Två år efter klimatavtalet i Paris – hur går det?

Media rapporterar att det idag är precis 2 år sedan det stora klimatmötet inleddes i Paris. Expressen ”I dag möts ett femtiotal av världens ledare, klimatexperter och framstående finansledare i Paris till One Planet Summit – på dagen två år efter att Parisavtalet skrevs under.” Expressen

Man skriver mycket positivt ”För planeten jorden har de sista två åren varit en svajig klimatresa.”…”Framför allt: alla jorden ledare – utom den mäktigaste – är i dag rörande överens om att klimatanpassningen är en ödesfråga.

Problemet är att det ofta handlar om mycket prat och lite handling. Jorden är ännu långt ifrån att vara fossilfri. Något fungerande system för effektiv koldioxidskatt saknas i industrin. Forskarna menar att vi bara har några år på oss nu innan en kraftig vändning måste ske.”

”Enligt klimatinstitutet CICERO i Norge kan vi frukta en tvåprocentig ökning av koldioxidutsläppen under 2017 – tvärtemot Parisavtalets målsättning.”

Denna trista och farliga situation är alls ingen överraskning. Det omskrivna, upphaussade Paris-avtalet var mycket dålgt som jag skrev 13 december 2015. Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal. ”Vad var det jag sa” kan jag tyvärr säga.

Det kommer – som vanligt – oroande rapporter om allvarliga effekter av försämringar av klimatet, med nu ökande utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Några aktuella uppgifter:
Ökenlandskap untitled

Sveriges Radio rapporterar 31/10 ”En ny rapport från FN-organet UNEP visar att klimatlöftena från Paris bara når en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader.
Det är faktiskt möjligt att uppnå 2-gradersmålet men bara om vi gör väsentligt mer innan 2030 säger Johan C Kuylenstierna som var och tog fram rapporten.

När Parisavtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen. Enligt UNEP kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton, alltså en miljard ton, per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.
Sveriges Radio 31/10

DN 1/11 skriver ”Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer.” Så påverkas allas hälsa av den stigande temperaturen
”Klimatförändringarna påverkar människors hälsa på nästan alla sätt man kan tänka sig”, säger Nick Watts på Institute for Global Health vid University College i London.
moln images

Extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringarna ledde under förra året till ekonomiska förluster på 129 miljarder dollar, enligt rapporten. Sedan millennieskiftet har värmeböljor drabbat 125 miljoner människor över 65, som är extra sårbara. Under samma period ökade antalet väderrelaterade katastrofer med 46 procent, och de stigande temperaturerna ledde till minskad produktivitet och arbetsförmåga för manuellt arbete.
Globalt föll arbetskapaciteten med 5,3 procent enligt vår uppskattning. Det är en enorm minskning. Det motsvarar ett bortfall på 920 000 människor med hårt fysiskt arbete, säger Nick Watts.

Värmeböljor, svåra oväder och översvämningar påverkar både människors mentala och fysiska hälsa, med högre risk för depression, posttraumatisk stress och schizofreni, och spridning av vattenburna infektioner som kolera. Även livsmedelsförsörjningen hotas. Antalet undernärda barn under fem år kan öka med nio miljoner i Afrika söder om Sahara fram till mitten av seklet till följd av klimatförändringarna.

– När barn yngre än fem är undernärda under längre perioder blir hälsoeffekterna bestående, och något de får lida av hela livet, säger Nick Watts.

Samtidigt har alldeles för lite gjorts för att bromsa klimatförändringarna under de senaste 25 åren, skriver rapportförfattarna.

Men det krävs mycket större minskningar av utsläppen.
– Om vi inte gör mer än nu kan en miljard människor behöva fly undan stigande havsnivåer före seklets slut, och inte bara i fattiga länder, utan från lågt liggande städer som New York och London, säger Nick Watts.

De tekniska lösningarna finns redan, menar han.
– 

Det är inte längre en teknisk fråga. Det är inte ens en ekonomisk fråga, eftersom många av lösningarna är mycket kostnadseffektiva. Hur vi hejdar klimatförändringarna är helt och hållet en politisk fråga.

Sveriges radio 2/11 På måndag startar FN:s återkommande klimatmöte, den här gången i Bonn, Tyskland. Syftet är att närma sig ett förverkligande av Parisavtalet och målet på högst två graders global uppvärmning. Samtidigt ökar nu koldioxidutsläppen igen och ett fåtal företag i världen står för en stor del av utsläppen. 250 företag släpper ut 1/3 av koldioxiden. Sveriges Radio 2/11

Sveriges Radio uppger 3/11 att en rapport från Trumps regering säger ”USA-rapport: Människan bakom klimatförändring” SR

Klimatet 160803 (Bild från SR)

Min artikel.
Trots klimatavtalet i Paris?
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett blogginlägg jag postade 13/12 2015 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Från klimatmötet i Paris kommer positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”

Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande.

Klimat Bank-Ki-Moon
Klimatkonferensen -politiker
* SvD skriver Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.

SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Hur hantera problemet att 250 stora företag står för 1/3 av utsläppen? Svar: Nationalisera dem. Ett fåtal kontrollerar dessa företag, som arbetar för största möjliga vinst. Förstatligande innebär ökad demokrati, bland annat då vinsterna till allra största delen arbetas ihop av dem som inte äger företagen.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

Kommentar: Politikerna fattar inte nödvändiga beslut i denna oerhört avgörande fråga. De beter sig som tämligen viljelösa offer eller vasaller för ett mycket litet fåtal mycket rika – inte som talesmän för den stora majoriteten idag eller i morgon.
Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Demokratisk socialism att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Socialismisforever

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”>

  9 comments for “Två år efter klimatavtalet i Paris – hur går det?

 1. Konrad
  12 december, 2017 at 22:24

  Det finns så många tveksamheter gällande graden av mänsklig global uppvärmning att det hela bör ifrågasättas än mer, Skepticism är bra även här och det är också inte hälsosamt att blint tro på forskare med megafoner i media. Svinhugg går igen, Paul Wolfowitz strategier från sin tid som president för Världsbanken från 2005 och några år framåt med initierandet av global uppvärmning som ett argument för att få energiproducenter att underkasta sig världens starka finansiella krafter fick idag ett plötsligt starkt återvaknande:

  http://www.economist.com/node/5576521

  https://oilprice.com/Finance/the-Markets/World-Bank-To-Cut-Off-Oil-Gas-Funding.html

  På vilket sätt blir länder som Uzbekistan och Ekvatorial Guinea rikare om de inte får pumpa och sälja sin olja?

 2. Jens
  13 december, 2017 at 21:22

  Håller med Konrad. Att blint lita på personer som får betalt att säga just det är en tveksam metod att uppnå framsteg. Anders, du som verkar så insatt i etablissemangets blodiga väg till makt, ”borde väl veta bättre”?

  Gissa vilka som står bakom majoriteten av miljöorganisationerna idag?
  1 big oil
  X big banks
  2 big pharma

  Se gärna James Corbett’s serie om how/why big conquered the world samt inläggen om sustainibility.

  Att gå på Climate Change är att ge upp makten definitivt till NWO global governance.

  • 13 december, 2017 at 21:35

   Olje- och kolindustrin, Trump och en hel del av storkapitalet förnekar i praktiken vetenskapligt belagd uppfattning om klimatet – annars skulle de väl stå upp för nödvändiga åtgärder? Att oljemiljardärer som bröderna Koch i USA stödjer klimatförnekare är väl känt. Jag kan tänka mig att vissa storbolag satsar medel och ger stöd åt miljöorganisationer. Detta kan för vissa ske för att försöka påverka deras arbete. Men andra, främst de som inte arbetar inom energisektorn eller är beroende av den kan nog ta fasta på vetenskapligt väl belagd kunskap. Att blunda för den solida kunskapen om klimatändringen är att i stort gå mot en katastrof med öppna ögon, allt för att bevara ett ekonomiskt system som gagnar mycket få i slutändan.

 3. Korp
  14 december, 2017 at 15:11

  Medeltemperaturen på vår planet har inte ökat sedan 1998.
  Var hittar man någon vetenskapligt belagd uppfattning som styrker påståenden om pågående klimatförändringar? Anders Romelsjö fokuserar och sätter okritiskt sin tilltro på Al Gores, FNs och IPCCs olika modellrapporter om Global warming och bedriver därför systematisk desinformation om klimatförändringar.
  Redan år 2010 hade fler än 1 000 vetenskapsmän från hela världen tagit avstånd och utmanat människobaserade uppvärmningsanspråk från Förenta nationernas klimatförändring (IPCC).

  http://www.climatedepot.com/2010/12/08/special-report-more-than-1000-international-scientists-dissent-over-manmade-global-warming-claims-challenge-un-ipcc-gore-2/

  Trots denna utveckling har de globala uppvärmningsförförarna försökt att citera en undersökning som hävdar att 97% av klimatologerna är överens med ”konsensus” -synen.

  ”Konsensus” påståenden utmanas: Endast 77 forskare intervjuades för att få 97,4% överenskommelse – ”Det skulle vara intressant att lära sig vilka dessa individer är” & Climate Con: 97% ”Consensus” Claim är bara 76 anonyma självvalda klimatologer.

  • 14 december, 2017 at 15:33

   Det är mycket väl belagt att medeltemperaturen ökat under 2000-talet.

 4. Maggan
  14 december, 2017 at 16:31

  Den kapitalistiska ekonomin förbrukar jordens atmosfär med utsläpp av fossila bränslen – en avgasdeponi som inte kostar pengar. Kapitalens konkurrens om hållbara och förnybara energikällor på världsmarknaden ska i alla fall fortsätta: det är Paris-avtalets avtal.

  Sanningen är, att om nettoutsläppet av växthusgaserna vore noll redan idag och inte om hundra år, så skulle 1,5 grader inte kunna hållas, därför att drivhuseffekten fördröjs genom de hittills akkumulerade utsläppen. Även om 2-gradersmålet skulle bli verklighet, måste i så fall de globala emissionerna ha överskridit kulmen och därefter genast ha sänkts till noll redan innan Paris-avtalet undertecknats. Och det är det ingen som utgår ifrån….

  Den nya „råvaran“, solceller, vindkraft, överhuvudtaget förnybar energi till kapitalets behov tillverkas ju av den kapitalistiska industrin, och det betyder för de ledande staterna att den tekniska potensen måste kopplas med kapital- och kreditmakt. Framtidstekniken är alltså en mycket efterfrågad vara, som ska kunna marknadföras globalt, dvs garantera att nationella företag har hög avkastning.

  USA har undertecknat, att investeringar i förnybar och ren energi och infrastruktur nog kan skapa arbetsplatser och vara bra för en sund planet – Trump är inte prinicipiellt fiende till förnybara innovationer och investeringar kan löna sig: För Trump är profitorienterad företagsamhet en bra sak så länge amerikanska företag är överlägsna andra nationers kapitalister. Han är ju som man vet, emot regler som lägger bojor på kapitalets frihet att investera i allt som är lönsamt.

  Apropå USA-rapporten „att den globala uppvärmningen orsakats av människor, främst på grund av koldioxidutsläpp genom förbränning av kol, olja och naturgas.“ som Anders hänvisar till, är min kommentar: att utse människan till den skyldige är mycket vanligt idag och ska tydligen utse „människan“ till ett slags skadedjur:
  Växande människomassor äter upp globen och dess energikällor? Å andra sidan förgiftar samma massor jorden ohämmat med sina avdunstningar? Då måste man nog dividera antalet fossila bränslen, som den kapitalistiska produktionen förbrukar, och den smuts och det gift den blåser in i atmosfären, genom antalet människor, som måste leva och arbeta i sådana förhållanden i ”industriländerna” för att få fram ”bevis” för att ”människan” skulle vara en lysten resursförbrukare.
  För det beviset är det naturligtvis helt obetydligt, att människorna i industriländerna är ganska olika – det finns såna som hör till affärsvärldens elit (den som profiterar av miljöförstöringen) och så finns det massor av folk, som själva hör till de resurser, som den kapitalistiska tillväxten baserar på.

  • 14 december, 2017 at 18:04

   Du tar upp flera viktiga frågan. En är att ”utse människan till den skyldige är mycket vanligt idag och ska tydligen utse „människan“ till ett slags skadedjur”. Jag har nog också skrivit att mänsklig aktivitet är orsaken. Detta döljer betydelsen av klasser och av det ekonomiska systemets avgörande roll.

 5. Korp
  15 december, 2017 at 09:00

  Det finns inga vetenskaplig bevis på att ”farlig” mänsklig klimatpåverkan existerar. Det har inte skett någon statistisk global uppvärmning under de senaste 17 åren.. de flesta av dagens gymnasieelever har inte bevittnat det i sin livstid.
  Det finns absolut ingen trovärdig vetenskaplig konsensus om att mänskliga aktiviteter, inklusive fossila bränslen, har ett farligt (eller till och med mätbart) inflytande på klimatförändringen.. antingen för uppvärmning eller kylning.
  Nationer överger FN:s klimathypotesförhöjda åtaganden om minskning av koldioxidutsläpp, eftersom dess mellanstatliga panel för klimatförändringar har svårt att förklara varför dess modellbaserade förutsägelser har spektakulärt motbevisats av Mother Nature.
  Det finns inget samförstånd om antropogen global värme. Det finns ett allmänt intryck baserat på bristfälliga analyser att forskare nästan enhälligt stöder den så kallade vetenskapliga konsensusen om AGW.

  http://www.NIPCCreport.org

  https://www.forbes.com/sites/larrybell/2014/02/24/lets-be-very-clear-mr-kerry-no-scientific-evidence-of-dangerous-human-climate-influence-exists/#564857ca26f5

  • 15 december, 2017 at 10:52

   Jag uppfattar att FN:s klimatpanel är trovärdiga.

Comments are closed.