USA-stödda högern i Nicaragua förkastar plan för en fredlig utveckling

Läget i Nicaragua är mycket spänt, som bl.a. jag rapporterat tidigare:

Achim Rödner i Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua – VFSN här skrev 7/6

Ett litet steg närmare en fredlig utveckling i Nicaragua togs i igår när FN:s generalsekreterare António Guterres välkomnade överenskommelsen i OAS till en dialog mellan samhällets alla parter för att stoppa våldet. Vägen dit är fortfarande lång då högerpressen i Nicaragua med La Prensa och den USA-finansierade webbtidningen Confidencial menar att deklarationen är skamlig, och fortsätter att hetsa upp stämningen, nu med budskap och krav från USA.

António Guterres, FN:s generalsekreterare, välkomnade deklarationen som antogs av OAS, De Amerikanska Staternas Organisation ”Till stöd för Nicaraguas folk”, den 5 juni. Deklarationen uppmanar Nicaraguas regering och alla parter i samhället att engagera sig i en konstruktiv dialog för att ta itu med landets utmaningar och att stoppa alla former av våld. FN:s generalsekreterare
António_Guterres_2012
”Generalsekreteraren stödjer att regeringen samarbetar med OAS om valfrågor och med den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR om inrättandet av en grupp med internationella oberoende experter för att undersöka våldet och utrycker sin solidaritet med Nicaraguas folk”, skriver FN:s generalsekreterare på sin hemsida genom talesmannen, Stéphane Dujarric.

Högerpressen i Nicaragua sågar OAS och lyfter istället USA:s krav. De två högertidningarna La Prensa och Confidencial skriver ingenting om den antagna deklarationen mera än att de inte är överens om innehållet. Istället börjar deras sidor nu fyllas med artiklar om vad USA kräver av Nicaragua. Av Confidencial som finansieras av NED (National Endowment for Democracy) förväntas väl inte annat än att de i ett stort uppslaget citat skriver: ”USA: Det finns ingen överenskommelse med Ortega”

Även La Prensa börjar publicera artiklar om USA:s krav mot Nicaragua och i dagens nummer kan man läsa om att USA kommer att införa sanktioner mot ansvariga i Nicaragua. Även USA:s ambassadör, Carlos Trujillo sades i en annan artikel säga till OAS: ”Det blir snart nyval i Nicaragua” och han citeras: ”Vår inställning är att vi är emot Daniel Ortegas diktatur och vi stödjer det nicaraguanska folket och dess civila samhälle”. Carlos Trujillo fortsätter att utveckla USA:s position inför OAS delegater: ”Det enda landet som har behandlat frågan om Nicaragua, och som har lagt fram en resolution som vi har sökt röster för, är USA. Vi har gjort mycket för att stödja Nicaraguas folk.”

Vi får hoppas att förnuftet vinner och att hatet och det allt mer upptrappade våldet mellan nicaraguaner och nicaraguaner får ett snabbt slut. Slut på våld och dödande, på mordbränder, vägblockeringar och förstörelse. Vi hoppas också att USA håller sig borta från landet och att nicaraguanerna själva gör upp om sin egen framtid. Det nicaraguanska folket vinner i alla fall ingenting på upptrappat våld.

OAS punkter.

Här kommer en översättning av de punkter som lagts fram i OAS (med reservation för missförstånd i översättningen). Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua – VFSN
El Nuevo diario :Tidningsrapport på spanska

OAS flaggor 180610Bild från El Nuevo diario

OAS/OEA:
1. fördömer och uppmanar till omedelbart upphörande av alla våldshandlingar, hot och skrämseltaktik mot befolkningen. De beklagar även alla de som fallit offer för den senaste tidens våld. De sänder sin solidaritet till det nicaraguanska folket.

2. uppmanar alla politiska och sociala rörelser att avstå från egendomsförstörelse.

3. uttrycker sin oro över att dialogen mellan parterna i landet brutit ihop.

4. manar den nicaraguanska regeringen och andra aktörer inom civilsamhället att åta sig att på ett konstruktivt och fredligt sätt förhandla. Förhandlingarna ska leda till resultat i om hur landets grundläggande utmaningar ska lösas inklusive ett stärkande av demokratiska institutioner och genomförandet av fria och rättvisa val inom god tid. Sådana val måste hållas under förutsättningar där väljarna inte utsätts för skrämseltaktik, hot och våld.

5. bekräftar att OAS/OEA har för avsikt och är redo att, inom ramen för principen on icke-interventionism, ge stöd och assistans vad gäller genomförandet av dialog, sätta samman the international Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI), förbereda ett program för valobservationer och stärka de demokratiska institutionerna i Nicaragua

6. bjuder in the CIDH/IACHR för att informera det permanenta rådet I OAS/OEA så snart som möjligt om resultatet om deras besök i maj

Läs mer här:
Vad händer i Nicaragua? Finanselitens roll. Del 3
Vad händer i Nicaragua – del 2? Colombias roll.
Vad händer i Nicaragua? På debatt i Sverige?
USA motarbetar Nicaraguas utveckling;
Nicaragua: Förkrossande seger för Sandinisterna i kommunalvalet
Nicaragua: Sjuka barn och gravida dör på grund av den USA-stödda högeroppositionens barrikader

i Andra om: , ,, , , , ,