USA har inte längre övertag över alliansen Ryssland – Kina

Denna artikel har översatts av Björn Nilsson och publicerats på hans blogg ”Björnbrum”. USA har inte längre militärt övertag över alliansen Ryssland-Kina Vi fångade båda upp artikeln på förmiddagen 19/2 hos Pål Steigan och Björn erbjöd sig vänligen att översätta den. USA har inte längre övertag över alliansen Ryssland – KinaUSA har inte längre militärt övertag över alliansen Ryssland-Kina
Kina military-balance

Artikeln översatt från norska av Björn Nilsson.
Björn skriver ”Nedan följer en artikel från Pål Steigans blogg. Jag har klätt den i svensk språkdräkt. Intressant nog hade jag en del av det här uppe på min egen blogg redan 2010, bland annat den kinesiska robotupprustningen.Björnbrum 29/12 2010: Hangarfartyg inom skotthåll Kartan nedan visar den tänkta räckvidden för Kinas sjömålsrobot DF21 som Pål skriver om. Det är den röda linjen på kartan. Om DF 21 verkligen fungerar så här så blir det farligt för USA att ha sina hangarfartyg väster om Filippinerna om man vill angripa Kina. USA:s baser i Japan och Sydkorea ligger också inom skotthåll. Med tanke på att större operationer av USA:s krigsmakt kräver starkt flygunderstöd är detta givetvis ett bekymmer om USA tänker sig en våldsam uppgörelse med Kina.
Kina robotområde 180219

Ytterligare en not till Påls text. Mängden patentansökningar, där kineserna har seglatPatent: Kina kör cirklar runt USA upp på förstaplats, säger i och för sig inte något om deras kvalitet. Ett företag kan spruta ut ansökningar om otaliga smådetaljer i sin produktion, inklusive konstruktioner som man aldrig tänker använda. Det syftar till att blockera konkurrenter men behöver inte innebära någon viktig teknisk utveckling.
Kommentar: Avser en artikel som jag återpublicerat här Kina leder i patentkampen
Kina patenter-land 180208
Och nu går ordet till Pål.

Pål Steigans artikel.
Military Balance 2018: USA har inte längre militärt övertag över alliansen Ryssland-Kina

USA är utan tvekan den starkaste militärmakt som världen sett, och landet ger ut mer på militärapparaten än de andra stormakterna tillsammans. WikipediaMen militär styrka mäts inte bara i dollar och antal bomber. Det avgörande är hur lämpad den militära styrkan är att uppnå sina mål. Tills nu har USA haft ett absolut övertag i luften. Detta övertag finns inte längre, heter det i Military Balance 2018. Miliary Balance

Övertaget går om intet

I presentationen av den senaste upplagan av Military Balance sa John Chipman, som är generaldirektör och ledare för The International Institute for Strategic Studies [IISS] i London: (pdf):

”Kinas militära program och aktiviteter drog till sig ökat intresse. 2017 visade Beijing upp mer avancerade militärsystem och placerade sina väpnade styrkor längre bort. Makter som Kina och Ryssland utmanar Förenta Staternas och dess allierades globala dominans, och medan stormaktskrig inte är oundvikligt förbereder sig staterna för möjligheten av konflikt.

USA:s nationella försvarsstrategi som släpptes i januari erkänner nu verkligen möjligheten av en stormaktskonflikt som den stora utmaningen för USA.”

Även om kriget inte är oundvikligt driver stormakterna systematiskt på och förbereder sig på det. Det är så mycket som påminner om tiden innan 1914 att det kan skrämma slag på den starkaste. Vi har omtalat USA:s nya militärdoktrin här och har en motsvarande värdering av den.

Men USA:s herravälde utmanas – av Kina och av alliansen Ryssland-Kina. Särskilt Kina är inne i en mycket snabb och omfattande militär förändring och har uppnått framgångar som utmanar USA:s hegemoni.

Tills nu har USA:s herravälde i luften varit outmanat skriver IISS, men det övertaget kan inte längre tas för givet. IISS anser att den nya kinesiska flygroboten med typnamn PL-15 kan stå emot ett amerikanskt flygangrepp. PL-15 Vapnet ser ut till att vara utrustat med ett avancerat elektroniskt radarsystem som bara några få andra länder har motsvarighet till. Roboten har en räckvidd på 300 km och kan komma upp till 5000 km/t. Det gör den till ett mycket dödligt vapen för USA:s bomb- och tankflygplan. Detta gör Kina i stånd att försvara sitt eget territorium på ett helt annat sätt än tidigare. Om landet kan neka USA att ta kontrollen över luftrummet och göra ett sådant försök mycket kostbart för USA är det ett jättesprång i militärbalansen.

Kina bygger också våldsamt upp sig sjömilitärt. Sedan 2000 har Kina byggt fler ubåtar, jagare, fregatter och korvetter än Japan, Sydkorea och Indien tillsammans. Tonnaget på de nya krigsfartygen Kina har byggt de senaste fyra åren är större än den samlade franska marinen. Som bekant har Kina också byggt konstgjorda öar i Sydkinesiska sjön, där det också byggts militära flygplatser och hamnar. Kinas mål är att hindra USA:s militära styrkor att ta kontrollen över detta stora havsområde.

USA:s hegemoni till sjöss har varit den andra förutsättningen för USA:s globala makt. Dess hangarfartyg har varit osårbara flytande fästningar som på säkert avstånd har kunnat lägga främmande länder i ruiner. Den tiden kan snart vara över.

Det har skrivits mycket om Kinas nya ”carrier killer” – hangarfartygsdödare – Dong Feng 21 (DF21). Dong Feng (Dong Feng betyder östanvinden.) Det är ett raketvapen som också kan komma upp i extremt höga hastigheter, mellan fem och tio gånger ljudhastigheten. Och USA:s militärstrateger fruktar att vapnet kan sänka deras ”osårbara” hangarfartyg. I så fall är det ett paradigmskifte i sjökrigshistorien.

Kina Dong Feng 180220
Tar teknologisk ledning
Något annat som är nytt med Kinas kraftiga militäruppbyggnad är att landet i allt högre grad går över från att kopiera till att driva teknologisk innovation skriver IISS.

”Kina har också fortsatt att söka avancerade teknologier, inklusive extremt snabb datahantering och kvantumkommunikationer. Kinas ökande vapenutveckling och breda försvarsteknologiska utveckling betyder att man har blivit en global försvarsinnovatör och är inte bara ’kommer ikapp’ väst.”

Detta rimmar bra med vad vi har rapporterat här tidigare:Patentfrågan

Om innovation är en måttstock att värdera styrkan i en ekonomi efter så har Kina redan gått om USA med bred marginal. Eller ännu tydligare: Senaste översikten från World Intellectual Property Organization (WIPO) visar att Kina redan kör i cirklar runt USA när det gäller inlämnade patentansökningar.Patentstatistik Bara under 2016 ökte antalet patentansökningar i Kina med 21% i förhållande till föregående år, och totalt är det gott över det dubbla av vad USA levererar. Det är utklassning.

När man i detta sammanhang ser att Kina också har övertagit ledningen i forskning inom rymdfart, datateknologi och andra fack som är mycket viktiga för militärindustrin ser man att det amerikanska övertaget har en mycket kort tidshorisont. Se till exempel antalet forskningsartiklar inom det som kallas rymdflygteknologi Artiklar i rymdflygteknologieller tillämpad datavetenskap.Artiklar i tillämpad datavetenskap Kina har gått förbi och det gäller alla de matematiskt-naturvetenskapliga facken.

Eric Schmidt, chef för Googles moderbolag Alphapet, varnar om att Kina kommer att gå om USA vad det gäller artificiell intelligens (AI) år 2025, och de kommer att ”dominera branschen” år 2030 – om amerikanerna inte tar sig samman. AI

Rand Corporation, som grundades av Douglas Aircraft Company för att ge råd till USA:s militära styrkor, publicerade år 2016 en rapport som har titeln ”Krig med Kina – att tänka genom det otänkbara.” Krig med Kina

Rapporten går inte så långt som till att rekommendera krig, men den säger att USA har ett fönster öppet fram till 2025. Efter det kommer USA:s eventuella förluster att öka och Kinas minska.
G20-mötet kina-usa-konflikt

USA:s strateger ser detta. De har ett fönster fram till omkring 2025. Efter denna tid kommer det antagligen att vara omöjligt för USA att vinna ett krig mot Kina. Det militärindustriella komplexet och neokonservativa anser därför att USA måste slå till innan detta fönster stängs för gott.

i , , , , , , , , , , ,

  12 comments for “USA har inte längre övertag över alliansen Ryssland – Kina

 1. Containment
  23 februari, 2018 at 10:07

  USA har aldrig varit överlägset vare sig sovjetunionen eller kommunistkinas reguljära massarméer, dessa har alltid haft enorma numerära övertag. Dessa bägge massarméers hot är anledning till den amerikanska inneslutningen, med baser hos deras grannar, som grannarna önskar sig.

  De som är rädda för Kinas väpnade styrkor är främst Taiwan, Japan och Sydkorea. Alternativet till att de inte längre skyddas av USA´s kärnvapenparaply är att de själva skaffar sig kärnvapen, det är de helt kapabla till. Taiwan är rädda för kinesiskt ockupation, Japan är rädda för kinesisk hämdlystnad efter Manchurietkriget.

  Det finns inget amerikanskt angrepp på Kina på gång, det finns Kinas expansion ut i Stilla Havet på gång, då ligger Taiwan och Japan i vägen, och Sydkoreas läge är heller inte bra. Ett fullständigt otänkbart amerikanskt anfall på Kina måste ske med ballistiska missiler, det skulle komma rakt uppifrån, inte från havet. Det föreslog general MacArthur under Kinas angrepp på sydkorea under tidigt 50-tal, det avslogs av politikerna. På den tiden hade USA kunnat utföra angreppet utan egna militära konsekvenser. Men detta är som vanligt fria fantasier; Kina och USA har ett långt gånget ekonomiskt samarbete, ett amerikanskt angrepp är helt uteslutet.

  De som hotas av kinesisk aggression är allra främst Taiwan, de är nog inte glada. Missilen hotar deras frihet att välja kontakten med USA. Taiwan är numera en demokrati, man väljer regering i allmänna val. Fastlandskineserna har ett politiskt parti att välja på.

  • 23 februari, 2018 at 12:06

   Så bra då att Kina, Sovjet och Ryssland visat en så pass fredlig utrikespolitik jämfört med USA:s! USA-krig har dödat minst 20 miljoner i 37 länder efter Andra Världskriget, vid sidan av USA:s statskupper/stöd till statskupper i demokratiska länder. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder Jämfört med c:a en miljon för Kina, Sovjet och Ryssland – helt dominerat av Sovjets krig i Afghanistan som man drog sig ur för drygt 30 år sedan. Och nu satsar Ryssland och Kina fredligt i världens största ekonomiska projekt ”Den nya Sidenvägen”. USA är bl.a. på väg att genomföra sin ”Pivot to Asia”, föregånget av resonermang i Z Brezezinskis bok ”The Great Chessboard” som kom för närmare 20 år sedan. Och USA:s nya säkerhetspolitiska strategi pekar ut just Kina och Ryssland som motståndare, mer aggressivt än tidigare. Den nya kärnvapenstrategin går in på att man lättare ska använda kärnvapen (delegerat beslutsfattande bl.a.) och man satsar på mindre, effektivare kärnvapen som kanske ”bara” dödar 100 000/bomb som i Hiroshima. USA underlättar för kärnvapenkrig

   • Containment
    23 februari, 2018 at 12:45

    Krigen du hänvisar till är de krig som sovjetunionen förde i Asien och Afrika. Det är inte USA´s krig, utan den numerärt överlägsne partens angreppskrig som motarbetades av USA. Kommunistiska angreppskrig i Kina, Korea, Sydostasien, mellanöstern och Afrika startades inte av USA, de beordrades eller stöddes av i första hand Kreml, men även Beijing. Fred blev det först när Kreml inte hade råd att föra krig längre.

    • 23 februari, 2018 at 13:54

     Desinformation anser jag. Ofta handlar om befrielsekrig för frihet, vilka bekämpades av USA. Kompletterar med ofullständiga uppgifyter om USA:s antidemkratiska statskupper:
     Några av USA:s statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
     I USA:s underrättelsetjänst finns också en väldig vana av att genomföra statskupper, mer eller mindre dolt.
     Det finns inget land i världen som stött eller genomfört tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA, vid sidan av påverkan på val i 45 länder vid 81 tillfällen.USA:s manipulering av val i andra länder Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
     -Mossadeq i Iran 1953;
     -Arbenz i Guatemala 1954;
     -Lumbumba i Kongo 1960;
     -Sukarno i Indonesien 1965;
     -Allende i Chile 1973;
     -Sihanouk i Kambodja 1970;
     -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
     -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
     -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
     -Zelaya i Honduras 2009;
     -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
     -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
     -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
     -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

    • Benny
     23 februari, 2018 at 21:03

     Contaiment, vilken smörja och historieförfalskning av den värsta sorten! Ju mer som kommer fram av USA:s falska agerande desto mer bestört blir man av att vissa fortfarande tror på vad lögnarna i Washington och deras lakejer vräker ur sig. Och Contaiment ska nog ha klart för sig att både Japan och Tyskland bara bidar sin tid för att bli av med USA:s ok, de väntar bara på att USA brakar ihop som det korthus det är, byggd på lögner och propaganda. Till slut kommer nog folket i USA att göra sig av med gangsterstyret i Washington, det var därför man hoppades på Trump, som tyvärr inte är kapabel att genomföra det han tänkt, men var säker det kommer starkare efterföljare till Trump som slutligen rensar upp i träsket. Och ja, världen kommer att bli en betydligt fredligare plats när USA går samma väg som Sovjet som var lika dysfunktionellt och byggd på samma typ av lögner.

    • Contain your nonsense
     24 februari, 2018 at 09:02

     Bara sedan 1945 har USA varit i krig/invasion etc minst 80-gånger. Du kan köra med påhitt men du bevisar inget. Vad terrorkriget mot Syrien handlar om är detta
     http://www.moonofalabama.org/2018/02/the-rothschild-organ-and-octoputin-projection-or-envy.html#more

 2. 24 februari, 2018 at 02:30

  Man skulle kunna fråga USA:s medborgare vad de anser om ett amerikanskt invasionsförsök av Kina… Sedan skulle USA:s folk kanske kunna resonera sig fram till vad de måste göra för att få demokrati i USA och slippa sådana idiotiska planer från Dr. Strangelove och liknande figurer?

 3. Containment
  24 februari, 2018 at 11:01

  Exempelvis Mossadeq och Sukarnos maktövertaganden sågs i USA som framflyttning av sovjetiska positioner, Iran gränsade till Sovjetunionen precis som Kina, men hade geostrategiskt viktiga oljetillgångar, som inte längre spelar samma roll. Det är otvivelaktigt att USA motarbetat alla former av sovjetisk expansion varhelst de kunnat, men det är den som anfaller man anklagar. Anfallande part under kalla krig var Sovjetunionen, USA motarbetade attackerna. Sovjetunionens kommunistiska ”befrielsekrig” utnyttjade nationella rörelser i asien och afrika, infiltrerade dem och spred sina vapen, dem vi ser i alla konflikter fram till våra dagar. Sovjetunionens katatrofala globala inflytande är numera oerhört förminskat, det är därför vi har bara en bråkdel amerikanska soldater kvar i Europa, de är så få att de inte märks.

  Tyskland och Japan vill inte kasta av sig något amerikanskt ok, de har inget, de har amerikanskt demokratisk konstitution och amerikanskt skydd, och vill inte betala för sitt eget, precis som vi. Men Japan är nog rädda för den kinesiska supermakten, och det beror på att japansk militär begick massakrer i Kina för åttio år sen som regimen sett till att alla minns. Offren för japansk militarism var hundratusentals, så det är nog inte svårt att minnas. Nationalkommunistisk kinesisk expansion under kinesiskt kärnvapenhot är säkert både Taiwans och Japans största oro. Dessutom ockuperar Ryssland fortfarande Sachalin. Och Östpreussen och Königsberg. Bland annat.

  Om USA blir oförmöget att hjälpa fullvuxna industristater mot kinesisk nationalistisk aggression, kommer dessa industristater att skaffa sig egna kärnvapen att återställa balansen med. Den insikten finns förstås i Beijing, som säkert föredrar militärt svaga grannar i allians med USA framför kärnvapenbeväpnade grannar som ändå är knutna till USA. Om kinesiska missiler hotar trafiken på Stilla havet kan USA ställa upp sina motmedel precis inpå Kinas knut. Och det har de säkert redan gjort, men bara som demonstration. Det fiffiga med den amerikanska politiken är att den svarar på tilltal, ett arv efter misstagen med Hitler och Tojo. Ju mer aggrokommunisterna bröstar upp sig, desto tuffare svar får de. Vad anbelanger russo-kinesisk numerär överlägsenhet och aggression, har den baserats på numerär övermakt och billiga soldater hela tiden.

  Containment är vad man gör med globala farsoter, man innesluter dem bakom barriärer tills de ruttnar bort själva. Gick bra med kommunismen, men viljan att skada andra under solidaritetens täckmantel är tyvärr djupt mänsklig, så något motsvarande dyker säkert upp igen. I allians med nationalistiska känslor, som vanligt.

  • Benny
   24 februari, 2018 at 11:54

   Containment har uppenbarligen inte susning om verkliga förhållanden! Märker du inte hu läget är i t ex Sydkorea? Befolkningen vill verkligen att förhållandet till Nordkorea normaliseras men det är USA och dess hökar som ständigt sätter käppar i hjulet. Och även i Sydkorea finns det många som faktiskt är stolta över att Nordkorea vågar näpsa ockupanterna från USA. I Japan ligger det och pyr bland vanligt folk och hade inte den japanska eliten inte varit sådana lakejer hade de kastat ut USA-trupperna för länge sedan med folkets stöd. Dagens sista globala farsot är gangsterstyret i Washington som både befolkningen i USA och i stort sett resten av världen vill bli av med….Det går inte längre att lura folk med MSM:s genomskinliga lögnaktiga propaganda. Folk går inte på sådant längre, ja förutom Contaiment och några andra mer lättlurade debattörer här på bloggen.

   • Containment
    26 februari, 2018 at 14:39

    Japan är inte ockuperat av USA, det finns amerikansk trupp på Okinawa, den är givetvis inte riktad mot Japan, den ingår i inringningen av Kina. Japan har det sjunde starkaste försvaret på jorden, det är inte riktat mot USA, det är samordnat med USA och använder amerikansk material. Japanerna är rädda för kineserna och ryssarna, som de formellt sett fortfarande är i krig med. Ryssland ockuperar Sachalin, de nordligaste japanska öarna. USA ockuperar ingenting av Japan, de har en bas på Okinawa som Japan säkerligen är ytterst nöjd med. Alla utom något litet japanska kommunistparti, alltså.

    Det är nordkoreas diktatur som hindrar varje normalisering med sydkorea, och dessutom hotar Seoul hela tiden, sydkoreas huvudstad ligger inom gränsen för nordkoreas artilleri. Sydkoreanerna är givetvis tacksamma mot USA som försvarat dem mot kommunistiskt angrepp och gett dem möjligheten att utvecklas till en modern ekonomi med hög levnadsstandard. Inte en enda sydkorean är stolt över sin dödsfiende, sydkorea är tvungna att lägga betydligt mer än de godtrogna svenskarna på sitt försvar.

 4. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  26 februari, 2018 at 17:40

  Vad anser du om Kinesisk imperialism? Är den att föredra än USA-imperialismen?
  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/stormen-kring-volvo-tilltar-1
  Vad händer om arbetarna på Volvo börjar protesterar? Var ligger då ditt stöd någonstans, Anders Romelsjö? På den kinesiska arbetsgivaren eller på arbetaren?
  Både Kina-imperialismen och USA-imperialismen suger ut arbetaren!

  • 26 februari, 2018 at 18:00

   Jag planerar en artikel om Kinas imperialism. Beskrivs bl.a i boken ”Är Kina ett imperialistisl land?” och håller på att uppdatera siffrorna. Kinas kapitalexport närmars sig USA:s, men är mycket mindre ackumulerat förstås. Och utrikespolitiken är betydligt fredligare.

Comments are closed.