Vad händer i Irak?

Letter in English will follow further down.

Det har nyligen framkommit att över 200 civila nyligen har dödats i Mosul av bombningarna där i kampen mot ISIS. Uppgifterna varierar dock.Aftonbladet ”– Enligt irakiska militärer var det ett flyganfall, riktat mot krypskyttar på taken till byggnader i området. Att det fanns civila i husets källare var de inte medvetna om, säger general Maan al-Saadi till tidningen.” Avväpnande kommentar, eller…?
mosul-bombning-iMosul
Jag rapporterade igår att den specialiserade siten Airways Airwaysmenar att över 1000 civila dödats i Irak och Syrien under mars genom insatser av USA och allierade. här

Inga kraftiga fördömanden av Västs ledande politiker eller etablerade media, fast man kan skriva att det är allvarligt. När Syrien tillsammans med Ryssland befriade östra Aleppo från ISIS politiska och ideologiska tvillingar al-Nusra och dess allierade var fokus helt på att civila dödades, fast därifrån kom inga uppgifter om att så många dödats vid bombanfall.. Där fanns ingen som helst stöd eller glädje över att terrorismen fick vidkännas sin dittills största förlust.

Här har publicerats flera artiklar om den mycket olika rapporteringen från striderna i Aleppo respektive i Mosul.
Mosul och Aleppo: En jämförelse – information och propaganda
SvT publicerar inte saklig artikel om Mosul och Aleppo – regelbrott?

Jag publicerar här ”Öppet brev till Isabella Lövin (MP), Sveriges vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, angående Sveriges långsiktiga stöd till Irak” som också var ett pressmeddelande 22/3. Från Sigyn Meder, ordförande i föreningen IrakSolidaritet.
Iraksolidaritet

Därtill ett brev till FN:s dåvarande generalsekreterare av företrädare för befolkningen i Falluja.

Bästa Isabella Lövin!
Du har nyligen kommit hem från Irak där du bl.a. diskuterat Sveriges långsiktiga biståndsstrategi till Irak med olika irakiska företrädare.

I Falluja kunde du konstatera den stora förstörelse staden åsamkats under de gångna åren av strider mot IS. Falluja låg i ruiner när irakisk militär erövrade den sommaren 2016. Behoven av återuppbyggnad är enorma. Du besökte även ett sjukhus i Falluja och kunde där konstatera stor förstörelse.
Fallujah 131112 newimageFalluja hösten 2013
Föreningen IrakSolidaritet har följt Falluja under åren av ockupation. År 2004 angrep USA staden i två stora angrepp i april och november. USA angav terroristen Al-Sarqawi som förevändning för ren kollektiv bestraffning av stadens civilbefolkning med 1000-tals döda och stor förstörelse som följd.

Representanter för Fallujas befolkning vände sig i ett rörande brev till FN:s generalsekreterare och bad om hjälp för att inte bombas. Ingen hade sett al-Sarqawi och man lovade döda honom om han dök upp.

Falluja hade gjort sig ett namn som motståndsstad mot ockupationen. Motståndet uppstod när USA intog en skola och gjorde om den till militärbas i mars 2003. Föräldrar och barn demonstrerade fredligt utanför skolan, när USA öppnade eld och sköt ihjäl 17 barn och föräldrar. Därefter kom angreppen på staden. Det handlade snarare om att tillintetgöra motstånd.

USA använde vid angreppen kemiska vapen mot civilbefolkningen: såväl utarmat uran som vit fosfor.

Efter nio månader föddes allt fler barn med svåra missbildningar av en art som läkarna inte sett tidigare.
2007 blev dr. Samira Alani ansvarig för den avdelning där många av dess barn föddes. Hon förde noggrann statistik, beskrev och fotograferade barnen och publicerade det skrämmande resultatet.
Hon deltog i forskning om orsakerna till dessa missbildningar med andra fristående forskare. IrakSolidaritets Fallujainsamling har bidragit till forskningen som skett med insamlade medel.
Irak-möte 141126
Denna och annan forskning tyder på att uranvapen är orsak till långsiktiga hälsoproblem för befolkningen. Även cancer-och neurologiska sjukdomar har ökat dramatiskt i Falluja, Basra, Bagdad, Hawija och andra drabbade städer. Även USA-veteranerna har drabbats mycket hårt.

Det går att läsa en hel del, men uppenbart är att forskningen om dessa frågor i stor utsträckning tystas ner. Miljömagasinet hör till de tidskrifter som publicerat artiklar i frågan.

Fredliga protester under 2013 och tidigare slogs ner med stort våld. Det ledde slutligen till visst väpnat självförsvar. IS lyckades ändå infiltrera staden och kontrollera de flesta infartsvägar. Civilbefolkningen kunde hållas som gisslan.

Med motiveringen att IS kunnat ta sig in i Falluja, började regeringen att bomba staden i januari 2014 och USA började bomba i augusti samma år. Under perioden av strider om staden, bombades eller raketbesköts Falluja allmänna sjukhus 41 gånger. Stora delar av personalen flydde och några kvarvarande läkare försökte med stor svårighet att behandla akuta skador. Flera tusen civila, varav många kvinnor och barn dödades under denna tid. Kropparna räknades in på sjukhuset och en för oss bekant läkare publicerade statistik. Skrämmande statistik.

Nu bombas Mosul av USA-koalitionen sedan augusti 2014 med ett ökande antal civila som dödas och stor förstörelse som följd. Är detta ”befrielse” är nog en motiverad fråga. Det är helt uppenbart kollektiv bestraffning – ett krigsbrott.

Vi hoppas att det långsiktiga biståndet till Irak ska ge starkt ökad humanitär hjälp och hjälp att bygga upp det som raserats.

Med detta brev vädjar föreningen till dig och ditt starka miljöengagemang att stödja uppbygget av dr. Samiras avdelning på sjukhuset, Fallujah Maternity and Children Teaching Hospital. Värdefull och nödvändig utrustning förstördes. Vi vädjar även om stöd till forskning om uranvapnens skadlighet. Kampanjer pågår i FN för att förbjuda dessa vapen.

Stora områden av Irak är bokstavligen förgiftade. Barn leker med utbrända tanks, andas in partiklar och blir sjuka och det är en långsiktigt pågående, förödande förgiftning, skadlig för folkhälsan. Kvinnorna och barnen drabbas värst. Dessa vapen måste förbjudas. Där det går, måste marken rensas! Det är vår uppfattning att USA måste betala skadestånd, men hela världen måste hjälpa till.

Det är vår förhoppning att Sverige ska engagera sig starkt i denna fråga!
Föreningen kan bidra med länkar till forskning och artiklar.

22 mars 2017
Vänligen

Sigyn Meder, ordförande föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Historik över USA:s angrepp på Falluja 2004
IrakSolidaritets Fallujabroschyr med brev och artiklar från Falluja om vad som hände 2004.
Fallujas representanter skriver till Kofi Annan 14 oktober 2004

Brev på engelska. In English

The people of Falluja appeal to the UN
Following are excerpts.

His Excellency Mr. Kofi Annan
Secretary General of the United Nations

New York

Falluja 14 October 2004

Your Excellency

It is very obvious that the American forces are committing crimes of genocide every day in Iraq. Now, while we are writing to Your Excellency, the American forces are committing these crimes in the city of Falluja.

The American warplanes are dropping their most powerful bombs on the civilians in the city, killing and injuring hundreds of innocent people.
At the same time their tanks are attacking the city with heavy artillery. As you know, there is no military presence in the city.

There had been no actions taken by the Falluja resistance in recent weeks because the negotiations between representatives of the city and the Government were going well. In this atmosphere, the new bombardment by America has happened while the people of Falluja have been preparing themselves for the fast of Ramadan. Now many of them are trapped under the wreckage of their demolished houses, and nobody can help them while the attack continues.

On the night of the 13th October alone, American bombardment demolished 50 houses on top of their residents. Is this a genocidal crime or a lesson about the Amer i can democracy? It is obvious that the Amer icans are committing acts of terror against the people of Falluja for one reason only: their refusal to accept the Occupation.
Al-Malaki och Obama 1 untitledObama och Iraks förre premiärminister al-Maliki

Your Excellency and the whole world know that the Americans and their allies devastated our country under the pretext of the threat of WMD. Now, after all the destruction and the killing of thousand[s of] civilians, they have admitted that no weapons were found. But they have said nothing about all the crimes they committed.

Unfortunately everybody is now silent, and will not even dignify the murdered Iraqi civilians with words of condemnation. Are the Americans going to pay compensation as Iraq has been forced to do after the Gulf war?

We know that we are living in world of double standards. In Falluja, they have created a new vague target: AL ZARQAWI. This is a new pretext to justify their crimes, killing and daily bombardment of civilians.

Almost a year has elapsed since they created this new pretext, and whenever they destroy houses, mosques, restaurants, and kill children and women they said, ”We have launched a successful operation against Al-Zarqawi.” They will never say that they have killed him, because there is no such a person. And that means the killing of civilians and the daily genocide will continue.
isis-steigan-161222-islamic-stateISIS
The people of Falluja assure you that this person, if he exists, is not in Falluja and is probably not anywhere in Iraq. The people of Falluja have announced many times that any person who sees Al-Zarqawi should kill him.

Now everybody realizes that this man is just a hypothetical hero created by the Americans. At the same time the representative of Falluja, our tribal leader, has denounced on many occasions the kidnapping and killing of civilians, and we have no links to any groups committing such inhuman behaviour.

Excellency, we appeal to you and to all world leaders to exert the greatest pressure on the American administration to stop their crimes in Falluja and withdraw their army far away from the city.

The city was very quiet and peaceful when its people ran it. We didn’t witness any disorder in the city. The civil administration was going well given its limited recourses. We simply didn’t welcome the occupation forces. This is our right according to the UN Charter, international law and the norms of humanity…

It is very urgent that your Excellency, along with the world leaders, intervenes in a speedy manner to prevent a new massacre.

We have tried to reach your representatives in Iraq, so as to ask them to be more active in this regard, but as you know they are living in the Green Zone where we cannot contact them. We want the UN to be involved in the situation in Falluja so as to avoid a new massacre.

We have tried to reach you through different channels and by asking our friends to convey this letter to your office in New York or Geneva with the hope that it will reach you. At the same time we appeal to you to urge the UN agencies in Iraq to take an active role in protecting civilians and preventing the new massacre which the Americans and the puppet government are planning to start soon in Falluja as well as many parts of our country.

Best regards.

Kassim Abdullsattar al-Jumaily
President
The Study Center of Human Rights & Democracy

On behalf of the people of Falluja & for:

Al-Fallujah Shura Council

The Bar Association

The Teacher Union

Council of Tribes Leaders

The House of Fatwa & Religious Education

i Andra om: , , ,, Syrien, , , , , , , , ,

  2 comments for “Vad händer i Irak?

 1. 30 mars, 2017 at 13:24

  USA-koalitionen släpper 500 bomber i veckan över Mosul och det har ökat till 600. Det leder till fruktansvärd förstörelse och allt fler dödade civila.
  USA skyller på irakiska befäl eller kurdiska peshmerga som begär bombningar.
  USA har ett omfattande underrättelsearbete och vet mycket väl att civila finns i husen de bombar.
  Både USA och irakiska regimen begår krigsbrott.
  Kartago skulle förstöras. Det gäller även Mosul.

Comments are closed.