom. Till saken hör att bröderna Navalnyj är nazister, vilket man knappast själv hemlighåller, eller att man i åratal uppviglat hat mot mörkhyade och utlänningar, allt detta prydligt dokumenterat på t ex Youtube. I väst kallas dessa gangsters alltså för Putins främsta kritiker eller opposition vilket ju är fullständigt nonsens då ju kommunistpartiet har långt större stöd än de få som stödjer Navalnyj. Och dessa brottslingar får alltså ekonomiskt och politiskt stöd från EU och USA för sin verksamhet. Man måste bara konstatera hur smart dessa bröder agerar. Man framställer sig själv som offer och planen är säkerligen att mjölka ur så mycket ekonomiskt stöd man kan från idiotpolitikerna i väst som stödjer dem. Påminner mycket om hur väst agerade i Tjetjenien där man gav sitt stöd åt Saudiska jihadister som finansierades direkt från Saudiarabien. I USA är man fullständigt medveten om att man stödjer folk som här i väst skulle suttit i fängelse för åratal sedan, men ändamålet helgar medlen som vanligt i dubbelmoralens förlovade land USA. Och nog borde väl även ”våra” politiker i Bryssel vara medvetna om vilka mörkermän man hjälper? Elin Jönsson borde som reporter (saknar hon tillgång till Youtube?) vara fullständigt på det klara med vad dessa bröder är kapabla till men väljer alltså att ignorera detta i sitt reportage. Man kan undra är det på eget bevåg eller order uppifrån i TV-huset?

Comments are closed.